Khung năng lực là gì? Mẫu khung năng lực đánh giá công việc

Khung năng lực là gì? Có thực sự cần thiết trong doanh nghiệp? Bài viết sau đây sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin cần thiết và cung cấp mẫu khung năng lực đánh giá công việc phổ biến cho một số vị trí hiện nay, hãy cùng tham khảo.

Khung năng lực là gì?

Kết cấu của khung năng lực thường gồm 3 nhóm năng lực chính sau:

  • Nhóm năng lực chung/cốt lõi: Gồm các tiêu chí đánh giá nhân viên xuất sắc, có năng lực cần thiết cho tất cả các vị trí. Năng lực cốt lõi được xác định trên cơ sở chiến lược và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
  • Năng lực khối / chuyên môn: Là kiến thức, khả năng về một lĩnh vực chuyên môn cụ thể cần thiết để làm một công việc cụ thể mang tính đặc thù cho vị trí hoặc bộ phận mà cá nhân cần có để có thể đảm nhận vị trí đó.
  • Nhóm năng lực quản lý / lãnh đạo: Là những yêu cầu đối với các hoạt động có tính chất quản lý, bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều phối các nguồn lực (ngân sách, nhân viên,…). Tùy thuộc vào mức độ phức tạp, mức độ và phạm vi quản lý, các yêu cầu mà mỗi chức danh có những yêu cầu về tiêu chuẩn quản lý khác nhau.

Ý nghĩa của khung năng lực

Tuyển dụng

Không giống như tiêu chí tuyển dụng, xây dựng khung năng lực này giúp nhà tuyển dụng xác định được năng lực cụ thể của ứng viên cho từng vị trí trong công ty, giúp nhà tuyển dụng tìm được ứng viên phù hợp.

Cơ sở xác định nhu cầu đào nhân sự

Khung năng lực không chỉ được sử dụng khi tuyển dụng, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và giáo dục thêm nguồn nhân lực trong công ty. Bằng cách đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ năng và sức mạnh của từng vị trí, công ty sẽ xác định vị trí nào cần đào tạo và mức độ cần thiết đối với từng vị trí trong lộ trình thăng tiến. Xây dựng khung năng lực cũng tạo cơ sở cho các nhà quản lý xây dựng bảng đánh giá làm việc nhóm và hoạt động đào tạo, phát triển con người của tổ chức.

Cơ sở trả lương và quản lý thành tích

Qua các quy chuẩn đã được đề ra nhà quản trị có thế xác định được năng lực của nhân viên thay đổi như nào qua quá trình đào tạo từ đó đưa ra căn cứ để trả lương. Đồng thời việc quản lý thành tích nhân viên cũng sẽ dễ dàng hơn.

>>> Áp dụng thêm quy trình đánh giá thực hiện công việc để làm cơ sở trả lương

Xây dựng khung năng lực như thế nào?

Chuẩn hóa hệ thống chức năng, chức danh

Quá trình xây dựng mẫu khung năng lực đòi hỏi tổ chức phải chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh và vai trò, nhiệm vụ của từng chức danh. Nguyên nhân là do năng lực thường gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động cụ thể nên khi hệ thống chức danh và chức năng, nhiệm vụ chưa rõ ràng thì không xác định được năng lực nào cần phải có và giúp người thực hiện công việc trở nên vượt trội

Xác định những năng lực cần xây dựng

Sau khi xác định hệ thống chức danh, bước tiếp theo là xác định xây dựng khung năng lực cần thiết. Có hai phương pháp mà các công ty và tổ chức có thể lựa chọn để tạo mẫu khung năng lực của riêng mình hoặc chọn một khung năng lực có sẵn. Khung năng lực điển hình bao gồm 3 nhóm năng lực như đã nêu ở trên: (1) năng lực chung / cốt lõi; (2) Nhóm khả năng chung/chuyên môn hóa; (3) Sức mạnh quản lý/lãnh đạo.

Khi phát triển các kỹ năng, các công ty và tổ chức cần xác định và chia nhỏ các cấp độ cho từng kỹ năng và tập hợp tất cả các năng lực thành một từ điển khung năng lực.

Xác định năng lực và các cấp độ

Sau khi bạn có một từ điển khung năng lực với đầy đủ các định nghĩa và mô tả cấp độ, bước tiếp theo là xác định các kỹ năng và cấp độ hoặc tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí trong tổ chức. Có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng cách dễ nhất là tiến hành khảo sát hoặc thảo luận nội bộ về tần suất sử dụng và tầm quan trọng của từng năng lực đối với các vai trò cụ thể. Việc xác định năng lực phải gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ, kết quả của từng chức danh đảm bảo năng lực được tuyển chọn sẽ thực sự phù hợp, giúp nâng cao việc quản lý công việc hiệu quả.

Vào cuối giai đoạn này, mỗi hoạt động trong công ty (ngoại trừ các hoạt động đơn giản) được ấn định một bộ năng lực cụ thể và các mức yêu cầu tương ứng, đó là mẫu khung năng lực cho mỗi hoạt động.

Khung năng lực là gì ắt hẳn bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công ty nói chung và thúc đẩy kỹ năng nhân viên nói riêng. Các doanh nghiệp cần xây dựng một khung năng lực hợp lý để giúp công ty ngày càng vững mạnh hơn.

>> Bài viết hữu ích:

 

TẢI MẪU KHUNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC