3 Mẫu thông báo nội bộ công ty chuẩn, chi tiết nhất [Tải miễn phí]

Hiện nay, mẫu thông báo quản lý nội bộ công ty được nhiều doanh nghiệp sử dụng để triển khai thông tin quan trọng hay quản lý nhân viên nội bộ Vậy đâu là mẫu thông báo chuẩn nhất hiện nay? Cùng CoDX theo dõi những chia sẻ trong bài viết dưới đây để có câu trả lời thỏa đáng nhất nhé! 

Bạn đang đọc bài viết trên trang tin quản trị của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

Banner EXP top

1. 3 Mẫu thông báo nội bộ công ty chuẩn, chi tiết

Thông qua thông báo trên hệ thống mạng nội bộ doanh nghiệp, nhân viên có thể nắm được những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Trong mẫu thông báo này phải có đầy đủ nội dung, nêu rõ các yêu cầu và đối tượng được thông báo. 

Dưới đây là 3 Mẫu thông báo quản lý nội bộ công ty chuẩn và chi tiết nhất, mời bạn cùng tham khảo và tải đầy đủ tại đây. 

Mẫu thông báo nội bộ công ty 1

Mẫu thông báo quản lý nội bộ công ty 1

CÔNG TY ABC
TÊN ĐƠN VỊ SOẠN THẢO
————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Số:…./…../TB/TÊN ĐƠN VỊ

………………, ngày………tháng……….năm……..

THÔNG BÁO

V/v……………………………………………………………….

Kính gửi: ………………………………………………………

(1) ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

– ………………….;

– Lưu …… .

(2)

ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

Ghi chú:

(1): Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham dự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện.

(2): Quyền hạn của người ký: Lãnh đạo Công ty, hoặc tên phòng ban ký nhận.

Chữ in hoa cỡ chữ 12, đứng đậm.

Mẫu thông báo nội bộ công ty 2

Mẫu thông báo quản lý nội bộ công ty 3

CÔNG TY ABC
TÊN ĐƠN VỊ SOẠN THẢO
————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Số:…./…../TB/TÊN ĐƠN VỊ

………………, ngày………tháng……….năm……..

THÔNG BÁO

Về ……………………(2)………………………………..

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………(3)…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– Như trên

– …………..;

– Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư)

Nơi nhận:

– ………………….;

– Lưu …… .

(2)

ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

Ghi chú:

(1): Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham dự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện.

(2): Quyền hạn của người ký: Lãnh đạo Công ty, hoặc tên phòng ban ký nhận.

Chữ in hoa cỡ chữ 12, đứng đậm.

Mẫu thông báo nội bộ công ty 3

Mẫu thông báo quản lý nội bộ công ty 3

TÊN CƠ QUAN ……….. (1)

…………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………………

……………….., ngày…….tháng……năm…….

THÔNG BÁO

Về ……………………(2)………………………………..

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………(3)…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– Như trên

– …………..;

– Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Dùng cho các cơ quan, đơn vị để thông tin về nội dung và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; truyền đạt kịp thời các quyết định của cấp trên.

Sau khi thông báo nếu cần thì ra văn bản pháp quy (Quyết định, Chỉ thị) để cấp dưới thực hiện. Không dùng hình thức thông báo để thay văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền của cơ quan.

(2) Tóm tắt nội dung thông báo (về việc gì, cuộc họp, buổi làm việc…).

(3) Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham dự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện.

TẢI MẪU THÔNG BÁO NỘI BỘ CÔNG TY MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

2. Hướng dẫn cách viết mẫu thông báo nội bộ công ty chính xác

Vậy, cách viết mẫu thông báo quản lý nội bộ công ty chuẩn hiện nay là gì? Đây là câu hỏi được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong thời gian vừa qua. Dưới đây là hướng dẫn cách viết chính xác mà bạn có thể tham khảo. 

mẫu thông báo nội bộ công ty
Để truyền tải đúng thông tin trong từng tình huống cụ thể, mẫu thông báo quản lý nội bộ cần có những nội dung bắt buộc

2.1 Nội dung cần có trong mẫu thông báo nội bộ

Đầu tiên, để soạn thảo được mẫu thông báo truyền thông nội bộ chuẩn, bạn cần phải tìm hiểu chi tiết về nội dung. Nội dung đó bao gồm những phần cơ bản như sau:

  • Quốc hiệu tiêu ngữ, thời gian ra thông báo, các thông tin về doanh nghiệp đưa ra thông báo. 
  • Tên thông báo đầy đủ. 
  • Các trích yếu nội dung, nội dung chủ yếu. 
  • Ký đóng dấu của cơ quan và nơi nhận. 

Trên đây là toàn bộ các nội dung chính trong mẫu thông báo nội bộ công ty mà bạn cần phải đưa vào. Với những nội dung nói trên, để người nhận có thể hiểu đầy đủ và chính xác thông tin, phần bố cục trình bày cần rõ ràng. 

2.2 Bố cục mẫu thông báo nội bộ

Như đã đề cập ở trên, bố cục là phần vô cùng quan trọng đối với mẫu thông báo nội bộ công ty. Hiện nay, một văn bản thông báo như vậy sẽ bao gồm ba phần chính là phần mở đầu, phần nội dung và phần kết. Chi tiết cách trình bày của từng phần như sau:

  • Phần mở đầu: Tại phần này, bộ phần nhân sự phải đưa ra được những thông tin về quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan cũng như thời gian lập ra thông báo. Nội dung phần mở đầu  khá đơn giản nhưng bạn cần chú ý về cách trình bày, căn chỉnh nội dung đúng vị trí. 
  • Phần nội dung: Tại phần này, bạn cần đưa ra được những thông tin cụ thể về thời gian, người chủ trì giải quyết, các cá nhân tham dự cũng như người triển khai thực hiện. Đặc biệt, bạn phải chú ý đến nội dung của mẫu thông báo để soạn thông tin phù hợp với từng tình huống cụ thể khác nhau. 
mẫu thông báo nội bộ công ty
Bố cục của một mẫu thông báo nội bộ công ty thường sẽ bao gồm 2 phần

3. Một số lưu ý khi viết mẫu thông báo nội

Để có được mẫu thông báo quản lý nội bộ công ty chuẩn nhất, bạn cần lưu ý một vài điểm quan trọng dưới đây:

  • Xây dựng bố cục mẫu quản lý thông báo: Để mẫu thông báo có tính thuyết phục nhất, phần bố cục phải chuẩn và nêu bật được nội dung mà người viết muốn truyền tải. Theo đó, bạn cần thực hiện đúng bố cục chia sẻ ở trên, có đầy đủ những thông tin về quốc hiệu tiêu ngữ đúng chuẩn theo văn bản hành chính thông thường. 
  • Nêu rõ nội dung: Có một số người khi soạn mẫu thông báo quản lý nội bộ doanh nghiệp đã không chú ý đến phần nội dung. Điều này khiến cho thông báo của bạn không được truyền đạt đúng mục đích ban đầu. Vì vậy, trước khi soạn thảo, cần có sự chuẩn bị kỹ về mặt nội dung. 
  • Lỗi về câu từ và chính tả: Khi soạn thảo văn bản, bạn cần kiểm tra và đọc lại nhiều lần để tránh phạm phải điều này. Bởi lẽ, nó sẽ khiến cho mẫu thông báo nội bộ sẽ mất đi tính chính xác và chuyên nghiệp. 
  • Dùng từ địa phương: Theo đó, để viết một mẫu thông báo nội bộ công ty đạt chuẩn, bạn không nên sử dụng từ địa phương. Bởi lẽ, nó sẽ khiến thông báo của bạn mang nhiều nghĩa và dễ dẫn đến hiểu lầm. 
thông báo nội bộ công ty
Để soạn thảo mẫu thông báo quản lý nội bộ chuẩn, bạn cần lưu ý về phần nội dung và trình bày

Trên đây là 3 mẫu thông báo quản lý nội bộ công ty chuẩn mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng rằng, những chia sẻ này đã mang đến cho bạn kiến thức hữu ích nhất. Hiện nay. CoDX – nền tảng chuyển đổi số đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp, quản đến các giải pháp quản lý công việc và nhân sự hiệu quả. 

Banner EXP bottom

THÔNG TIN LIÊN HỆ: