Chuyển đổi số ngành giao thông vận tải đúng lộ trình

Chuyển đổi số đã và đang đem lại những lợi ích đáng kể cho ngành giao thông vận tải. Bên cạnh đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra, ngành này đã hiện thực hoá được các chương trình hiện đại hoá. Tìm hiểu bức tranh tổng quan về chuyển đổi số ngành giao thông vận tải cùng CoDX qua bài viết dưới đây.

1. Tổng quan về chuyển đổi số ngành giao thông vận tải

Bộ GTVT đã đề ra kế hoạch xây dựng chuyển đổi số ngành giao thông vận tải đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiến tới ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ các hoạt động của ngành nhằm phát triển cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, đảm bảo an toàn phục vụ do toàn dân.

Chuyển đổi số ngành giao thông vận tải
Tổng quan về chuyển đổi số ngành giao thông vận tải

1.1 Chuyển đổi số ngành giao thông vận tải là như thế nào?

Theo ông Lê Thanh Tùng, chuyển đổi số là chuyển đổi và thay đổi các phương thức điều hành từ đó hiện đại hoá công trình bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Nhằm  hạn chế tối đa các thủ tục và chi phí. 

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã đặt ra 4 nhóm giải pháp lớn cho quá trình chuyển đổi số ngành giao thông vận tải, cụ thể: Xây dựng nền tảng phát triển thu phí, kiểm soát nhận dạng các phương tiện, giao thông thông minh, giám sát hành trình. (Nguồn: sogtvt.thainguyen.gov.vn).

1.2 Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số ngành GTVT

Trên cơ sở chỉ đạo chung về chuyển đổi số ngành giao thông vận tải của chính phủ. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đồng đã đưa ra yêu cầu các đơn vị/cơ quan phải tích cực và chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Chủ động về nguồn vốn đầu tư và bám sát các chỉ đạo từ chính phủ để điều chỉnh và đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Thông qua các kế hoạch chung của bộ đề ra, yêu cầu các Cục chuyên ngành triển khai chi tiết, phân công nguồn lực để thực hiện theo đúng thời gian. Các đơn vị tích cực triển khai các dự án đã được phê duyệt, chủ động rà soát lại thông tin và phạm vi đã đề ra. Nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác điều hành, quản lý gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện chuyển đổi số ngành giao thông vận tải các đơn vị cần theo dõi và đánh giá hiện trạng hạ tầng, cơ sở dữ liệu đang có. Từ đó mới xây dựng mô hình tổng thể và triển khai lộ trình phù hợp với kế hoạch và kiến trúc xây dựng chính phủ điện tử từ Bộ. Đồng thời trong quá trình thực hiện cần rà soát và điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng quy chế vận hành, quản lý dự án (ứng dụng, cơ sở dữ liệu,…). Nhằm đảm bảo triển khai phù hợp với thực tế và đem lại hiệu quả lâu dài.

Đồng thời, để phục vụ quá trình xây dựng giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, Chính phủ khuyến khích ngành chủ động phối hợp với trung tâm Công nghệ thông tin. Nhằm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ GTVT.

1.3 Chương trình chuyển đổi số đến 2025 – định hướng 2030

Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành giao thông vận tải đến năm 2025 – định hướng đến 2030. Trong đó 3 trụ cột chính cần chuyển đổi là Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số

Trong đó, Bộ GTVT sẽ tập trung chủ yếu vào chính phủ số và kinh tế số. Triển khai theo hướng chiến lược ngành, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý doanh nghiệp hoạt động vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện. Hướng tới số hóa từ trung ương đến địa phương, từ bảo trì đến bảo dưỡng, đăng kiểm, đào tạo sát hạch, thu phí không dừng.

2. Mục tiêu nhiệm vụ của chuyển đổi số ngành giao thông vận tải

Mục tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số ngành giao thông vận tải cần đạt được trong giai đoạn đến năm 2025 là hình thành được cơ sở hạ tầng dữ liệu của ngành GTVT. Trong đó cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung được kết nối, tích hợp dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ chuyên dùng. Nhằm cung cấp thông tin phục vụ quản lý, điều hành giao thông vận tải tới được người ra quyết định đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Nhiệm vụ chuyển đổi số ngành giao thông vận tải
Mục tiêu nhiệm vụ của chuyển đổi số ngành giao thông vận tải

100% chế độ báo cáo trong ngành được chuẩn hóa và quản lý bằng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Tất cả các dịch vụ liên quan tới nhiều người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến mức 3, 4 và được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời , đáp ứng tối thiểu 50% số lượng bộ hồ sơ thực hiện tại Bộ GTVT được nộp trực tuyến mức độ 3, 4.

Ngoài ra, chuyển đổi số ngành giao thông vận tải đặt ra mục tiêu bảo đảm 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng. Ít nhất 50% cuộc họp được thực hiện trực tuyến, rút ngắn 30 – 50% thời gian họp. Giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử.

3. Giải pháp thực hiện

Bộ GTVT đã xác định nhiều giải pháp cần thực hiện cho chuyển đổi số ngành giao thông vận tải. Trong đó tập trung vào hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế chính sách và xây dựng chính phủ số. 

Giải pháp chuyển đổi số giao thông vận tải
Giải pháp thực hiện chuyển đổi số ngành giao thông vận tải

3.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế chính sách

Chủ yếu rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách. Nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số. Thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số, sẵn sàng thử nghiệm và áp dụng cái mới trong ngành GTVT.

3.2 Xây dựng chính phủ số

Chuyển đổi số ngành giao thông vận tải tập trung nghiên cứu đổi mới, ban hành các quy trình nghiệp vụ được số hóa và vận hành dựa trên dữ liệu. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành. Bên cạnh phát triển chính phủ số, các giải pháp tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động trên môi trường số của các cơ quan, đơn vị Bộ GTVT, đổi mới phương thức quản lý, ra quyết định được dẫn hướng bởi dữ liệu số.

4. Giải pháp chuyển đổi số toàn diện từ CoDX

Với nhiều hệ thống giải pháp công nghệ hiện đại, CoDX sẽ giúp chuyển đổi số ngành giao thông vận tải nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúng tôi tự hào là hệ thống Việt Nam duy nhất khởi tạo tự động và cung cấp Trải nghiệm miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

4.1 Chuyển đổi quy trình làm việc lên nền tảng số

Thiết lập hệ thống văn phòng điện tử toàn diện lên nền tảng số. Nền tảng chuyển đổi số Doanh nghiệp – CoDX giúp bạn quản trị liên tục và toàn diện trong toàn tổ chức dù bạn là doanh nghiệp chỉ vài nhân viên hay lên đến hàng nghìn nhân viên.

4.2 Dữ liệu được số hóa toàn diện

Bao gồm các phân hệ như quản lý công văn, tài liệu. Phần mềm quản lý tài liệu CoDX linh hoạt giúp giải quyết khó khăn trong việc lưu trữ, tìm kiếm hồ sơ, đồng bộ quản lý tài liệu trong doanh nghiệp.

4.3 Tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp

Thuê theo từng phân hệ giúp tối ưu chi phí cho doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết hợp tác và thực hiện chuyển đổi số thành công cho mọi Tổ chức, Doanh nghiệp bằng CoDX – Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu theo lộ trình triển khai của bạn.

CoDX giúp ngành GTVT chuyển đổi số nhanh chóng
Giải pháp chuyển đổi số toàn diện từ CoDX

Có thể thấy chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước. Trong đó chuyển đổi số ngành giao thông vận tải cũng đã tạo ra đột phá mang lại lợi ích cho toàn ngành nói chung và nhân dân nói riêng. CoDX hy vọng bài viết trên đây sẽ mang lại cho mọi người cái nhìn tổng quát nhất về chuyển đổi số ngành GTVT trong hiện nay. Xem thêm tin tức chuyển đổi số tại CoDX Business Wiki

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

  • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
  • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
  • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
  • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

>> Tham khảo thêm