Đã Có Thông Tư 36 Về Mức Điều Chỉnh Tiền Lương Và Thu Nhập Tháng Đã Đóng BHXH

Thông tư 36 có quy định mới về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Việc tăng mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH có tác động lớn đến người lao động. Để nắm bắt nhanh chóng và chính xác hãy cùng theo dõi bài viết sau đây.

Tăng hệ số trượt giá BHXH năm 2022, người lao động được gì?

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập do Bảo hiểm xã hội (BHXH) chi trả còn được gọi là hệ số trượt BHXH, giúp cân bằng giá trị đồng tiền tại thời điểm hiện tại so với thời điểm trước đó. Cuối mỗi năm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ công bố hệ số mới áp dụng cho năm sau. Theo đó tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.

Vì vậy, khi hệ số trượt giá BHXH năm 2022 vào năm 2022, thì tiền lương / thu nhập bình quân hàng tháng đóng BHXH cũng sẽ tăng lên. Do đó, các khoản này được tính dựa trên mức lương bình quân hàng tháng đóng BHXH của người lao động cũng tăng theo như: Tăng tiền BHXH một lần; tăng lương hưu hàng tháng; Tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu số đóng BHXH vượt quá số năm đóng BHXH được tính.

Xem thêm: Những điểm mới trong quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động thời vụ

Mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH

Theo Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20.2.2022 thì tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc được điều chỉnh tương ứng như sau: Trước năm 1995, mức điều chỉnh là 5,10; năm 2000, mức điều chỉnh là 3,58; năm 2009, mức điều chỉnh là 1,88; năm 2019, mức điều chỉnh là 1,05; năm 2020, mức điều chỉnh là 1,02; các năm 2021 và 2022, mức điều chỉnh là 1,00.

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng  BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì:

Tiền lương hàng tháng đóng BHXH đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 1.1.2016 trở đi và tiền lương hàng tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định trên.

Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

  • Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1-1-2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà người thân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2022.
  • Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà người thân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31/12/2022.

Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/02/2022; áp dụng từ ngày 1-1-2022 và thay thế Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH.

Xem đầy đủ Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH tại đây!