Hoạch định nguồn nhân lực là gì? Quy trình thực hiện chi tiết

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Nguồn lực là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, việc quản trị và hoạch định nguồn lực luôn được các nhà quản trị doanh nghiệp chú trọng.Vậy cụ thể hoạch định nguồn nhân lực là gì? Hãy theo chân CoDX tìm hiểu thêm về khái niệm và các vấn đề liên quan đến hoạch định nguồn nhân lực nhé!

1. Hoạch định nguồn nhân lực là gì?

Hoạch định nguồn nhân lực là một quá trình được xem xét có hệ thống các nhu cầu về nguồn nhân lực. Từ đó vạch ra các kế hoạch làm thế nào để đảm bảo mục tiêu “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm”.

Hiểu được hoạch định nguồn nhân lực là gì sẽ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp trả lời các câu hỏi sau:

 • Cần bao nhiêu lao động với trình độ, kỹ năng như thế nào?. Để phù hợp với nhiệm vụ hay mục tiêu mà đơn vị đã đặt ra.
 • Khi nào thì cần nguồn lao động này?
 • Đã có sẵn nguồn lao động thích hợp chưa? Và nguồn lao động này có những kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết hay chưa? Nếu nguồn lao động chưa có sẵn thì tổ chức tuyển dụng họ từ bên ngoài như thế nào?

Việc hoạch định nguồn nhân lực sẽ giúp các nhà quản trị tuyển dụng, đào tạo tối ưu hóa triển khai các kế hoạch kinh doanh. Cũng như thích ứng với những vận động, thay đổi của môi trường bên ngoài.

Mặt khác, còn giúp các nhà quản trị chủ động tránh được các sự thiếu hụt hoặc thặng dư tài năng. Từ đó đạt được sự cân bằng giá trị dựa trên nhu cầu, lập kế hoạch nguồn nhân lực hiệu quả là quá trình liên tục và có hệ thống.

Hoạch định nguồn nhân lực
Hoạch định nguồn nhân lực là gì?

>>> Xem thêm: Ứng Dụng Excel Quản Lý Hồ Sơ Doanh Nghiệp

2. Quy trình hoạch định nguồn nhân lực hiệu quả

Sau khi đã hiệu rõ khái niệm về hoạch định nguồn nhân lực là gì, Doanh nghiệp cần tiến hành ngay vào thực hiện kế hoạch ngay. Để lên kế hoạch và xác định nguồn lực các quản trị doanh nghiệp cần tiến hành quy trình hoạch định nguồn nhân lực theo 05 bước sau:

Bước 1: Dự báo nhu cầu về nguồn lực

Các nhà quản trị doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu nguồn lực trong tương lai của mình một cách chính xác:

 • Mục tiêu mong muốn đạt được khi thực hiện hoạch định nguồn nhân lực là gì?
 • Những hoạt động cần phải thực hiện gì?
 • Sản xuất những sản phẩm/dịch vụ và quy mô như thế nào?

Dựa vào những thông tin trên, doanh nghiệp sẽ định hướng được nhu cầu nguồn lực gồm:

 • Số lượng: người lao động cho từng vị trí công việc là bao nhiêu?
 • Chất lượng: những phẩm chất và kỹ năng cần thiết mà nuồn lực cần có là gì?
 • Thời gian: khi nào thì cần dùng đến nguồn lực này?
Quy trình hoạch định nguồn nhân lực hiệu quả
Dự báo nhu cầu về nguồn lực

Bước 2: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực

Để xác định ưu và khuyết điểm nguồn nhân lực các nhà quản trị doanh nghiệp cần phân tích các yếu tố sau:

Phân tích về mặt hệ thống nguồn nhân lực gồm:

 • Số lượng, cơ cấu, trình độ, kinh nghiệm, năng lực, kỹ năng làm việc và thái độ làm việc cũng như các phẩm chất cá nhân.
 • Cơ cấu tổ chức: loại hình hoạt động, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công việc trong cơ cấu tổ chức.
 • Chính sách quản lý nguồn nhân lực như: tuyển dụng, đào tạo,chế độ đãi ngộ, khen thưởng…vv

Phân tích về mặt quá trình gồm:

 • Mức độ hấp dẫn và lôi cuốn của công việc đối với người lao động.
 • Sự hài lòng của người lao động đối với công việc.
 • Môi trường văn hóa doanh nghiệp.
 • Phong cách quản trị, lãnh đạo.
 • Sự rõ ràng, cụ thể các mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra.
 • Những rào cản, tồn tại của doanh nghiệp.
 • Cải tiến các hoạt động quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp.

 Bước 3: Quyết định điều chỉnh sự tăng hoặc giảm nguồn lực lao động

Phân tích thực trạng nguồn nhân lực
Quyết định điều chỉnh sự tăng hoặc giảm nguồn lực lao động

>>> Xem thêm: Vì Sao Cần Xây Dựng Quy Chế Khen Thưởng Nhân Viên?

Ở bước này doanh nghiệp cần so sánh các nhu cầu nguồn lao động với thực trạng nguồn nhân lực. Nhằm xác định liệu nhân sự đang dư hay thiếu so với nhu cầu. Sau đó lựa chọn các giải pháp để khắc phục tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt lực lượng lao động.

Bước 4: Xây dựng kế hoạch thực hiện để hoạch định nguồn nhân lực

Những nội dung chủ yếu để xây dựng kế hoạch thực hiện gồm:

 • Kế hoạch về việc tuyển dụng lao động.
 • Bảng kế hoạch phân bổ, bố trí lại cơ cấu tổ chức.
 • Dự án đề bạt và thuyên chuyển lao động.
 • Dự án tinh giảm những lao động dôi dư.

>>> Dành cho Doanh nghiệp: Giữ chân nhân tài gắn bó lâu dài với công ty

Bước 5: Đánh giá việc thực hiện quy trình hoạch định nguồn nhân lực

Khi đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch, người quản trị cần phải:

 • Những sai lệch giữa mục đích ban đầu đã vạch ra với quá trình thực hiện kế hoạch thực tế.
 • Phân tích, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến các sai lệch đó.
 • Đưa ra các giải pháp, phương án điều chỉnh sai lệch và hoàn thiện lại.
 • Sau khi xác định và lên kế hoạch cần thiết về nguồn lao động trong tương lai. Doanh nghiệp cần phải tìm kiếm thu hút nhân tài, nguồn lực giỏi để đảm bảo nguồn nhân lực luôn sẵn có khi cần.

Hy vọng những thông tin CoDX cung cấp giúp Doanh nghiệp hiểu hơn về hoạch định nguồn nhân lực là gì, và ứng dụng quy trình hoạch định hiệu quả nhất cho Doanh nghiệp.

>>> Có thể bạn chưa biết: