Quy trình làm việc: 7 Mẫu sơ đồ và 11 Bước thiết lập quy trình

Thực hiện công việc giữa các phòng ban cần có sự kết hợp và hợp tác với nhau. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp cần tạo lập một sơ đồ quy trình làm việc chuyên nghiệp. Vậy làm thế nào tạo lập mẫu quy trình cho các phòng ban được hiệu quả? Hãy theo dõi CoDX để tìm hiểu cách thiết lập quy trình thực hiện công việc trong bài viết sau đây.

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức Quản trị doanh nghiệp của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

Cùng chủ đề:

1. Quy trình làm việc là gì?

Quy trình làm việc là quá trình được thiết lập thực hiện các công việc theo trình tự đặt ra nhằm đảm bảo nhiệm vụ được hoàn thành như mục đích kế hoạch đề ra. Giúp doanh nghiệp điều phối công việc giữa các bộ phận được thông suốt, có hệ thống và tạo ra sự đồng nhất trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

quy trình làm việc là gì?
Quy trình là quá trình các công việc được thiết lập thực hiện theo trình tự

2. 7 Mẫu sơ đồ quy trình làm việc của các phòng ban trong công ty

Dưới đây là một số mẫu sơ đồ quy trình thực hiện công việc các nhóm phòng ban trong công ty để cùng nhau phối hợp phát triển, bạn có thể tham khảo ngay dưới đây.

2.1. Mẫu sơ đồ quy trình thực hiện công việc của phòng Marketing

Trong môi trường Marketing để thực hiện một chiến dịch, không chỉ cần sự chuyên nghiệp, linh hoạt mà còn đòi hỏi có một quy trình thực hiện được thống nhất để tạo ra sự hiệu quả. Để biết quy trình công việc của phòng Marketing, bạn có thể tham khảo sơ đồ quy trình làm việc mẫu với 5 bước sau đây:

 • Bước 1: Thống kế dữ liệu sẵn có
 • Bước 2: Xác định mục tiêu, nhu cầu 
 • Bước 3: Xác định các nhiệm vụ
 • Bước 4: Phân định vai trò người thực hiện
 • Bước 5: Lên kế hoạch nội dung theo lịch
sơ đồ quy trình làm việc phòng marketing
Các bước làm việc ở bộ phận Marketing

2.2. Mẫu sơ đồ quy trình làm việc của bộ phận kinh doanh

Kết nối các bộ phận kinh doanh trong doanh nghiệp, phải đảm bảo được một sơ đồ quy trình thực hiện công việc tối ưu, rõ ràng và cụ thể. Quy trình kinh doanh bao gồm 4 bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị nội dung công việc
 • Bước 2: Tìm kiếm đối tượng khách hàng tiềm năng
 • Bước 3: Tiếp cận đến khách hàng
 • Bước 4: Đưa sản phẩm, dịch vụ giới thiệu đến khách hàng
sơ đồ quy trình làm việc của phòng kinh doanh
Phòng kinh doang cần thực hiện 4 bước quy trình sau trong công việc

2.3. Mẫu sơ đồ quy trình thực hiện công việc của phòng hành chính nhân sự

Bộ phận hành chính nhân sự đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu tổ chức. Do đó quy trình công việc của bộ phận này cần được chú trọng đến nhiều hơn. Bạn có thể tham khảo quy trình của bộ phận hành chính nhân sự gồm 7 bước:

 • Bước 1: Thiết lập phê duyệt yêu cầu của tuyển dụng
 • Bước 2: Tiến hành tiếp nhận tuyển dụng
 • Bước 3: Thử việc được tiến hành theo thủ tục
 • Bước 4: Ký kết hợp đồng lao động
 • Bước 5: Đánh giá và nhận xét nhân viên
 • Bước 6: Giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách, đãi ngộ nhân viên
 • Bước 7: Rà soát và quản lý hồ sơ của nhân viên
sơ đồ quy trình làm việc của phòng nhân sự
7 bước quy trình của phòng hành chính nhân sự

2.4. Mẫu sơ đồ quy trình làm việc của Agency

Đối với Agency thực hiện công việc như một nhà sản xuất và tạo ra các giải pháp phù hợp để hài lòng với khách hàng. Sau đây, là tổng hợp 12 bước trong sơ đồ quy trình làm việc của Agency bạn có thể biết.

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
 • Bước 2: Tóm tắt, soạn lại nội dung yêu cầu của khách hàng
 • Bước 3: Hình thành ý tưởng
 • Bước 4: Xem xét ý tưởng và chốt lại 
 • Bước 5: Đưa ra giải pháp thích hợp cho khách hàng
 • Bước 6: Trình bày ý tưởng 
 • Bước 7: Phản hồi và chỉnh sửa 
 • Bước 8: Đưa ra đề xuất và ngân sách bảo vệ
 • Bước 9: Lên phương án sản xuất
 • Bước 10: Thực hiện ý tưởng
 • Bước 11: Đưa dự án vào hoạt động
 • Bước 12: Đánh giá và theo dõi
sơ đồ quy trình làm việc của agency
Quy trình thực hiện công việc chi tiết tại Agency

2.5. Mẫu sơ đồ quy trình làm việc với khách hàng

Nhằm mang lại các dịch vụ và sản phẩm hài lòng với khách hàng, doanh nghiệp cần có chuyên môn và trình độ phân tích tâm lý khách hàng. Để thực hiện được điều đó, quy trình 5 bước làm việc với khách hàng sau sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu.

 • Bước 1: Xác định nhu cầu của khách hàng khi trao đổi
 • Bước 2: Phân loại yêu cầu của từng tệp khách hàng
 • Bước 3: Sàng lọc và phân tích mong muốn của khách hàng
 • Bước 4: Đề xuất sản phẩm, dịch vụ phù hợp
 • Bước 5: Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng
sơ đồ các bước làm việc với khách hàng
Các bước làm việc với khách hàng

2.6. Mẫu sơ đồ quy trình thực hiện công việc của bộ phận F&B

Để bộ phận F&B được hoạt động trơn tru, cần tạo lập một quy trình thực hiện công việc bài bản. Sau đây, là 4 bước thực hiện trong sơ đồ quy trình làm việc của bộ phận đó mà bạn có thể tham khảo:

 • Bước 1: Xác định bảng định lượng của nguyên vật liệu
 • Bước 2: Thiết lập ngân sách quản lý
 • Bước 3: Theo dõi khối lượng công việc
 • Bước 4: Điều phối công việc hợp lý
sơ đồ các bước làm việc tại bộ phận F&B
Quy trình thực hiện công việc tại bộ phận F&B

2.7. Mẫu sơ đồ quy trình làm việc của bộ phận kế toán

Sự tồn tại của bộ phận kế toán nắm giữ sự tồn tại của doanh nghiệp. Đó là lý do nên tạo lập một quy trình thực hiện công việc của kế toán rõ ràng, sẽ giúp hoạt động của bộ phận này diễn ra có hệ thống. Quy trình thực hiện công việc của bộ phận kế toán bao gồm 9 bước sau:

 • Bước 1: Thu thập các vấn đề phát sinh
 • Bước 2: Chứng từ gốc được tạo dựa trên vấn đề được tổng hợp
 • Bước 3: Kiểm tra và xử lý chứng từ gốc
 • Bước 4: Tiến hành ghi chép sổ sách kế toán
 • Bước 5: Sắp xếp trình tự chứng từ kế toán
 • Bước 6: Tổng kết bút toán
 • Bước 7: Tiến hành khóa sổ sách và kiểm tra số dư cuối
 • Bước 8: Tạo bảng cân đối dựa trên các sổ cái và sổ chi tiết
 • Bước 9: Báo cáo và quyết toán thuế tài chính
sơ đồ quy trình thực hiện công việc tại phòng kế toán
Quy trình thực hiện công việc của bộ phận kế toán bao gồm 9 bước

3. 11 Bước thiết lập quy trình làm việc hiệu quả cho doanh nghiệp

Để tạo lập sơ đồ quy trình hoạt động làm việc mang lại kết quả tốt cần phải biết cách thiết lập quy trình phù hợp với doanh nghiệp của mình. Sau đây là 11 bước thiết lập quy trình thực hiện công việc hiệu quả, phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp:

 • Bước 1: Xác định nhu cầu
 • Bước 2: Xác định mục tiêu của quy trình
 • Bước 3: Xác định phạm vi thực hiện
 • Bước 4: Xác định số bước của quy trình
 • Bước 5: Xác định các điểm kiểm soát chính
 • Bước 6: Xác định đối tượng thực hiện là phòng ban nào?
 • Bước 7: Tạo dựng bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện quy trình
 • Bước 8: Xác định phương pháp kiểm soát quy trình làm việc
 • Bước 9: Kiểm tra, thử nghiệm tính hiệu quả
 • Bước 10: Hoàn thiện bộ quy trình 
 • Bước 11: Hoàn thiện file tài liệu bộ quy trình
11 bước xây dựng sơ đồ quy trình làm việc hiệu quả
Tạo dựng sơ đồ làm việc hiệu quả

Bước 1: Xác định nhu cầu

Trước hết, để tạo dựng sơ đồ quy trình làm việc hoàn chỉnh, các doanh nghiệp cần biết nhu cầu khi thiết lập quy trình công việc đó là gì? Từ đó, đặt cơ sở dữ liệu đưa ra các bước thiết lập chuẩn xác, phù hợp với tính chất công việc của từng giai đoạn. Một số nhu cầu cụ thể là:

 • Nâng cấp hệ thống tốt hơn.
 • Có nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn mới vào quy trình.
 • Yêu cầu từ ban lãnh đạo, cấp quản lý.
 • Hoặc do nhu cầu tái cấu trúc công ty

Nhu cầu thực hiện quy trình xử lý công việc được dựa trên nhiều yếu tố khách quan như tối ưu nguồn nhân lực, chi phí, thời gian hoặc nâng cấp chất lượng hệ thống hoạt động.

Quy trình làm việc
Doanh nghiệp cần biết nhu cầu khi thiết lập quy trình thực hiện công việc đó là gì?

Bước 2: Xác định mục tiêu của quy trình làm việc

Bước tiếp theo, doanh nghiêp cần xác định mục tiêu của quy trình. Việc này sẽ giúp bạn thiết lập được chính xác các phương pháp thực hiện, thời gian hoặc các bước thực hiện công việc,…Để xác định được mục đích của sơ đồ quy trình làm việc thì doanh nghiệp nên trả lời 2 câu hỏi sau:

 • Quy trình cần tuân thủ những gì?
 • Bản chất của quy trình là gì?

Nhờ vào bước này, doanh nghiệp có thể lập ra các mục tiêu, phương pháp kiểm soát, thời hạn công việc,…và từ đó thiết lập ra quy trình thực hiện công việc. Các mục tiêu đưa ra cần được thực tế thì quy trình mới được đạt được điều mong muốn. 

Bước 3: Xác định phạm vi thực hiện

Để quy trình chính xác về mặt thời gian, chi phí và nguồn lực thì các doanh nghiệp cấn xác định phạm vị của quy trình như sau:

 • Đối tượng nào sẽ bắt buộc phải tuân thủ và thực hiện theo quy trình? Đó có thể là cá nhân hoặc phòng ban cụ thể,…
 • Quy trình có thể được điều chỉnh trong phạm vi toàn doanh nghiệp hoặc từng bộ phận, cá nhân, theo không gian hay thời gian,..

>>> Sử dụng ứng dụng quản lý thời gian để theo dõi quy trình thực hiện công việc

Bước 4: Xác định số bước trong sơ đồ quy trình làm việc

Ngoài việc xác định được nhu cầu, mục đích, đối tượng, doanh nghiệp nên xác định số bước của quy trình thực hiện để đáp ứng tính chất của công việc đưa ra đạt được mục đích cuối cùng. Doanh nghiệp cần xác định các bước rõ ràng  khi ứng dụng quy trình đó vào tổ chức.

 • Thông thường với quy trình trong công việc, có khoảng từ từ 8 đến 15 bước phù hợp cho doanh nghiệp. 
 • Số bước có thể được xác định dựa trên tính chất công việc.
 • Số bước của quy trình cần vừa đủ và phù hợp với nhu cầu, mục tiêu của doanh nghiệp. Vì một quy trình quá nhiều bước sẽ khó quản lý, còn nếu quá ít bước thì lại không đủ để quản lý

Hiện nay, các doanh nghiệp thường sử dụng công thức 5W-1H-5M để phân tích các bước trong sơ đồ quy trình làm việc. Phương pháp 5W-1H-5M cụ thể như sau:

5W1H cụ thể là:

 • What: Nội dung công việc là gì?
 • Why: Mục tiêu và yêu cầu của công việc là gì?
 • When: Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc
 • Where: Nơi làm việc
 • Who: Cá nhân, đội hoặc nhóm nào chịu trách nhiệm về công việc này?
 • How: Phương thức hoạt động như thế nào?

5M cụ thể là:

 • Man: Trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm và phẩm chất của người thực hiện công việc có đảm bảo không?
 • Money: Chi phí bao nhiêu để làm những việc này? Nó sẽ được phân phối bao nhiêu lần?
 • Machine: Các tiêu chuẩn cho máy móc là gì? Công nghệ nào được sử dụng để thực hiện công việc này?
 • Meterial: Tiêu chuẩn vật liệu là gì?
 • Method: Phương pháp thực hiện công việc như thế nào?
Quy trình làm việc
Quy trình trong công việc thường có khoảng từ từ 8 đến 15 bước

Bước 5: Xác định các điểm kiểm soát chính

Tiếp theo, bạn cần xác định các điểm kiểm soát chính và thiết lập chúng theo nguyên tắc 80/20. Thông thường, số bước công việc sẽ tương ứng với số điểm kiểm soát. Để tiết kiệm nguồn lực và có thể kiểm tra đầy đủ tất các các bước thì doanh nghiệp nên kiểm soát các điểm chính trong sơ đồ quy trình làm việc

Bước 6: Xác định các đối tượng, các phòng ban cần thực hiện

Xác định đối tượng cũng nằm trong số yếu tố quan trọng để tạo dựng sơ đồ quy trình làm việc. Việc này có khả năng giúp doanh nghiệp có thể xác định đối tượng thông qua trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm,…tùy vào phòng ban khác nhau mà nhiệm vụ được phân công sẽ không giống nhau. Việc này giúp doanh nghiệp nắm rõ tính chất và vai trò của từng phòng ban đó trong quá trình quản lý công việc.

cách xây dựng sơ đồ quy trình làm việc
Xác định đối tượng dựa trên tính chất và vai trò của từng phòng ban

Bước 7: Tạo dựng bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện quy trình làm việc

Đưa sơ đồ quy trình mới làm việc vào tổ chức, đồng nghĩa nhân viên phải thực hiện theo đúng quy trinh. Tuy nhiên để bước vào quy trình đó cần được sự hướng dẫn chi tiết. Vì vậy, doanh nghiệp nên trang bị các tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ nhân viên đọc và nắm rõ nội dung.

Để làm quen với sơ đồ quy trình làm việc cùng team, cần mất nhiều thời gian, đặc biệt trong những giai đoạn đầu. Đó cũng là lý do các nghiệp nên chuẩn bị trước các tài liệu hướng dẫn riêng và các thông tin được kèm theo của mình trong bộ tài liệu hướng dẫn.

Bước 8: Xác định phương pháp kiểm soát quy trình làm việc

Để đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả và tất cả các bước quy trình được tuân thủ thì doanh nghiệp cần xác định các phương pháp kiểm soát. Từ đây, bạn cần đưa ra những giải pháp phù hợp để cải tiến hệ thống sơ đồ quy trình làm việc

Các yếu tố cần quan tâm trong việc xác định phương pháp kiểm soát là:

 • Các bước nào cần thực hiện kiểm tra?
 • Những điểm chính cần kiểm tra
 • Ai sẽ là người kiểm tra?
 • Tần suất kiểm tra ra sao?

Bước 9: Chạy quy trình làm việc thử nghiệm

Khi đã hoàn thiện các bước trong sơ đồ quy trình, doanh nghiệp nên đưa quy trình vào chạy thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động chính thức nhằm đảm bảo quy trình được diễn ra đạt được hiệu quả và hạn chế các vấn đề cản trở. Trong trường hợp, chạy quy trình thử nghiệm xảy ra sơ sót, doanh nghiệp cần nắm toàn bộ các vấn đề đó để đưa ra hướng điều chỉnh thay thế sao cho phù hợp.

Bước 10: Kiểm tra tính hiệu quả của sơ đồ quy trình làm việc 

Từ quá trình chạy thử quy trình, doanh nghiệp có thể dựa vào đó để đưa ra kết quả đánh giá. Mục đích của việc này có thể để doanh nghiệp kiểm chứng các bước trong quy trình đã được tối ưu, phù hợp với tính chất công việc. Quá trình kiểm tra, kiểm thử được chia thành 3 giai đoạn:

 • Pre-test: Giai đoạn làm thử, sản xuất thử
 • Test: Quá trình thực hiện
 • Cuối cùng là tiến hành đo lường mức độ khả thi của quy trình
kiểm soát sơ đồ quy trình thực hiện công việc
Kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của quy trình

Bước 11: Hoàn thiện bộ sơ đồ quy trình làm việc

Khi kiểm tra và đưa ra hướng giải quyết cho quy trình thử nghiệm, sau cùng chính là thời điểm để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ đồ quy trình làm việc vào tổ chức. Khi đưa quy trình vào cần đảm bảo quy trình đó đã được hoàn chỉnh và mọi vấn đề đã được điều chỉnh trước đó và hạn chế một số trường hợp xấu có thể xảy ra.

Để giúp người thực hiện được nắm rõ nội dung quy trình khi làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quy trình công việc, doanh nghiệp cần tạo file tài liệu bộ quy trình cung cấp cho người đọc. Trong đó bao gồm các nội dung giải thích về từ ngữ, làm rõ các quy định và sơ đồ các bước trong quy trình.

quy trình làm việc
Hoàn tất các nội dung quy trình thực hiện công việc của doanh nghiệp

4. Lợi ích khi thiết lập sơ đồ quy trình làm việc cho doanh nghiệp

Việc chuẩn hóa sơ đồ quy trình thực hiện công việc mang lại nhiều lợi ích phát triển cho doanh nghiệp và hạn chế các vấn đề rủi ro tiềm ẩn bên trong tổ chức. Một số lợi ích mà chuẩn hóa quy trình mang lại, có thể nhắc đến như:

 • Giảm thiểu rủi ro xấu ảnh hưởng đến doanh nghiệp
 • Tạo sự nhất quán, đồng nhất giữa các bộ phận hoạt động trong doanh nghiệp
 • Cải thiện chất lượng làm việc và tạo ra giá trị hữu hạn cho tổ chức
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường
 • Tối ưu hóa các hoạt động cho doanh nghiệp
 • Dễ dàng kiểm soát chất lượng công việc được thực hiện

5. Chuẩn hóa quy trình làm việc hiệu quả với CoDX Team 

Nhờ vào sự phát triển công nghệ hóa, các phần mềm hỗ trợ quản lý quy trình thực hiện công việc được hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp được sử dụng phổ biến. Do đó, phần mềm CoDX nằm trong số giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm cũng như cải thiện và số hóa quy trình thực hiện làm việc nhanh chóng. Nổi bật với hai công cụ hỗ trợ quản lý thực hiện công việc, đó là CoDX Process và CoDX Task.

5.1. Tạo dựng bộ quy trình với CoDX Process

CoDX Process được biết đến là công cụ quản lý bộ quy trình số hóa doanh nghiệp. Nơi đây giúp lưu trữ và quản lý các quy trình hoạt động của tổ chức. Tất cả đều được tổng hợp tại một nơi nhằm tạo ra sự nhất quán trong việc quản lý quy trình doanh nghiệp.Một số lợi ích của công cụ CoDX Process khi sử dụng mang lại cho doanh nghiệp như sau:

 • Dễ dàng kiểm soát công việc dựa trên quy trình được thiết lập
 • Thuận lợi cho việc truy xuất và tìm kiếm trong quy trình
 • Luôn cập nhật sự thay đổi của các quy trình cũ
 • Cho phép xét duyệt và chia sẻ bộ quy trình
 • Giúp kết nối các quy trình để tiến đến tự động hóa doanh nghiệp

Cùng CoDX tìm hiểu chi tiết tính năng sản phẩm ngay dưới đây:

PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUY TRÌNH ĐỘNG CODX PROCESS

Phần mềm quản lý quy trình của CoDX là giải pháp quản lý bộ quy trình nghiệp vụ cho doanh nghiệp 4.0. Phần mềm này hỗ trợ số hóa tất cả quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp và quản lý và lưu trữ tập trung tại một nơi duy nhất, truy xuất nhanh chóng, áp dụng đồng nhất. Phần mềm quản lý quy trình CoDX Process giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề:

 • Chuẩn hóa và số hóa toàn bộ quy trình trên một hệ thống 
 • Định nghĩa các form nhập liệu động để lưu trữ thông tin của từng quy trình 
 • Cho phép liên kết các quy trình với nhau và không giới hạn số phiên bản cho một quy trình 
 • Lập bộ công việc chuẩn cho từng giai đoạn và theo dõi tiến độ thực hiện 
 • Có cơ chế cảnh báo khi công việc sắp diễn ra hoặc quá hạn 
 • Liên thông nghiệp vụ với quản lý công việc, xét duyệt và ký số, hệ thống CRM,... 

Nhanh tay đăng ký để trải nghiệm ngay gói dùng thử phần mềm quản lý quy trình động CoDX Process cực “hời”:

 • 180 ngày trải nghiệm hệ thống mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp miễn phí.
 • 30 ngày miễn phí dùng thử các phân hệ của CoDX: CoDX – Task (Quản lý công việc), CoDX – Document (Quản lý tài liệu), CoDX – Dispatch (Quản lý công văn), CoDX – eSign (Trình ký số), CoDX – Administrative (Dịch vụ hành chính).
 • 5GB dung lượng lưu trữ trong suốt quá trình dùng thử.
 • Được tặng kèm thêm 2 Phân hệ Hồ sơ nhân viên và Cấu hình sơ đồ tổ chức miễn phí.
 • Không cần tích hợp thanh toán.
 • Mỗi doanh nghiệp luôn có một không gian làm việc số riêng.

Với gói dùng thử đặc biệt này của CoDX, các doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực ở nhiều quy mô cũng như tình hình hoạt động kinh doanh khác nhau đều có thể tham gia áp dụng vào chính tổ chức của mình sao cho phù hợp nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

5.2. Quản lý quá trình ký kết văn bản, tài liệu với CoDX eSign 

Phần mềm ký số CoDX eSign là công cụ hỗ trợ ký duyệt hợp đồng, văn bản hoặc tài liệu cần thiết trong một doanh nghiệp.

Nền tảng này hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ liên kết mọi dữ liệu và là cách tăng năng suất làm việc cho nhân sự.

Cùng tìm hiểu chi tiết tính nằn sản phẩm ngay dưới đây:

PHẦN MỀM KÝ DUYỆT TRỰC TUYẾN MỌI VĂN BẢN, TÀI LIỆU CODX ESIGN 

Phần mềm ký số của CoDX là giải pháp trình ký điện tử trong môi trường doanh nghiệp với mục đích xây dựng môi trường giao dịch điện tử mang lại nhiều lợi ích và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý. Dịch vụ trình ký CoDX eSign có các tính năng nổi bật được người dùng đánh giá cao, bao gồm: 

 • Phê duyệt online trên mọi tài liệu: Doanh nghiệp chỉ cần chọn một thao tác để ký kết cho mọi loại hợp đồng, văn bản và tài liệu. 
 • Ký duyệt điện tử mọi lúc, mọi nơi: Phần mềm cho phép bạn duyệt - ký trên mọi thiết bị điện tử mà vẫn đảm bảo độ chính xác và thời gian hoàn thành nhanh chóng.
 • Đảm bảo an toàn – Bảo mật dữ liệu: Với sự có mặt của công nghệ lưu trữ Cloud (nền tảng điện toán đám mây) giúp lưu trữ các tập tin dung lượng lớn với độ bảo mật cao. 
 • Ký duyệt được nhiều văn bản, tài liệu cùng một lúc: Phần mềm cho phép nhiều văn bản được ký số đồng thời trong một khoảng thời gian. 
 • Quản lý văn bản ký số tập trung: CoDX eSign lưu trữ tài liệu khoa học, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm theo từng nhóm phân loại bao gồm: Tài liệu đến; Tài liệu đã gửi; Văn bản nháp; Tài liệu đã xóa. 

Đăng ký ngay để trải nghiệm gói dùng thử phần mềm ký số CoDX eSign cực “hời”:

 • 180 ngày trải nghiệm hệ thống mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp miễn phí.
 • 30 ngày miễn phí dùng thử các phân hệ của CoDX: CoDX – Task (Quản lý công việc), CoDX – Document (Quản lý tài liệu), CoDX – Dispatch (Quản lý công văn), CoDX – eSign (Trình ký số), CoDX – Administrative (Dịch vụ hành chính).
 • 5GB dung lượng lưu trữ trong suốt quá trình dùng thử.
 • Được tặng kèm thêm 2 Phân hệ Hồ sơ nhân viên và Cấu hình sơ đồ tổ chức miễn phí.
 • Không cần tích hợp thanh toán.
 • Mỗi doanh nghiệp luôn có một không gian làm việc số riêng.

Với gói dùng thử đặc biệt này của CoDX, các doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực ở nhiều quy mô cũng như tình hình hoạt động kinh doanh khác nhau đều có thể tham gia áp dụng vào chính tổ chức của mình sao cho phù hợp nhất.

Phần mềm trình ký điện tử CoDX eSign

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

5.3. Quản lý sơ đồ quy trình làm việc hiệu quả với CoDX Task

CoDX Task là một trong số công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý quy trình thực hiện công việc cho doanh nghiệp. Đối với công cụ này mang lại nhiều trải nghiệm độc đáo giúp nhân viên có thể thực hiện công việc hiệu quả. Một số lợi ích CoDX Task có thể mang lại trong việc thiết lập quy trình thực hiện công việc trong doanh nghiệp có thể nhắc đến như:

 • Giúp doanh nghiệp biết cách sắp xếp công việc hiệu quả, phân bổ nguồn nhân lực hợp lý
 • Theo dõi và giám sát tiến độ công việc hiệu quả 
 • Tự động lập báo cáo chất lượng công việc thông minh
 • Giao diện dễ sử dụng, linh hoạt cho doanh nghiệp

Cùng CoDX tìm hiểu chi tiết tính năng sản phẩm ngay dưới đây:

Chi tiết tính năng phần mềm CODX TASK

 • Kế hoạch công việc thông minh: Lập kế hoạch theo tháng, theo mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phân bổ nhân viên cho từng công việc của dự án 
 • Giao việc nhanh chóng theo quy trình: Giao việc cho cá nhân, phòng ban nhất định theo các cấp độ, tùy chỉnh tiến độ bằng cách gia hạn việc
 • Todolist công việc theo ngày: Tạo danh sách công việc cần làm theo ngày, trao đổi các công việc với file đính kèm, cập nhật tiến độ thực hiện
 • Quản lý theo dõi công việc chi tiết: Kiểm soát và quan sát tình trạng công việc của từng cá nhân, theo dõi năng suất với số giờ hoàn thành, nhắc việc theo chế độ 
 • Báo cáo trực quan: Báo cáo công việc với các định dạng khác nhau như theo cá nhân, theo phòng ban, đưa ra các đánh giá theo mức độ hoàn thành 

Nhanh tay đăng ký để trải nghiệm ngay gói dùng thử phần mềm quản lý công việc CoDX Task cực “hời”:

 • 180 ngày trải nghiệm hệ thống mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp miễn phí.
 • 30 ngày miễn phí dùng thử các phân hệ của CoDX: CoDX – Task (Quản lý công việc), CoDX – Document (Quản lý tài liệu), CoDX – Dispatch (Quản lý công văn), CoDX – eSign (Trình ký số), CoDX – Administrative (Dịch vụ hành chính).
 • 5GB dung lượng lưu trữ trong suốt quá trình dùng thử.
 • Được tặng kèm thêm 2 Phân hệ Hồ sơ nhân viên và Cấu hình sơ đồ tổ chức miễn phí.
 • Không cần tích hợp thanh toán.
 • Mỗi doanh nghiệp luôn có một không gian làm việc số riêng.

Với gói dùng thử đặc biệt này của CoDX, các doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực ở nhiều quy mô cũng như tình hình hoạt động kinh doanh khác nhau đều có thể tham gia áp dụng vào chính tổ chức của mình sao cho phù hợp nhất.

Đăng ký dùng thử miễn phí CoDX Task

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Tìm hiểu thêm:

Qua bài viết trên, CoDX hy vọng đã mang lại nhiều thông tin bổ ích cho doanh nghiệp trong việc tạo dựng mẫu sơ đồ quy trình làm việc cho các phòng ban. Nếu doanh nghiệp có câu hỏi hoặc nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về phần mềm quản lý quy trình công việc CoDX Process và CoDX Task, có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.