3 Tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc CHUẨN kèm MẪU MIỄN PHÍ

Xây dựng bảng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên là hoạt động không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Sử dụng các tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc chuẩn giúp bộ phận nhân sự thu thập và đánh giá đúng chất lượng, năng suất làm việc của mỗi nhân viên.

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức quản trị của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

Xem bài viết để tìm hiểu chi tiết 3 tiêu chí về hiệu quả công việc quan trọng cần có trong bảng đánh giá.

1. 3 Tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc CHUẨN mới nhất 2024

3 Tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc quan trọng cần có trong bảng đánh giá:

1.1 Tiêu chí đánh giá hiệu quả về khối lượng công việc thực hiện

Khối lượng công việc được đo lường dựa vào số lượng việc mà nhân viên thực hiện được trong một khoảng thời gian. 

Để đánh giá khối lượng công việc có thực sự phù hợp với nhân viên hay không, các nhà quản lý có thể dựa vào kết quả công việc, thời gian hoàn thành theo thời hạn đề ra cũng như những giải pháp xử lý công việc.

Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của bộ phận telesale như: Số lượng khách đã telesale; Số thời gian thực hiện cuộc gọi sale; các task sale liên quan.

Mẹo quản lý cho bạn: Nên đưa ra một quy chuẩn task công việc cho các nhân viên theo từng vị trí cụ thể. Bảng tiêu chuẩn này sẽ bao gồm các task công việc và tiêu chuẩn về thời gian thực hiện tương ứng. Thực hiện đánh giá bảng quy chuẩn task này định kỳ hàng tháng để xác định được hiệu quả về khối lượng công việc của nhân viên.

1.2 Tiêu chí đánh giá hiệu quả về khả năng hoàn thành công việc

Tiêu chí đánh giá nhân viên có khả năng hoàn thành công việc là một trong những điểm để đánh giá năng lực của cá nhân đó. Nó được đo lường bằng tỷ lệ thành công của một task công việc, dự án… được giao cho nhân viên. 

Khả năng hoàn thành công việc cũng là tiêu chí để người quản lý giảm hoặc tăng thêm khối lượng công việc cho nhân viên.

Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc điển hình của một số phòng Marketing như: Tiến độ công việc; hiệu suất khối lượng/thời gian hoàn thành.

1.3 Tiêu chí đánh giá về tính hiệu quả sau khi hoàn thành công việc

Tính hiệu quả sau khi hoàn thành công việc thể hiện được hiệu suất mà nhân viên mang lại cho tổ chức, doanh nghiệp. 

Đây là tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc cần có dành cho mọi vị trí, phòng ban. Cấp lãnh đạo sẽ dựa vào tính hiệu quả sau mỗi nhiệm vụ được giao để có điều chỉnh hoặc chính sách động viên kịp thời. 

Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc điển hình của một số phòng ban như:

  • Phòng Marketing: Tỷ lệ lead từ quảng cáo; Số lượng từ khóa lên top; Lượt reach, tương tác, …
  • Phòng Kinh doanh – Sale: Số lượng hợp đồng thu về, doanh thu bán hàng

2. TẢI MIỄN PHÍ mẫu đánh giá hiệu quả công việc CHUẨN từ CoDX

Dựa vào các tiêu chí về hiệu quả công việc được nêu ở phần 1. CoDX tiến hành xây dựng mẫu đánh giá hiệu quả công việc cơ bản áp dụng cho tất cả các bộ phận trong doanh.

Bạn có thể tải dùng miễn phí.

mẫu đánh giá hiệu quả công việc
TẢI MIỄN PHÍ mẫu đánh giá hiệu quả công việc CHUẨN từ CoDX

Nội dung mẫu đánh giá hiệu quả công việc từ CoDX bao gồm các phần sau:

  • Nhóm đánh giá 1 (30% tỷ trọng): Mức độ hoàn thành công việc.
  • Nhóm đánh giá hiệu quả 2 (70% tỷ trọng): Kết quả – hiệu quả thực hiện công việc
  • Hiệu suất của từng nhân sự
  • Năng suất làm việc của team

Phần mềm quản lý công việc CoDX Task

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ TẢI MẪU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ TẢI MẪU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Anh/Chị có muốn nhận tư vấn giải pháp QUẢN LÝ CÔNG VIỆC cho tổ chức của mình không?

Hy vọng thông tin về những tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và mẫu đánh giá hiệu quả công việc từ Chuyển đổi số CoDX giúp bộ phận nhân sự có được phương đánh giá tốt nhất. Theo dõi thêm các thông tin về đánh giá nhân sự tại chuyên mục “Quản trị nhân sự”. Hoặc liên hệ CoDX để nhận được tư vấn hệ thống gia tăng trải nghiệm nhân viên bên dưới.