Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chuẩn mới nhất 2023

Thành tích cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và thăng tiến trong khi  làm việc. Khen thưởng là cách tuyệt vời để tôn vinh những nỗ lực xuất sắc của họ. Trong bài viết này, CoDX sẽ cập nhật các mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng phiên bản chuẩn và mới nhất năm 2023 để giúp tổ chức và doanh nghiệp thực hiện quy trình đề nghị khen thưởng một cách đầy đủ và hiệu quả.

Bạn đang đọc bài viết trên trang tin quản trị của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

Banner ewallet top

1. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân là một tài liệu tổng hợp những thành tựu và đóng góp của cá nhân trong một khoảng thời gian cụ thể, nhằm mục đích xin khen thưởng, đề nghị nhận bằng khen hoặc thể hiện thành công trong sự nghiệp. 

Mục đích sử dụng của báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng: Để đánh giá và thúc đẩy hiệu suất làm việc của cá nhân, thúc đẩy động viên, và xác định các biện pháp thưởng thích hợp cho sự đóng góp của họ trong tổ chức, cụ thể: 

 • Tổng kết và ghi nhận thành tựu cá nhân: Báo cáo này giúp tổng hợp, ghi nhận các thành tựu, công lao và đóng góp của một cá nhân trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là trong năm làm việc.
 • Xác định và thước đo hiệu suất: Bằng cách tạo báo cáo này, quản lý có thể xác định và đánh giá hiệu suất làm việc của cá nhân dựa trên một loạt tiêu chí hoặc mục tiêu đã được đề ra.
 • Tạo động viên và đánh thức tinh thần làm việc: Báo cáo thành tích cá nhân cũng có mục tiêu tạo động viên và đánh thức tinh thần làm việc tích cực. Khi tổ chức thấy được công lao và nỗ lực của nhân viên được công nhận, họ có xu hướng nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu và nâng cao hiệu suất làm việc.
 • Đề nghị khen thưởng và thăng chức: Mục đích chính của báo cáo là đề nghị khen thưởng, thăng chức hoặc khích lệ tinh thần làm việc cho cá nhân.
 • Xác lập tiêu chuẩn và mức đánh giá: Báo cáo cũng có thể được sử dụng để xác định tiêu chuẩn và mức đánh giá cho tương lai. Nó giúp thiết lập kế hoạch phát triển cá nhân và định hướng cho công việc trong tương lai.
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng
Mục đích sử dụng của các mẫu báo cáo đề nghị khen thưởng

2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng thông dụng

Dưới đây là một mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng thông dụng:

2.1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng cho người lao động

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng cho người lao động thường được sử dụng trong môi trường làm việc hàng ngày, nơi người lao động đề nghị khen thưởng dựa trên các thành tựu và công lao cá nhân, đồng thời ghi nhận hiệu suất làm việc. Báo cáo này giúp thể hiện những nỗ lực và thành tựu của người lao động trong việc đạt được mục tiêu cá nhân và tổ chức.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

 1. Sơ lược lý lịch:

– Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam, nữ:……

– Ngày, tháng, năm sinh:….

– Quê quán:….

– Nơi thường trú:…

– Phòng ban/ Đội nhóm:….

– Chức vụ hiện tại:….

– Trình độ chuyên môn:….

– Quá trình làm việc:….

– Những khó khăn, thuận lợi trong công việc:….

 1. Thành tích đạt được:
 2. Sơ lược thành tích của phòng ban/đội nhóm: ….
 3. Thành tích đạt được của cá nhân:

– Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:….

– Thành tích cá nhân đạt được:…..

Người báo cáo thành tích

(ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của Trưởng phòng/Quản lý 

(ký, đóng dấu)

Xác nhận của Ban Giám Đốc 

(ký, đóng dấu)

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng
Tham khảo mẫu Báo cáo thành tích cá nhân mới nhất

2.2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng giấy khen

Mẫu này thường được sử dụng để ghi nhận các giấy khen đã nhận và thành tựu đã đạt được. Nó cung cấp cơ hội cho cá nhân để chia sẻ các giấy khen và công trình quan trọng mà họ đã tham gia và hoàn thành. Đồng thời, báo cáo này có thể đi kèm với đề nghị khen thưởng cụ thể dựa trên các thành tựu đã nhận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN

 1. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: ….. Giới tính:…

– Quê quán:…

– Trú quán: ….

– Đơn vị công tác: …

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

 1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ….

Thành tích đạt được của cá nhân: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Danh hiệu thi đua: (Liệt kê)

Hình thức khen thưởng: (Liệt kê)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng
Tham khảo mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng, tặng bằng khen

2.3. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP được sử dụng để đề xuất khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc hoặc đóng góp đặc biệt trong công việc. Đảm bảo quá trình đề xuất, xem xét và quyết định khen thưởng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đồng thời tăng tính minh bạch và công bằng trong việc đánh giá thành tích cá nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng ……. năm……

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG……. 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

 

 1. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: … Giới tính:…

– Quê quán:…

– Trú quán: …

– Đơn vị công tác: …

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

 1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …

 1. Thành tích đạt được của cá nhân: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

 1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

     
 1. Hình thức khen thưởng 

Năm

Hình thức khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

     

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng
Tham khảo mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng

Tối ưu hóa quy trình khen thưởng nhân viên với PHẦN MỀM THI ĐUA KHEN THƯỞNG

3. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng gồm những nội dung gì?

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thường bao gồm các nội dung sau:

1. Tiêu đề: Thường là “Báo Cáo Thành Tích Đề Nghị Khen Thưởng.”

2. Thông tin cá nhân:

 • Họ và tên của người viết báo cáo.
 • Chức vụ của người viết báo cáo.
 • Đơn vị công tác hoặc tổ chức mà người viết báo cáo đang công tác.

3. Thông tin về người được đề nghị khen thưởng:

 • Họ và tên của người được đề nghị khen thưởng.
 • Chức vụ và vị trí công việc của người được đề nghị khen thưởng.
 • Đơn vị hoặc bộ phận mà người được đề nghị khen thưởng đang làm việc.

4. Lý do đề nghị khen thưởng: Mô tả chi tiết về những thành tích, công việc xuất sắc hoặc đóng góp đáng khen ngợi của người được đề nghị khen thưởng. Sử dụng cụm từ mạnh mẽ và dẫn chứng cụ thể để minh họa.

5. Các thành tích cụ thể: Liệt kê các thành tích hoặc công việc đặc biệt mà người được đề nghị khen thưởng đã đạt được.

6. Lợi ích của việc khen thưởng: Mô tả tác động tích cực của công việc của người được đề nghị khen thưởng đối với tổ chức, đơn vị hoặc xã hội.

7. Đề nghị khen thưởng: Đưa ra kiểu khen thưởng mà bạn đề nghị (ví dụ: khen ngợi, bằng khen, tiền thưởng, thăng tiến, v.v.).

8. Ngày và chữ ký:

  • Ngày viết báo cáo.
  • Chữ ký của người viết báo cáo hoặc người đứng đầu đơn vị (nếu cần).

9. Thông tin liên hệ: Thông tin liên hệ của người viết báo cáo để có thêm thông tin hoặc để liên hệ khi cần.

Những mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng nên được viết một cách rõ ràng, cụ thể và chân thành để tôn vinh những người có đóng góp đặc biệt cho tổ chức hoặc cộng đồng.

mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng
Một số nội dung trong mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

Trong năm 2023, các mẫu Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng đã được cập nhật theo chuẩn mới, mang lại sự tích cực cho việc tôn vinh đóng góp cá nhân xuất sắc. Mẫu này giúp tạo ra một hồ sơ chất lượng và dễ đọc về thành tích của mỗi cá nhân. Hi vọng với các thông tin sẽ giúp tổ chức thúc đẩy nỗ lực và động viên cá nhân phát triển và đóng góp xuất sắc hơn. 

Banner ewallet bot

THÔNG TIN LIÊN HỆ: