Hợp đồng điện tử là gì? Đặc điểm và Giá trị pháp lý hợp đồng

Trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, cùng với đó là chuyển đổi số doanh nghiệp. Bắt buộc các công ty tổ chức phải dần chuyển sang sử dụng hình thức hợp đồng dữ liệu điện tử online. Vậy định nghĩa và giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử là gì? Cùng CoDX tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

>> Cùng chủ đề: 

Bạn đang đọc bài viết trên trang Tin tức chuyển đổi số của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

1. Hợp đồng điện tử là gì?

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo lập, gửi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử – Theo Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 51/2005/QH11 quy định.

Trong đó, phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, ánh sáng, điện từ hoặc tương tự. Giao kết hợp đồng dữ liệu điện tử là hành vi sử dụng thông điệp dữ liệu để thực hiện một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng. Lúc này, thông tin dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông tin hợp đồng truyền thống.

Hợp đồng điện tử là gì
Khái niệm về hợp đồng dữ liệu điện tử

Vai trò của hợp đồng online ngày càng thể hiện tính ứng dụng của nó và mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là đối với giới doanh nhân. Sau đây là một số vai trò quan trọng của hợp đồng dữ liệu điện tử, bao gồm: 

 • Giúp các bên liên quan tiết kiệm thời gian ký kết hợp đồng: Sử dụng hợp đồng điện tử, các bên sẽ tiết kiệm được 80% thời gian so với phương thức giao dịch truyền thống. Hợp đồng được giao dịch qua internet sẽ giúp các giao dịch được ký kết nhanh hơn.
 • Giảm chi phí giao dịch và bán hàng: Chỉ với vài cú “click” trên máy tính, các nhà quản trị, kinh doanh ngồi tại văn phòng có thể giao dịch cùng lúc với nhiều khách hàng. Hợp đồng dễ dàng giúp giảm chi phí liên quan đến in ấn, đi lại hoặc giao hàng. Hợp đồng dữ liệu điện tử có thể giảm chi phí vì tất cả thông tin được gửi và nhận trực tiếp thông qua các thiết bị điện tử. 
 • Giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp. Việc tìm kiếm thị trường và đối tác ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. Vì vậy thông qua hợp đồng dữ liệu điện tử, các công ty có thể ký kết và thiết lập mối quan hệ hợp tác nhanh hơn, ngay cả với các công ty nước ngoài.

2. Đặc điểm của hợp đồng điện tử

Do hợp đồng online được hình thành thông qua thông điệp dữ liệu và được truyền tải qua mạng Internet và mạng viễn thông nên hợp đồng dữ liệu điện tử có những đặc điểm chính sau:

 • Có dạng thông điệp dữ liệu điện tử
 • Có ít nhất 3 bên tham gia ký kết 
 • Phạm vi ứng dụng hợp đồng bị hạn chế
 • Mang tính phi biên giới, tính vô hình và tính hiện đại

2.1. Hợp đồng có dạng thông điệp dữ liệu điện tử  

Theo khái niệm của “Luật Giao dịch điện tử”, hợp đồng điện tử được giao kết dưới dạng thông điệp dữ liệu. Tất cả các đề nghị ký kết, chấp nhận, nhận và gửi hợp đồng được thực hiện dưới dạng điện tín dữ liệu.

“Luật giao dịch điện tử” năm 2005 cũng quy định việc gửi và nhận thông điệp dữ liệu. Bao gồm: người gửi thông điệp dữ liệu; thời gian, địa điểm gửi hoặc nhận thông điệp dữ liệu; người nhận thông điệp dữ liệu;  …

Dưới góc độ pháp lý, trong quá trình thực hiện và giao kết hợp đồng dữ liệu điện tử, các thông báo được gửi dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như hợp đồng truyền thống. Đây là yếu tố đặc biệt góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian so với hợp đồng giấy truyền thống.

Đặc điểm của hợp đồng dữ liệu điện tử
Đặc điểm của hợp đồng dữ liệu điện tử

2.2. Hợp đồng có ít nhất 3 bên tham gia ký kết 

Ngoài sự tham gia của hai chủ thể chính là người mua và người bán trong hợp đồng điện tử còn có sự tham gia của bên thứ ba, đó là bên tổ chức, bên trung gian. Đây là cơ quan chứng nhận chữ ký điện tử và nhà cung cấp mạng.

 • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử là tổ chức thực hiện chứng thực chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
 • Nhà cung cấp dịch vụ mạng là tổ chức cung cấp hạ tầng đường truyền và các dịch vụ khác có liên quan để thực hiện các giao dịch điện tử. Nhà cung cấp dịch vụ mạng bao gồm nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet và nhà cung cấp dịch vụ truy cập mạng.

2.3. Phạm vi ứng dụng hợp đồng điện tử bị hạn chế

Theo quy định của “Luật giao dịch điện tử 2005”, giao dịch điện tử được áp dụng trong hoạt động của cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Quy định về giao dịch điện tử không áp dụng đối với: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác, văn bản thừa kế, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Quyết định ly hôn, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Lệnh chuyển tiền và các giấy tờ có giá khác.

2.4. Hợp đồng điện tử mang tính phi biên giới, tính vô hình và tính hiện đại

Tính phi biên giới: Trong giao dịch điện tử, các bên trong hợp đồng truyền thông tin, dữ liệu thông qua hệ thống mạng toàn cầu (www) nên không có khái niệm biên giới, lãnh thổ, khu vực…  Một bên tham gia giao dịch, dù ở đâu, có thể thực hiện giao dịch với đối tác bất cứ lúc nào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Tính vô hình: Môi trường điện tử là môi trường “ảo”, do đó hợp đồng dữ liệu điện tử là vô hình và phi vật chất. Vì hợp đồng này tồn tại, được lưu trữ và xác nhận thông qua dữ liệu điện tử không thể chạm hoặc xử lý vật lý.

Tính hiện đại và chính xác: Hợp đồng dữ liệu điện tử là việc sử dụng công nghệ truyền dẫn điện tử, kỹ thuật số, từ tính, quang học, vô tuyến và các thành tựu công nghệ thông tin hiện đại khác dưới dạng dữ liệu điện tử, văn bản điện tử, thư điện tử, điện tín, fax và các dạng tương tự khác.

3. Quy định pháp luật bắt buộc của hợp đồng điện tử đối với doanh nghiệp

3.1. Quy định về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Theo Điều 34 của Luật Giao dịch Điện tử năm 2005 được trích dẫn bởi cổng thông tin chính phủ, hợp đồng dữ liệu điện tử được khẳng định là có giá trị như hợp đồng truyền thống:

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu

Căn cứ theo Điều 24 Luật giao dịch điện tử 2005 cũng có nói về quy định về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử như sau:

1. Đối với các văn bản theo quy định của pháp luật phải có chữ ký, nếu chữ ký điện tử dùng để ký thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện sau thì được coi là đáp ứng yêu cầu của thông điệp dữ liệu:

a) Phương pháp tạo chữ ký điện tử để xác minh danh tính của người ký và nhận được sự đồng ý của người ký đối với nội dung của thông điệp dữ liệu;

b) Phương thức đủ tin cậy và phù hợp với mục đích tạo và gửi thông điệp dữ liệu.

2. Trường hợp pháp luật quy định văn bản phải có dấu của cơ quan, tổ chức, nếu thông điệp dữ liệu được ký bằng chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức đủ điều kiện thì được coi là đáp ứng yêu cầu của thông điệp dữ liệu. Chữ ký điện tử quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này được chứng thực.

3. Chính phủ cần làm rõ việc quản lý và sử dụng chữ ký điện tử của các cơ quan, tổ chức.

Vì vậy, khi hợp đồng dữ liệu điện tử đáp ứng các yêu cầu về phương thức tạo chữ ký điện tử nêu trên thì được coi là có hiệu lực pháp lý như chữ ký thông thường.

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử
Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

3.2. Quy định về thời điểm và địa điểm nhận, gửi hợp đồng điện tử

Thời gian, địa điểm gửi và nhận hợp đồng dữ liệu điện tử được quy định rõ ràng tại Điều 19 Luật Giao dịch điện tử, chi tiết như sau:

Về thời gian và địa điểm gửi hợp đồng dữ liệu điện tử

Trừ khi các bên giao dịch có thỏa thuận khác, thời gian, địa điểm gửi dữ liệu điện tử thực hiện như sau theo quy định tại Điều 17 Luật Giao dịch điện tử 2005:

Thời gian: Thời điểm dữ liệu điện tử được gửi đến hệ thống thông tin nằm ngoài tầm kiểm soát của người gửi.

Địa điểm: Trụ sở chính của người gửi nếu người gửi là cơ quan, tổ chức; nơi cư trú của người gửi nếu người bảo lãnh là cá nhân. Nếu một cơ quan, tổ chức có nhiều trụ sở thì địa điểm mà các điểm dữ liệu được gửi tới là trụ sở có mối liên hệ chặt chẽ nhất với hợp đồng.

Về thời gian, địa điểm nhận hợp đồng điện tử

Trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thỏa thuận khác thì thời gian, địa điểm nhận dữ liệu điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 19 Luật Giao dịch điện tử 2005:

Thời gian: Đối với bên nhận chỉ định hệ thống thông tin nhận thông điệp dữ liệu: thời gian tiếp nhận là thời điểm thông điệp dữ liệu đi vào hệ thống thông tin được chỉ định; Đối với người nhận không chỉ định hệ thống thông tin nhận tin nhắn dữ liệu: thời điểm tiếp nhận dữ liệu vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của người nhận;

Địa điểm: Trụ sở chính của người nhận nếu người nhận là cơ quan, tổ chức hoặc nơi thường trú của người nhận nếu người nhận là cá nhân. Khi người nhận có nhiều trụ sở, thông điệp dữ liệu được nhận tại trụ sở gần giao dịch nhất.

3.3. Quy định về chữ ký điện tử khi ký kết các hợp đồng

Để đảm bảo tính bảo mật khi ký kết hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử cần phải đáp ứng các điều kiện sau Theo Khoản 5,6 Điều 3, Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử:

a) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ được liên kết duy nhất với người ký trong bối cảnh dữ liệu được sử dụng;

b) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ được người ký kiểm soát tại thời điểm ký;

c) Mọi thay đổi đối với chữ ký điện tử sau khi được ký đều có thể bị phát hiện;

d) Mọi thay đổi về nội dung thông điệp dữ liệu sau khi ký đều có thể bị phát hiện.

Doanh nghiệp sử dụng chữ ký điện tử được xác thực bởi nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận được coi là đã đảm bảo các điều kiện bảo mật theo quy định.

Tìm hiểu thêm:

4. So sánh hợp đồng điện tử và hợp đồng giấy truyền thống

Dưới đây là bảng so sánh sự khác nhau giữa hợp đồng dữ liệu điện tử và hợp đồng truyền thống, hãy cùng CoDX tìm hiểu thông tin này nhé!

Tiêu chí so sánh  Hợp đồng điện tử  Hợp đồng truyền thống/ Hợp đồng giấy
Căn cứ pháp lý 

– Luật Giao dịch điện tử 2005

– Luật Thương mại 2005

– Luật mẫu Thương mại điện tử của UNCITRAL (năm 1996)

– Nghị định 130/2018/NĐ-CP về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

– Bộ luật Dân sự 2015

– Luật Thương mại 2005

Cách thức giao kết hợp đồng

– Các giao dịch được thực hiện bằng dữ liệu điện tử còn được gọi là giao dịch chứng từ điện tử.

– Ký bằng chữ ký điện tử để cam kết thỏa thuận 

– Hai bên không cần gặp mặt trực tiếp, chỉ cần trao đổi điện tử để ký kết hợp đồng

– Giao dịch bằng giấy/ văn bản 

– Giao dịch bằng lời nói

– Giao dịch hợp đồng thông qua hành động

– Các hình thức khác do hai bên thoả thuận

– Các giao dịch được trao đổi dưới dạng “giấy tờ” và “đối tượng vật chất” và các giao dịch được thể hiện bằng chữ ký viết tay.

– Hai bên phải gặp mặt trực tiếp trước khi ký kết hợp đồng

Phạm vi áp dụng hợp đồng

– Chỉ áp dụng đối với một số lĩnh vực cụ thể, không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các bất động sản khác, văn bản thừa kế, giấy chứng nhận kết hôn, bản án ly hôn, giấy khai sinh, giấy chứng tử, hối phiếu và các loại tài liệu có giá trị khác

– Được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động, ngành, lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế, xã hội…

Chủ thể tham gia hợp đồng 

– Người mua, người bán

– Các bên thứ ba có liên quan mật thiết đến hợp đồng dữ liệu điện tử, cụ thể là nhà cung cấp dịch vụ mạng và tổ chức chứng thực chữ ký điện tử.

– Bên thứ ba này không tham gia vào việc đàm phán, thực hiện hoặc thực hiện hợp đồng dữ liệu điện tử. Họ tham gia với tư cách là định chế hỗ trợ đảm bảo hiệu lực, giá trị pháp lý của việc hình thành và thực hiện hợp đồng điện tử.

– Người mua và người bán

Nội dung hợp đồng

– Ngoài những nội dung bắt buộc hợp đồng dữ liệu điện tử còn có một số điểm khác biệt:

+ Địa chỉ pháp lý: Ngoài địa chỉ pháp lý thông thường (địa chỉ bưu điện) hợp đồng dữ liệu điện tử còn có địa chỉ thư điện tử, URL, địa chỉ quy định nơi, ngày giờ gửi thông điệp dữ liệu, v.v. Chỉ số này rất quan trọng để xác định sự tồn tại thực sự của chủ thể giao kết hợp đồng dữ liệu điện tử.

+ Quy định về Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Điện tử. Ví dụ: rút lại hoặc hủy bỏ đề nghị ký kết hợp đồng trên Internet.

+ Quy định về chữ ký điện tử hoặc các phương pháp khác (ví dụ: mật khẩu, mã số, v.v.) để xác định thông tin có giá trị về bên tham gia hợp đồng.

+ Quy định chi tiết về phương thức thanh toán điện tử. Chẳng hạn như thanh toán thẻ tín dụng, tiền điện tử, ví điện tử… (vì thanh toán trong hợp đồng điện tử thường cũng được thực hiện bằng điện tử)

– Nội dung của hợp đồng truyền thống bắt buộc phải bao gồm những nội dung sau:

+ Mục đích của hợp đồng;

+ Chất lượng, số lượng;

+ Giá cả, phương thức thanh toán;

+ Thời hạn, địa điểm và cách thức thực hiện hợp đồng;

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên

+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

+ Cách thức giải quyết tranh chấp.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến khái niệm, giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử là gì các quy định liên quan đến loại hợp đồng này. CoDX hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quát cũng như sử dụng loại hợp đồng dữ liệu điện tử đúng theo quy định pháp luật. 

Phần mềm ký số – CoDX eSign hiện đang được nhiều doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ tại Việt Nam tin dùng vì sự tiện lợi khi hỗ trợ ký số trên các loại hợp đồng dữ liệu điện tử. Phần mềm có các ưu điểm vượt trội như sau:

 • Tiết kiệm tới 90% thời gian ký kết
 • Tiết kiệm đến 85% chi phí
 • Đảm bảo giá trị pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành

CoDX đã kết nối thành công với trục hợp đồng dữ liệu điện tử của Bộ Công Thương để xác thực hợp đồng kinh tế, giúp đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật, bảo mật và tin cậy của hợp đồng. CoDX – eSign tự hào là đơn vị uy tín nhất cung cấp Phần mềm trình ký online hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức, doanh nghiệp. Cùng CoDX tìm hiểu chi tiết sản phẩm ngay dưới đây:

PHẦN MỀM KÝ DUYỆT TRỰC TUYẾN MỌI VĂN BẢN, TÀI LIỆU CODX ESIGN 

Phần mềm ký số của CoDX là giải pháp trình ký điện tử trong môi trường doanh nghiệp với mục đích xây dựng môi trường giao dịch điện tử mang lại nhiều lợi ích và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý. Dịch vụ trình ký CoDX eSign có các tính năng nổi bật được người dùng đánh giá cao, bao gồm: 

 • Phê duyệt online trên mọi tài liệu: Doanh nghiệp chỉ cần chọn một thao tác để ký kết cho mọi loại hợp đồng, văn bản và tài liệu. 
 • Ký duyệt điện tử mọi lúc, mọi nơi: Phần mềm cho phép bạn duyệt - ký trên mọi thiết bị điện tử mà vẫn đảm bảo độ chính xác và thời gian hoàn thành nhanh chóng.
 • Đảm bảo an toàn – Bảo mật dữ liệu: Với sự có mặt của công nghệ lưu trữ Cloud (nền tảng điện toán đám mây) giúp lưu trữ các tập tin dung lượng lớn với độ bảo mật cao. 
 • Ký duyệt được nhiều văn bản, tài liệu cùng một lúc: Phần mềm cho phép nhiều văn bản được ký số đồng thời trong một khoảng thời gian. 
 • Quản lý văn bản ký số tập trung: CoDX eSign lưu trữ tài liệu khoa học, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm theo từng nhóm phân loại bao gồm: Tài liệu đến; Tài liệu đã gửi; Văn bản nháp; Tài liệu đã xóa. 

Đăng ký ngay để trải nghiệm gói dùng thử phần mềm ký số CoDX eSign cực “hời”:

 • 180 ngày trải nghiệm hệ thống mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp miễn phí.
 • 30 ngày miễn phí dùng thử các phân hệ của CoDX: CoDX – Task (Quản lý công việc), CoDX – Document (Quản lý tài liệu), CoDX – Dispatch (Quản lý công văn), CoDX – eSign (Trình ký số), CoDX – Administrative (Dịch vụ hành chính).
 • 5GB dung lượng lưu trữ trong suốt quá trình dùng thử.
 • Được tặng kèm thêm 2 Phân hệ Hồ sơ nhân viên và Cấu hình sơ đồ tổ chức miễn phí.
 • Không cần tích hợp thanh toán.
 • Mỗi doanh nghiệp luôn có một không gian làm việc số riêng.

Với gói dùng thử đặc biệt này của CoDX, các doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực ở nhiều quy mô cũng như tình hình hoạt động kinh doanh khác nhau đều có thể tham gia áp dụng vào chính tổ chức của mình sao cho phù hợp nhất.

Phần mềm trình ký điện tử CoDX eSign

THÔNG TIN LIÊN HỆ: