Mẫu văn bản kế hoạch soạn thảo như thế nào? [TẢI DÙNG NGAY]

Giải pháp quản lý công văn CoDX Dispatch

Văn bản kế hoạch có lẽ là thuật ngữ quen thuộc đối với dân văn phòng. Nhưng ít ai biết với một mẫu văn bản kế hoạch sẽ đầy đủ những nội dung nào giúp cho kế hoạch trở nên hoàn chỉnh hơn. Để biết được những điều đó, hãy cùng CoDX tìm hiểu ngay bài viết sau đây.

Bạn đang đọc bài viết trên trang tin quản trị doanh nghiệp của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

1. Văn bản kế hoạch là gì?

Văn bản kế hoạch là văn bản có chứa các công việc phải thực hiện theo thời gian được đề ra. Mẫu văn bản này do các nhà quản lý, cơ quan hoặc tổ chức nào đó yêu cầu. Nhằm để các bên liên quan phải thực hiện theo đúng trình tự để kế hoạch được thực hiện tốt nhất có thể.

Văn bản kế hoạch thường được biên soạn từ các nhà quản lý, sau đó gửi đến những người thực thi công việc được giao nhiệm vụ. Trách nhiệm của văn bản kế hoạch là giúp tất cả hoạt động doanh nghiệp được thấu hiểu rõ ràng và thực hiện đúng hướng.

mẫu văn bản kế hoạch
Mẫu văn bản kế hoạch công tác năm chuẩn

Trong mỗi bảng kế hoạch công việc của từng doanh nghiệp sẽ có những nội dung không giống nhau, phụ thuộc vào người điều hành mong muốn bản kế hoạch như thế nào cho phù hợp với tổ chức. Thông thường một mẫu văn bản kế hoạch sẽ có những mục như: 

 • Thời hạn hoàn thành, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.
 • Bộ phận đảm nhiệm
 • Nhiệm vụ
 • Người trực tiếp điều hành, quản lý
 • Mục tiêu và yêu cầu công việc

Lưu ý: Cần xem xét và kiểm tra bản kế hoạch trước khi gửi đến các bộ phận.

2. Mẫu văn bản kế hoạch tốt nhất dành cho nhà quản lý [Tải mẫu]

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có những loại văn bản kế hoạch khác nhau tùy vào tính chất công việc. Vậy nên dưới đây, CoDX gợi ý cho bạn một số mẫu văn bản kế hoạch được sử dụng phổ biến để các bạn có thể cùng nhau tham khảo.

Mẫu 1: Mẫu văn bản kế hoạch công tác năm

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ BAN LÃNH ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

 

Số: ……….                                                    Hà Nội, ngày…..tháng….năm…..

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM…..

Căn cứ Kế hoạch công tác thường niên của Công ty………………… ;

Căn cứ Nội dung cuộc họp Ban lãnh đạo công ty…. Ngày…. /…/… về triển khai kế

hoạch công tác năm …;

Ban lãnh đạo Công ty ….. xây dựng kế hoạch công tác năm…… với các nội dung như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu chung đối với toàn Bộ phận công ty:

1. Mục tiêu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Yêu cầu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

II. Nội dung triển khai

 

STT

Nhiệm vụ

Bộ phận đảm nhiệm

Người trực tiếp điều hành, quản lý

Thời gian thực hiện

……..

1

…….

 

 

 

 

 

2

…….

 

 

 

 

 

3

…….

 

 

 

 

 

4

…..

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

1. Tổ chức thực hiện Các bộ phận công ty

Trưởng phòng ban, quản lý các bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận kế hoạch để triển khai, phổ biến cho nhân viên thuộc bộ phận mình tiến hành thực hiện đúng kế hoạch

………………………………………………………………………………………

2. Ban lãnh đạo

 

Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch, thực hiện theo dõi giám sát mọi hoạt động của công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch để đảm bảo kế hoạch công tác được diễn ra như mục tiêu Công ty……đã đề ra

……………………………………………………………………………………… Kế hoạch công tác được thay cho thông báo./.

 

Nơi nhận:

– Lưu VT;

TM BAN LÃNH ĐẠO


Mẫu 2: Mẫu văn bản kế hoạch công tác

KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC

Người đi công tác: …………………………………… Bộ phận: ……………………………………………………………………..

Thời gian: …………………………………. Nơi đến: ……………………………………………………………………………………

Nội dung chính công tác: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.

Kế hoạch cụ thể:

 

Stt

 

Nội dung công việc

 

Thời gian

 

Địa điểm

 

Đơn vị

Người liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập                                                                      Chủ quản

 


Mẫu văn bản kế hoạch đi công tác
Mẫu văn bản kế hoạch đi công tác

TẢI NGAY

tải mẫu văn kế hoạch

Mẫu 3: Mẫu văn bản kế hoạch tổ chức sự kiện

Mẫu văn bản kế hoạch tổ chức sự kiện
Mẫu văn bản kế hoạch tổ chức sự kiện file Excel

TẢI NGAY

tải mẫu văn kế hoạch

Lập kế hoạch chuyên nghiệp với:

3. Mẫu văn bản kế hoạch trong cơ quan nhà nước

 • Mẫu 1: Kế hoạch 435/KH-BCĐXDNTM về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020
Mẫu văn bản kế hoạch của cơ quan nhà nước
Mẫu văn bản kế hoạch 435/KH-BCĐXDNTM
Mẫu văn bản kế hoạch của cơ quan nhà nước
Mẫu văn bản kế hoạch 78/KH-BCĐTWCQĐT
 • Mẫu 3: Kế hoạch số 480/KH-UBND của cơ quan hành chính Huyện Thanh Thủy về kiểm tra thực hiện các quy định về thực hiện hợp đồng lao động; chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội
Mẫu văn bản kế hoạch của cơ quan hành chính Huyện
Mẫu văn bản kế hoạch của cơ quan hành chính Huyện Thanh Thủy (Tỉnh Phú Thọ)

>> Cần biết:

4. Cách soạn thảo văn bản kế hoạch chuẩn nhất

Một mẫu văn bản kế hoạch tốt cần phải phụ thuộc vào nhiều tố để trở nên hoàn thiện hơn. Sau đây là một số yếu tố đều ảnh hưởng đến kế hoạch sự thành công hay thất bại bản kế hoạch:

 • Xác định rõ mục tiêu của bản kế hoạch: Việc đặt mục tiêu cụ thể có thể giúp nhà quản lý có thể xác định phương hướng cho văn bản kế hoạch. Khi chưa có mục tiêu nhất quán sẽ khiến các bộ phận thực thi cảm thấy lan man trong phần thực thi kế hoạch
 • Làm rõ vai trò và trách nhiệm: Phân chia nhiệm vụ là yếu tố quan trọng giúp cho bản kế hoạch được triển khai hiệu quả. Điều cần thiết là phân công nhiệm vụ đúng người, đúng bộ phận, đúng lĩnh vực thì người thực hiện mới có thể phát huy được điểm mạnh của mình. 
 • Phân tích cơ hội và thách thức của tổ chức: Xác định được yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có thể giúp nhà quản lý đánh giá và phát huy được những điểm mạnh, biến thách thức thành cơ hội cho doanh nghiệp.
 • Phân bổ thời gian thực thi hiệu quả: Chia từng mốc thời gian phù hợp sẽ giúp cho việc thực hiện đạt được hiệu quả cao. Tránh dồn quá nhiều công việc vào một thời điểm khi không có đủ nguồn nhân lực. 
 • Chi phí thực hiện: Doanh nghiệp nên ước tính các khoản chi phí và xem xét ngân sách có đáp ứng được kế hoạch của mình. Tính toán ngân sách sẽ giúp bản kế hoạch trở nên toàn diện và đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng như dự định.
Cách soạn thảo văn bản kế hoạch chuẩn chuyên nghiệp
Những yếu tố cần có khi lập văn bản kế hoạch

>> Có thể bạn muốn biết:

5. Tại sao các kế hoạch cần lập theo các mẫu văn bản chuyên nghiệp?

Thứ nhất, văn bản kế hoạch có thể giúp tập trung vào một việc tránh bị xao lãng với các công việc khác. Điều này sẽ giúp kế hoạch được triển khai theo đúng hướng nhất định. Nhưng quan trọng hơn hết, doanh nghiệp phải xác định được mục tiêu cụ thể, rõ ràng, nhất quán với nhau.

Thứ hai, một mẫu văn bản kế hoạch thành công chính là yếu tố giúp các bộ phận trong tổ chức có mối gắn kết chặt chẽ. Các bộ phận trong tổ chức liên kết với nhau mới giúp cho kế hoạch phát triển theo kỳ vọng. Do đó, kế hoạch muốn thành công như những gì đã vạch ra thì các bên liên quan cần có sự am hiểu và kết hợp với nhau.

Tại sao các kế hoạch cần lập theo các mẫu văn bản chuyên nghiệp
Việc lập kế hoạch theo mẫu chuyên nghiệp có tác động lớn đến sự thành công của kế hoạch

Và cuối cùng, mẫu văn bản kế hoạch tốt có là “chìa khóa” quản lý nguồn nhân lực trong công việc. Dựa bản kế hoạch, nhà quản lý có thể đánh giá chất lượng người thực hiện, hiệu quả mà người thực thi mang lại cho tổ chức có như mong đợi. Từ đó có nhận xét đúng đắn về chất lượng nhân lực giúp cho bản kế hoạch đạt được chiều hướng tích cực.

Bên cạnh đó, việc lập kế hoạch dự án hay công việc có thể giúp lường trước được các nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch và triển khai dễ dàng, hợp lý hơn. Giảm thiểu được mối đe dọa tiềm ẩn mà tổ chức không lường trước được trong tương lai, ví dụ như:

 • Các khoản chi phí phát sinh
 • Thời tiết không phù hợp để thực hiện
 • Thiếu nguồn nhân lực
 • Đối tác gặp vấn đề khác
 • Nhà cung cấp không đảm bảo
 • Mâu thuẫn nội bộ
 • Các vấn đề khác

6. Quản lý văn bản kế hoạch chuyên nghiệp khoa học với CoDX Dispatch

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành CoDX với đầy đủ các chức năng quản lý công văn: nhận công văn đến, gửi công văn đi, công văn nội bộ,…giúp doanh nghiệp quản lý khoa học, thông minh những giấy tờ, văn bản quan trọng. Sau đây là một số tính năng nổi bật của CoDX – Dispatch:

 • Thiết lập quy trình nộp công văn đi
 • Thiết lập các danh mục có liên quan như nơi nhận, gửi công văn
 • Soạn thảo công văn
 • Tích hợp các chức năng Quản lý công việc (nếu có mua phân hệ Quản lý công việc): Giao việc từ công văn, Theo dõi tiến độ xử lý công việc, Thiết lập và Yêu cầu báo cáo khi công văn hoàn tất.
 • Tìm kiếm nội dung tài liệu bất kỳ với thao tác search.
CoDX Dispatch giúp quản lý các văn bản kế hoạch khoa học chuyên nghiệp
Giao diện phần mềm CoDX Dispatch quản lý văn bản kế hoạch, công văn

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH chuyển đổi số CoDX

 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Hotline: 1900282581
 • Email: [email protected]
 • Website: https://www.codx.vn
 • Trang tin tức: https://businesswiki.codx.vn

Mẫu văn bản kế hoạch là một công cụ quan trọng để đảm bảo sự thành công của một dự án hoặc hoạt động. Và việc lựa chọn một mẫu kế hoạch phù hợp sẽ giúp các nhà lãnh đạo quản lý tốt thời gian, tài nguyên, nguồn lực và chi phí một cách hiệu quả. Qua bài viết này, CoDX hy vọng đã mang lại nhiều thông tin hữu ích dành cho bạn trong công việc và cuộc sống của mình. Xem thêm tin liên quan đến quản lý tài liệu văn thư TẠI ĐÂY.

>>>Tìm hiểu kiến thức văn thư liên quan: