Mẫu văn bản trả lời công văn (phúc đáp) cấp trên/cơ quan nhà nước

Giải pháp quản lý công văn CoDX Dispatch

Hiện nay, nhiều cơ quan hoặc tổ chức chưa thể soạn một văn bản trả lời công văn một cách đầy đủ. Để trả lời một văn bản công văn chuyên nghiệp, doanh nghiệp cần sự hiểu biết và một số kỹ năng công tác văn thư chuyên môn. Vì vậy, trong bài viết này, CoDX sẽ giúp bạn soạn văn bản để trả lời công văn và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhé!

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức quản trị doanh nghiệp của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

Cùng chủ đề:

1. Văn bản trả lời công văn là gì?

Văn bản trả lời công văn (hay còn gọi là công văn trả lời phúc đáp) là dạng văn bản dùng để phản hồi phúc đáp các công văn của đối tác, cấp trên hoặc một số cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nào đó. 

Dạng văn bản này, được dùng trong một số trường hợp như để trả lời, giải thích hoặc đề nghị yêu cầu của doanh nghiệp đến cơ quan, tổ chức, cá nhân cụ thể. Nhằm giải quyết vấn đề trong công văn đã được soạn thảo trước đó.

văn bản trả lời công văn
Mẫu văn bản trả lời phúc đáp công văn chi tiết

Ngoài ra, văn bản này còn là phương tiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc trao đổi và đáp lại lời đề nghị của đổi phương ban hành công văn. Nó nắm giữ vai trò tất yếu giúp làm rõ một số yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân.

Tóm lại, văn bản phúc đáp công văn chính là phương thức đáp lại công văn cho một tổ chức nào đó, khi được đề nghị trả lời lại công văn. Mục đích của nó làm cho đôi bên dễ dàng đạt được thỏa thuận và đáp ứng mong muốn nếu có.

2. Mẫu văn bản trả lời công văn (phúc đáp) thường dùng

Một số mẫu văn bản trả lời công văn được dùng để phản hồi công văn, doanh nghiệp nên tham khảo để áp dụng ngay trong tổ chức của mình như: Mẫu công văn trả lời phúc đáp, mẫu công văn trả lời công văn của cơ quan nhà nước, mẫu công văn trả lời đồng ý, mẫu văn bản trả lời thông báo công văn.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công văn CoDX Dispatch

Mẫu 1: Mẫu văn bản trả lời (phúc đáp) công văn chuẩn

TÊN ĐƠN VỊ/TỔ CHỨC/CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………../CV-…………….

…..,ngày….tháng…..năm…

V/v phúc đáp………………

 

Kính gửi:…………………………………..

Căn cứ công văn số… ngày…tháng…năm… của cơ quan/đơn vị/tổ chức/cá nhân/doanh nghiệp

Về yêu cầu………………………………………………………………….. của Quý công ty/cơ quan/tổ chức/cá nhân…, (chúng) tôi trả lời như sau:………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Chúng) tôi trả lời để Quý công ty/cơ quan/tổ chức/cá nhân………………………………………………………..….. được biết.

(Chúng) tôi xin cam đoan những thông tin mà (chúng) tôi đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật khách quan. Nếu sai, (chúng) tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như trên…………;

– Lưu VT …….

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2: Mẫu văn bản trả lời công văn của cơ quan nhà nước

TÊN ĐƠN VỊ/TỔ CHỨC/CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………../CV-…………….

…..,ngày….tháng…..năm…

V/v……………

 

Kính gửi:…………………………………..

Căn cứ quy định tại điểm….Khoản…Điều….của cơ quan/đơn vị/tổ chức………………………………………………………………………….

Theo đó, (Chúng) tôi có quyền/nghĩa vụ thông báo…………..tới cơ quan/đơn vị/tổ chức về vấn đề…………………………………….

Do vậy, (Chúng) tôi  thực hiện công văn này để thông báo cho cơ quan/đơn vị/tổ chức được biết sự việc…………..như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Chúng) tôi xin cam đoan những thông tin mà (chúng) tôi đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật khách quan. Nếu sai, (chúng) tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nơi nhận:

– Như trên…………;

– Lưu VT …….

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu 3: Văn bản phúc đáp đồng ý công văn

TÊN ĐƠN VỊ/TỔ CHỨC/CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………../CV-…………….

…..,ngày….tháng…..năm……

V/v đồng ý……………

 

Kính gửi:…………………………………..

Căn cứ theo công văn số ….ngày… tháng….năm….của cơ quan/đơn vị/tổ chức…………..về vấn đề………………………………..

Do vậy, (Chúng) tôi gửi công văn này cho cơ quan/đơn vị/ tổ chức được biết vấn đề………………………………………………….

Theo đó, trong trường hợp………………(Chúng) tôi đồng ý như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nếu nhận được công văn này, còn điểm nào chưa rõ đề nghị cơ quan/đơn vị/tổ chức cho ý kiến. (Chúng) tôi sẵn sàng trả lời thêm.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như trên…………;

– Lưu VT …….

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu 4: Văn bản trả lời công văn thông báo

TÊN ĐƠN VỊ/TỔ CHỨC/CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………../CV-…………….

…..,ngày….tháng…..năm……

V/v ……………

Kính gửi:…………………………………..

Căn căn công văn thông báo số………..ngày………tháng…….năm…….. của cơ quan/đơn vị/tổ chức về vấn đề…………………..

Nội dung thông báo được nêu rõ như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

Đề nghị………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

– Như trên…………;

– Lưu VT …….

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công văn CoDX Dispatch

TẢI MẪU VĂN BẢN PHÚC ĐÁP CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

Quy định cần biết:

3. Cách soạn thảo văn bản phúc đáp công văn chi tiết

Hình thức văn bản phúc đáp rõ ràng, chuyên nghiệp giúp cho doanh nghiệp được trao đổi thông tin và bày tỏ quan điểm của mình về một vấn đề. Nên nội dung văn bản trả lời công văn được thể hiện tùy thuộc vào mục đích của tổ chức đó.

Văn bản phúc đáp công văn cần phải thể hiện đủ 3 thành phần chính để thể hiện nội dung muốn truyền tải đến người nhận. Cụ thể văn bản trả lời công văn được trình bày như sau:

 • Phần mở đầu văn bản phúc đáp công văn: Ghi rõ các thông tin quan trọng như tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoạn trích dẫn để dẫn dắt vào nội dung của văn bản. Trong phần này người soạn thảo cần phải thể hiện vắn tắt nội dung nhằm đảm bảo không làm lang man vấn đề
 • Phần nội dung văn bản phúc đáp: Ở phần này, cần ghi rõ câu trả lời rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu để người nhận được nắm bắt thông tin nhanh chóng. Nên lựa chọn câu từ phù hợp thể hiện yêu cầu, giải thích hoặc lý do  cho đối phương được biết.
 • Phần kết thúc văn bản phúc đáp: Ghi rõ cam kết và lời cảm ơn gửi đến người nhận văn bản, kèm chữ chữ và đóng dấu xác nhận của người đại diện giúp cho văn bản phúc đáp thêm phần uy tín.
Cách viết văn bản trả lời công văn, phúc đáp công văn
Mẫu văn bản trả lời công văn

(1) Tên cơ quan viết văn bản phúc đáp

(2) Số, ký hiệu văn bản ban hành của công ty

(3) Đơn vị hành chính thành phố nơi viết văn bản phúc đáp

(4) Nội dung vấn đề cơ bản của văn bản phúc đáp

(5) Tên cơ quan, chính quyền nhận văn bản trả lời công văn này

(6) Nội dung ý kiến, câu trả lời, phúc đáp

(7) Nếu đại diện cơ quan, tổ chức không thể ký, có thể ký thừa lệnh, hoặc ký thay có thẩm quyền.

>>> Giải pháp phần mềm quản lý văn bản và điều hành tối ưu chi phí cho doanh nghiệp

4. Một số lưu ý khi viết văn bản phúc đáp công văn

 Một văn bản phúc thảo nên đảm bảo các nội dung cơ bản như sau:

 • Nội dung trích dẫn công văn được thể hiện rõ ràng, ngắn gọn đi vào vấn đề. Nên xác định trước vấn đề cần nêu trong công văn phúc đáp
 • Ghi rõ tên cơ quan/đơn vị/tổ chức/ cá nhân soạn thảo công văn phúc đáp
 • Tóm tắt nội dung của vấn đề trong công vấn trước đó, bạn cần đảm bảo nội dung phải cụ thể, mạch lạc trong văn bản này.
 • Ghi chi tiết nội dung sẽ phúc đáp cho đơn vị/cơ quan/tổ chức được biết để dựa vào đó có căn cứ phản hồi lại
 • Tên của các bên liên quan có quyền và nghĩa vụ trong văn bản phúc đáp được đề cập đến 
 • Đơn vị tiếp nhận văn bản trả lời công văn hoặc nơi nhận của chủ thể được nêu rõ tên chức vụ/chức danh (nếu có)
 • Đại diện cơ quan ký tên và đóng dấu văn bản trước khi gửi đi. Nếu người đại diện không thể thực hiện ký đóng dấu, người ủy quyền được thay thế ký thay kèm theo giấy tờ chứng minh thân phận đủ điều kiện ký thay.
  Một số lưu ý khi viết văn bản phúc đáp công văn
  Một số lưu ý khi soạn thảo văn bản trả lời công văn

Thông qua bài viết này, CoDX hy vọng giúp Quý doanh nghiệp hiểu hơn về cách soạn văn bản trả lời công văn và tham khảo ngay mẫu văn bản trả lời chi tiết trong bài viết này. Mong rằng, những thông tin trên, sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều thông tin hữu ích. Nếu có thắc mắc hoặc có câu hỏi hãy liên hệ với chúng tôi, để được giải đáp ngay nhé.

>>> Có thể bạn muốn biết về ký hiệu văn bản mật

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH chuyển đổi số CoDX

 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Hotline: 1900282581
 • Email: [email protected]
 • Website: https://www.codx.vn
 • Trang tin tức doanh nghiệp: https://businesswiki.codx.vn