Quy định trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo nghị định 2015/NĐ-CP

Quỹ khen thưởng phúc lợi được doanh nghiệp sử dụng để phục vụ cho công việc khen thưởng, tạo động lực làm việc cho nhân sự. Vậy quỹ khen thưởng phúc lợi là gì? Quy định trích quỹ ra sao? Cùng CoDX tìm hiểu ngay sau bài viết dưới đây nhé!

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức quản trị cho doanh nghiệp của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

1. Quỹ khen thưởng phúc lợi là gì?

Quỹ khen thưởng phúc lợi là gì? Quỹ khen thưởng phúc lợi là các quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Quỹ này được lập ra với mục tiêu phục vụ các công tác khen thưởng, khuyến khích và phục vụ nhu cầu phúc lợi của doanh nghiệp, cộng đồng.

Đây cũng là một hình thức cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Từ đó kích thích và thúc đẩy hiệu quả sản xuất tạo nền móng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

2. Ai có thẩm quyền sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi?

Để biết được ai là người có thẩm quyền sử dụng quy định trích quỹ khen thưởng phúc lợi thì bạn cần xác định loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó sẽ có 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Doanh nghiệp không do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ

Khi này, thì quyền sử dụng nguồn trích quỹ khen thưởng phúc lợi thuộc về chủ sở hữu công ty hoặc được điều phối theo điều lệ của công ty.

Ai có quyền sử dungh quỹ khen thưởng phúc lợi?
Chủ sở hữu công ty hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp là người có thẩm quyền sử dụng quỹ khen thưởng
 • Trường hợp 2: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ

Nếu công ty là doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều thì thẩm quyền quyết định quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi sẽ do Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động trích quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ phúc lợi cần được ghi chép trong Quy chế quản lý, sử dụng quỹ của doanh nghiệp.

3. Mục đích sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi là gì?

Như đã đề cập trước đó, quỹ khen thưởng phúc lợi được dùng để phục vụ công tác khen thưởng cá nhân, đơn vị bên ngoài và trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, mục đích của trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ phúc lợi lại hoàn toàn khác nhau:

3.1 Mục đích của quỹ khen thưởng phúc lợi

 • Thưởng cuối năm hoặc định kỳ cho người lao động của doanh nghiệp.
 • Thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể có sáng kiến, cải tiến mới, đem lại hiệu quả cao trong doanh nghiệp.
 • Thưởng cho các cá nhân, đơn vị bên ngoài đã hoàn thành tốt những điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng, đóng góp và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.
Mục đích của quỹ khen thưởng phúc lợi
Quỹ được dùng để phục vụ công tác khen thưởng cá nhân, đơn vị bên ngoài và trong doanh nghiệp

2.2 Mục đích của quỹ phúc lợi

 • Đầu tư, xây dựng, sửa chữa, bổ sung nguồn vốn xây dựng cho các công trình phúc lợi công cộng của doanh nghiệp.
 • Chi trả cho các hoạt động phúc lợi của xã hội, văn hóa, thể thao, phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên của doanh nghiệp.
 • Đóng góp cho các quỹ phúc lợi khác của cộng đồng.
 • Trợ cấp cho các lao động của công ty đã về hưu, không còn sức lao động, … và những trường hợp có điều kiện kinh tế gia đình khó khăn.

3. Quy định trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo nghị định 91/2015/NĐ-CP

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 91/2015/NĐ-CP, công ty xác định trích quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động và quản lý công ty như như sau:

 • Quỹ khen thưởng của người lao động không quá 3 tháng tiền lương bình quân trong trường hợp lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch. Còn nếu lợi nhuận thực hiện lớn hơn kế hoạch thì được trích thêm quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch. Nhưng khoảng đó đó tối đa không vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện.
 • Trong trường hợp của các doanh nghiệp nhà nước, công ty có cổ phần, hoặc có vốn góp chi phối từ Nhà nước trong năm kế toán, việc chi trả các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động được xem xét trong chi phí và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, như đã quy định. Còn nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ phúc lợi theo quy định thì cần đảm bảo nguyên tắc một khoản chi phúc lợi không hạch toán trùng từ hai nguồn (tính vào chi phí và nguồn quỹ phúc lợi).
 • Doanh nghiệp tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

Việc quy định trích quỹ khen thưởng phúc lợi cần được thực hiện đúng theo những quy định của pháp luật bởi người có thẩm quyền. Mong rằng qua bài viết trên bạn có thể hiểu rõ hơn về quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi để tránh những sai sót không đáng có. Theo dõi CoDX để cập nhật những thông tin quản trị doanh nghiệp hữu ích nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

 • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
 • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh