Quản trị tài chính là gì? 7 nguyên tắc quản trị mới 2023

Quản lý tài chính là một trong những lĩnh vực quan trọng trong kinh doanh, giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn tài chính của mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế liên tục thay đổi như hiện nay, việc áp dụng các nguyên tắc quản lý tài chính là điều cần thiết để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững. Vậy quản trị tài chính là gì? Hãy tham khảo bài viết sau của CoDX để tìm hiểu thêm về lĩnh vực này nhé!

Bạn đang đọc bài viết trên trang Kiến thức quản trị của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

1. Quản trị tài chính là gì?

Quản trị tài chính là việc sử dụng các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Quản lý nguồn tài chính bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch tài chính, phân tích tài chính, quản lý vốn, quản lý tài sản, quản lý rủi ro tài chính và ra quyết định đầu tư. 

Vai trò chính của quản lý tài chính là đảm bảo ổn định tài chính cho một tổ chức hoặc một cá nhân để tăng cường khả năng cạnh tranh và giảm rủi ro tài chính khác. 

2. 7 nguyên tắc trong quản trị tài chính doanh nghiệp (Mới 2023)

Trong năm 2023, bối cảnh kinh tế toàn cầu đã có nhiều biến động, đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết xây dựng nguyên tắc quản trị tài chính là gì để áp dụng linh hoạt với thị trường. 

Dưới đây là 7 nguyên tắc quản trị mới nhất mà các doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Nguyên tắc 1 là tính thời gian giá trị tiền.
 • Nguyên tắc 2 là rủi ro và lợi nhuận.
 • Nguyên tắc 3 là đa dạng hóa tài sản.
 • Nguyên tắc 4 là tiết kiệm trong quản lý tài chính.
 • Nguyên tắc 5 là cân bằng giữa nợ và vốn.
 • Nguyên tắc 6 là đồng nhất thông tin. 
 • Nguyên tắc 7 là cân bằng giữa lợi ích của các bên liên quan.

2.1. Nguyên tắc tính thời gian giá trị tiền

Đây là nguyên tắc cho biết tiền hiện tại có giá trị cao hơn tiền trong tương lai. Do đó, quản lý tài chính cần đánh giá và tính toán đầu tư, chi phí, và lợi nhuận dựa trên giá trị thời gian của tiền.

2.2. Nguyên tắc rủi ro và lợi nhuận trong quản trị tài chính 

Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng lợi nhuận của đầu tư cần phải tương xứng với mức độ rủi ro. Quản lý tài chính cần đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với mức độ rủi ro và lợi nhuận mong đợi.

2.3. Nguyên tắc đa dạng hóa tài sản

Nguyên tắc này đề cập đến việc doanh nghiệp nên đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau để giảm rủi ro và tăng cường khả năng sinh lời. Quản trị tài chính cần lên kế hoạch đầu tư linh hoạt để đạt được mục tiêu tài chính của doanh nghiệp.

quản trị tài chính là gì
Nguyên tắc tiết kiệm trong quản lý tài chính đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng rộng rãi hiện nay

2.4. Nguyên tắc tiết kiệm trong quản trị tài chính 

Nguyên tắc tiết kiệm trong quản trị tài chính là gì? Đó là tập trung vào việc đề xuất sử dụng nguồn tài chính một cách tiết kiệm và hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận. Quản lý tài chính cần kiểm soát chi phí và đưa ra các biện pháp tiết kiệm để cải thiện hiệu quả tài chính.

2.5. Nguyên tắc sự cân bằng giữa nợ và vốn

Nguyên tắc này nhấn mạnh về sự cân bằng giữa việc sử dụng nợ và vốn để bảo đảm sự ổn định và tồn tại của doanh nghiệp. Quản lý tài chính cần đưa ra quyết định thông minh dựa trên rủi ro, lợi nhuận và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

2.6. Nguyên tắc đồng nhất thông tin trong quản trị tài chính 

Nguyên tắc này khẳng định rằng thông tin tài chính của doanh nghiệp cần phải minh bạch và đồng nhất. Quản lý tài chính cần đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ và chính xác, hỗ trợ đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

2.7. Nguyên tắc cân bằng giữa lợi ích của các bên liên quan

Nguyên tắc trên nhấn mạnh việc quản lý tài chính cần đưa ra quyết định nhằm bảo vệ lợi ích của tất cả các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên, và khách hàng. Quản trị tài chính cần đảm bảo rằng quyết định của doanh nghiệp sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của bất kỳ bên liên quan nào.

nguyên tắc trong quản trị tài chính
7 nguyên tắc trong quản trị tài chính là gì?

3. Quy trình quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả nhất 

Quản lý tài chính là một quá trình phức tạp, đòi hỏi người quản trị phải có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Vậy bạn đã biết cách để quản trị tài chính là gì chưa? 

Để quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả, người quản trị cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Lập kế hoạch tài chính. 
 • Phân bổ, tổ chức kế hoạch.
 • Thực hiện kế hoạch.
 • Kiểm soát tài chính. 

3.1. Bước 1: Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp 

Đầu tiên, xác định rõ mục tiêu tài chính của doanh nghiệp, dự đoán doanh thu và chi phí, xác định nguồn tài chính và lập kế hoạch ngân sách.

3.2. Bước 2: Phân bổ, tổ chức kế hoạch quản trị tài chính

Tiếp theo, quản lý và phân bổ nguồn tài chính của doanh nghiệp. Quản lý tài chính cần đảm bảo sự hiệu quả và lợi ích cao nhất từ nguồn tài chính.

3.3. Bước 3: Thực hiện kế hoạch quản trị tài chính

Sau đó, hãy tiếp tục thực hiện kế hoạch ngân sách, quản lý tiền mặt, tài trợ và đầu tư như kế hoạch. Đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính sẽ được thực hiện đầy đủ và chính xác.

3.4. Bước 4: Kiểm soát tài chính trong doanh nghiệp 

Đánh giá kết quả tài chính, sau đó so sánh với kế hoạch ban đầu và xác định nguyên nhân khi có sự chênh lệch. Từ đó đưa ra các giải pháp để cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Quy trình quản trị tài chính doanh nghiệp
Quy trình quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả nhất 2023

4. Vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp ngày nay 

Bạn đã biết vai trò của quản trị tài chính là gì không? Quản lý tài chính đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp. Dưới đây là những nhiệm vụ cụ thể của quản lý tài chính:

+ Quản lý tài sản:

 • Xác định giá trị và quản lý tài sản hiệu quả.
 • Bảo vệ và đầu tư vào tài sản mới.
 • Thực hiện tái cấu trúc tài sản khi cần thiết để tối ưu hóa tài nguyên và tạo giá trị.

+ Quản lý nợ và vốn:

 • Phân bổ, sử dụng vốn hợp lý.
 • Tìm kiếm nguồn vốn mới và quản lý nợ và tài trợ.
 • Duy trì tình trạng tài chính ổn định và tăng cường cạnh tranh.

+ Lập kế hoạch tài chính

 • Định giá tài sản và dự báo thu chi.
 • Phân bổ nguồn lực và đưa ra quyết định đầu tư.
 • Lập kế hoạch tài chính đúng cách để phát triển chiến lược kinh doanh và đạt được mục tiêu dài hạn.

+ Đưa ra quyết định đầu tư:

 •  Phân tích đầu tư và đánh giá rủi ro và lợi ích.
 • Đưa ra quyết định đầu tư thông minh để tối đa hóa lợi nhuận và củng cố sức mạnh cạnh tranh.
Vai trò của quản trị tài chính là gì
Vai trò của quản trị tài chính là gì

5. Chuẩn hóa quy trình quản lý tài chính với CoDX Process

Quy trình quản lý tài chính là xương sống của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý quy trình thủ công thường tốn kém thời gian, công sức và dễ xảy ra sai sót. Với CoDX Process – Phần mềm quản lý quy trình hiện đại sẽ là giải pháp quản trị quy trình toàn diện cho các doanh nghiệp hiện nay. Hãy cùng CoDX Process thay đổi cách bạn quản lý tài chính, để doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững hơn!

PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUY TRÌNH ĐỘNG CODX PROCESS

Phần mềm quản lý quy trình của CoDX là giải pháp quản lý bộ quy trình nghiệp vụ cho doanh nghiệp 4.0. Phần mềm này hỗ trợ số hóa tất cả quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp và quản lý và lưu trữ tập trung tại một nơi duy nhất, truy xuất nhanh chóng, áp dụng đồng nhất. Phần mềm quản lý quy trình CoDX Process giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề:

 • Chuẩn hóa và số hóa toàn bộ quy trình trên một hệ thống 
 • Định nghĩa các form nhập liệu động để lưu trữ thông tin của từng quy trình 
 • Cho phép liên kết các quy trình với nhau và không giới hạn số phiên bản cho một quy trình 
 • Lập bộ công việc chuẩn cho từng giai đoạn và theo dõi tiến độ thực hiện 
 • Có cơ chế cảnh báo khi công việc sắp diễn ra hoặc quá hạn 
 • Liên thông nghiệp vụ với quản lý công việc, xét duyệt và ký số, hệ thống CRM,... 

Nhanh tay đăng ký để trải nghiệm ngay gói dùng thử phần mềm quản lý quy trình động CoDX Process cực “hời”:

 • 180 ngày trải nghiệm hệ thống mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp miễn phí.
 • 30 ngày miễn phí dùng thử các phân hệ của CoDX: CoDX – Task (Quản lý công việc), CoDX – Document (Quản lý tài liệu), CoDX – Dispatch (Quản lý công văn), CoDX – eSign (Trình ký số), CoDX – Administrative (Dịch vụ hành chính).
 • 5GB dung lượng lưu trữ trong suốt quá trình dùng thử.
 • Được tặng kèm thêm 2 Phân hệ Hồ sơ nhân viên và Cấu hình sơ đồ tổ chức miễn phí.
 • Không cần tích hợp thanh toán.
 • Mỗi doanh nghiệp luôn có một không gian làm việc số riêng.

Với gói dùng thử đặc biệt này của CoDX, các doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực ở nhiều quy mô cũng như tình hình hoạt động kinh doanh khác nhau đều có thể tham gia áp dụng vào chính tổ chức của mình sao cho phù hợp nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trong bài viết này, CoDX đã cùng bạn tìm hiểu về quản trị tài chính là gì và những vai trò cơ bản của nó. Bên cạnh đó, 7 nguyên tắc quản trị được trình bày trên đây là những nguyên tắc quan trọng mà các doanh nghiệp cần nắm vững. Các nguyên tắc này sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực tài chính một cách hiệu quả hơn, giảm thiểu rủi ro tài chính và đạt được các mục tiêu tài chính của mình.

Tìm hiểu thêm: