Cơ Sở Dữ Liệu Quản Lý Nhân Sự

Nguồn nhân lực là yếu tố đóng vai trò quan trọng quyết định đến sự phát triển của tổ chức. Việc khai thác hiệu quả nguồn lực này là yếu tố được quan tam hàng đầu. Tuy nhiên, việc quản lý các thông tin nhân sự gồm nhiều khía cạnh, nếu không được tổ chức quản lý chặt chẽ sẽ gây khó khăn trong việc hoạch định nguồn nhân lực sau này. Vì vậy tổ chức cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự là giải pháp hữu hiệu giúp tăng hiệu quả của tổ chức.

I. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì?

Cơ sở dữ liệu hay Database là tập hợp các thông tin được sắp xếp, tổ chức và lưu trữ theo một cấu trúc nhất đinh. Giúp cho việc quản lý, truy suất, chỉnh sửa hoặc khai thác một cách dễ dàng nhanh chóng hơn.

Việc hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) sẽ tránh được các khuyết điểm mà việc lưu trữ các file riêng lẽ trước đây như:

 • Giảm việc thông tin dữ liệu không đồng bộ, nhất quán, trùng lập thông tin, dữ liệu không toàn vẹn.
 • Các dữ liệu được truy suất theo nhiều cách khác nhau, trên nhiều ứng dụng khác nhau.
 • Khả năng chia sẽ thông tin được dễ dàng hơn

Tuy nhiên, việc sử dụng CSDL cũng có một vài khó khăn như:

 • Phải đảm bảo tính phân quyền dữ liệu vì dữ liệu dễ dàng chia sẽ
 • Đảm bảo tính bảo mật
 • Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì?

> Xem thêm:

II. Cơ sở dữ liệu trong quản trị nhân sự

Cơ sở dữ liệu nhân sự được ghi nhận từ trước khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng đến sau khi nhân viên rời khỏi doanh nghiệp. Thông tin mỗi nhân sự gồm rất nhiều các thông tin rời rác và khó quản lý nếu lưu trữ bằng phương pháp truyền thống. Nếu lưu trữ bằng hồ sơ giấy hoặc các file riêng lẽ sẽ rất khó cập nhật thông tin hoặc truy xuất dữ liệu. Một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất sẽ giúp cho doanh nghiệp:

 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự phù hơp
 • Đánh giá kết quả từ các chiến dịch tuyển dụng nhân sự
 • Thông tin nhân sự được lưu trữ đồng bộ, xuyên suốt từ trước khi gia nhập công ty đến khi kết thúc làm việc với các thông tin như: hồ sơ nhân viên, quyết định luên quan, mức lương, quá trình khen thưởng, kỷ luật, thông tin người phụ thuộc… Các phần mềm quản lý thông tin nhân sự sẽ giúp quản lý thông tin cá nhân nhân viên một cách bài bản, xuyên suốt quá trình làm việc tại doanh nghiệp.
 • Thông tin được phần quyền quản lý, chỉ được xem, chỉnh sửa bởi cá nhân, phòng ban có liên quan
 • Hệ thông báo cáo trực quan giúp doanh nghiệp kịp thời xây dựng kế hoạch điều chỉnh, lên kế hoạch đào tạo, tuyển dụng… hiệu quả, đúng nhu cầu.
 • Giúp xây dựng và đồng bộ hệ thống lương thưởng, phúc lợi phù hợp toàn hệ thống

Cơ sở dữ liệu trong quản trị nhân sự

>> Xem thêm: Mạng xã hội doanh nghiệp

II. Phần mềm quản lý nhân sự CoDX, giải pháp tối ưu hóa cơ sở dữ diệu trong quản trị nhân sự

Hệ thống quản lý nhân sự của CoDX giúp Quản lý hồ sơ của tất cả nhân viên trong một nền tảng thống nhất. Phân quyền chặn chẽ trong việc theo dõi và truy cập dữ liệu.

5 Ưu điểm nghiệp vụ nổi trội của phần mềm

 • Quản lý tự động

Cảnh báo đến hạn/hết hạn, nhắc nhở thường xuyên đến các cấp và Nhân sự, giúp HR thực hiện thủ tục lao động chính xác, kịp thời đúng quy định.

 • Toàn diện thông tin

Bao gồm: thông tin cá nhân, kinh nghiệm, kỹ năng, đào tạo, hợp đồng lao động, chính sách phúc lợi, quan hệ gia đình, sở thích,…

 • Chính sách lao động

Thiết lập Quy trình xét duyệt, Chính sách lao động về chế độ nghỉ phép, tái ký hợp đồng lao động, chế độ tăng lương tuỳ biến.

 • Hệ phân tích dữ liệu

Tìm kiếm nhanh, truy xuất 100% các thông tin lưu trữ trong toàn bộ hồ sơ nhân viên. Đây là Hệ phân tích dữ liệu để tạo lập các báo cáo nhân sự thống kê như ý muốn.

 • Trực quan & chuyên sâu

Hệ thống hỗ trợ khai báo không giới hạn cây sơ đồ tổ chức. Thống kê, hiển thị cơ cấu tổ chức chính xác theo thời gian hiệu lực.

> Có thể bạn quan tâm: