Mẫu Hợp Đồng Đặt Cọc Thuê Nhà 2023 [DOWNLOAD FILE WORD]

Trước khi thuê nhà, chủ nhà sẽ yêu cầu người thuê nhà đặt cọc để giữ nhà hoặc đảm bảo sẽ thực hiện thanh toán tiền thuê nhà đầy đủ. Để minh chứng cho việc người thuê đã đặt cọc, người cho thuê và người thuê sẽ thành lập một hợp đồng đặt cọc. Đây chính là cơ sở để hai bên thực hiện trách nhiệm của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà 2023 chuẩn quy định hiện hành thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của CoDX.

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức Trang tin tức doanh nghiệp của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

1. Hợp đồng đặt cọc thuê nhà là gì?

1.2. Khái niệm về hợp đồng đặt cọc thuê nhà

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà là loại hợp đồng dân sự, được lập trong trường hợp người có nhà cho thuê hay người muốn đi thuê nhà, mỗi bên ký kết hợp đồng đặt cọc để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ khi thuê nhà.

Hợp đồng đặt cọc được lập khi người thuê nhà chưa dọn đến ở ngay, đặt cọc trước để giữ nhà và đảm bảo việc thuê được nhà, tránh trường hợp người cho thuê nhà cho đối tượng khác thuê. Căn cứ vào mục đích và chức năng của loại hợp đồng này mà có thể phân chia thành 3 loại sau:

  • Loại 1: Trong trường hợp thỏa thuận mục đích của hợp đồng để giao kết hợp đồng thuê nhà thì hợp đồng đặt cọc sẽ chấm dứt sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng thuê nhà ở.
  • Loại 2: Đối với trường hợp thống nhất đặt cọc khi hợp đồng được giao kết, việc đặt cọc chỉ để thực hiện hợp đồng thuê nhà, thỏa thuận đặt cọc kéo dài khi hai bên hoàn tất việc thực hiện hợp đồng.
  • Loại 3: Trong trường hợp thỏa thuận đặt cọc vừa để giao kết hợp đồng, vừa để thực hiện hợp đồng thì hiệu lực của hợp đồng đặt cọc sẽ kéo từ khi hai bên giao kết thỏa thuận đặt cọc, tới khi giao kết hợp đồng và hoàn tất việc thực hiện hợp đồng đặt cọc thuê nhà.

1.3. Hợp đồng đặt cọc có bắt buộc khi thuê nhà không?

Hợp đồng đặt cọc bắt buộc được lập thành văn bản khi thuê nhà, việc giao kết hợp đồng bằng miệng sẽ không được Pháp luật công nhận.

Các sửa đổi, bổ sung về việc quy định hình thức của Hợp đồng trong Bộ Luật Dân sự năm 2015 sẽ đảm bảo quyền và lợi ích của hai Bên. Bởi trong một số trường hợp lấy lý do như tin tưởng vào nhau, người quen, thường xuyên giao dịch qua lại bằng lời nói,… nên mỗi Bên không thực hiện giao kết hợp đồng đặt cọc bằng văn bản. Nếu như theo quy định cũ, giao dịch này không được công nhận dẫn đến khó giải quyết những hậu quả pháp lý liên quan và cũng ảnh hưởng tới quyền, lợi ích của hai Bên khi xảy ra tranh chấp.

Nên cần bàn thêm là theo quy định của Pháp luật, loại hợp đồng đặt cọc thuê nhà hay hợp đồng đặt cọc về bất động sản, Pháp luật cũng không quy định là phải công chứng mới có giá trị pháp lý. Thế nhưng, để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai Bên cũng như các ràng buộc sau khi giao dịch mua bán không được thực hiện theo thời gian đã thống nhất trong hợp đồng đặt cọc.

Pháp luật không có quy định cụ thể nào về hình thức của hợp đồng đặt cọc. Do đó, hợp đồng đặt cọc có thể giao kết bằng bất cứ hình thức nào như: hợp đồng văn bản, hợp đồng miệng, hợp đồng có chứng thực,… miễn là bảo đảm được nội dung của giao dịch, không vi phạm các điều cấm Pháp luật, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép, không trái với đạo đức xã hội, hai Bên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự,…

Bên cạnh đó, việc quy định hình thức của hợp đồng căn cứ vào quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015 được xem là một bước tiến lớn và hoàn toàn khác biệt so với quy định về hình thức của hợp đồng đặt cọc trong Bộ Luật Dân sự năm 2005.

Hợp đồng đặt cọc thuê nhà là gì
Thuê nhà có bắt buộc hợp đồng đặt cọc không?

2. Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà mới cập nhật 2023

2.1. Nội dung hợp đồng đặt cọc thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC THUÊ NHÀ Ở

(Về việc: Đặt cọc thuê nhà ở)

(Số: ….. /HĐĐC)

Dựa vào quy định của Bộ Luật Dân sự, Luật Nhà ở.

Theo sự thỏa thuận của hai bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. Tại …..

Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

1. Ông (Bà): ………………………………………………………………………. Năm sinh: ………………………….

2. CCCD/CMND số: ………………………… Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: ………………….

3. Địa chỉ: ……………………………………………………………. Điện thoại: ………………………………………

4. Số tài khoản ngân hàng: ……………………………… Ngân hàng: …………………………………

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

1. Ông (Bà): ………………………………………………………………………. Năm sinh: ………………………….

2. CCCD/CMND số: ………………………… Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: ………………….

3. Địa chỉ: ……………………………………………………………. Điện thoại: ………………………………………

4. Số tài khoản ngân hàng: ……………………………… Ngân hàng: …………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thỏa thuận dưới đây:

ĐIỀU 1: TIỀN ĐẶT CỌC, MỤC ĐÍCH VÀ THANH TOÁN

1.1. Theo đề nghị của bên A, bên B đồng ý sẽ cho bên A thuê căn nhà số ……………… do mình là chủ sở hữu.

1.2. Để bảo đảm việc ký kết Hợp đồng thuê nhà dự kiến vào ngày …………, nay bên A đồng ý đóng cho bên B một số tiền là …………………. đồng gọi là tiền đặt cọc.

1.3. Mục đích đặt cọc: Bảo đảm thực hiện việc ký kết hợp đồng thuê nhà.

1.4. Thời gian đặt cọc: Ngay sau khi hai bên cùng ký hợp đồng đặt cọc này.

1.5. Hình thức thanh toán:  ………………….. Sau khi nhận tiền, bên B ghi rõ “đã nhận đủ  …………………. triệu đồng” vào cuối hợp đồng này.

ĐIỀU 2: THỎA THUẬN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TIỀN ĐẶT CỌC

2.1. Đối với bên A:

– Giao tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận.

– Nếu trong thời gian từ khi ký hợp đồng này đến ngày …………….. mà thay đổi ý định, không muốn thuê nhà nữa thì phải chịu mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc.

– Nếu đến hết ngày …………….. (là ngày dự kiến ký hợp đồng thuê nhà) mà bên B không liên hệ để ký hợp đồng thuê nhà thì cũng xem như đã tự ý không muốn thuê nhà nữa. Ngoại trừ trường hợp có lý do chính đáng, báo trước tối thiểu 2 ngày và được bên B chấp nhận bằng văn bản.

– Được nhận lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc sau khi hai bên chính thức ký hợp đồng thuê nhà tại Phòng công chứng. Trừ trường hợp hai bên có sự thỏa thuận khác về số tiền này (sẽ được ghi rõ trong hợp đồng thuê nhà).

– Các quyền và nghĩa vụ khác (ngoài những thỏa thuận trên) của bên đặt cọc theo quy định tại Bộ luật dân sự.

2.2. Đối với bên B:

– Được nhận số tiền đặt cọc theo thỏa thuận tại Điều 1.

– Được sở hữu và sử dụng toàn bộ số tiền đặt cọc đã nhận nếu bên A thay đổi ý kiến (không thuê nhà nữa) hoặc đến hết ngày …………….. bên A không liên hệ để ký kết hợp đồng thuê nhà.

– Nếu từ ngày ký hợp đồng này đến hết ngày …………….. mà bên B thay đổi ý kiến (không cho bên A thuê nhà nữa) thì bên B phải trả lại cho bên B toàn bộ số tiền đặt cọc đã nhận và bồi thường cho bên B thêm một khoản tiền khác tương đương một số tiền đặt cọc đã nhận (tổng cộng …………….. triệu đồng).

– Các quyền và nghĩa vụ khác (ngoài những thỏa thuận trên) của bên nhận đặt cọc theo quy định tại Bộ luật dân sự.

ĐIỀU 3: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

3.1. Bên A và bên B xác định hoàn toàn tự nguyện khi giao kết hợp đồng này, cam kết cùng nhau thực hiện nghiêm túc những điều đã thỏa thuận trên đây.

3.2. Nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc hòa giải, cùng có lợi. Nếu không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện phải chịu trả toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, kể cả chi phí thuê luật sư cho bên thắng kiện.

3.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi hai bên cùng ký, được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.2. Tải mẫu hợp đồng đặt cọc file word mới cập nhật 2023

Tải về ngay mẫu Hợp đồng đặt cọc thuê nhà mới nhất 2023: TẢI TẠI ĐÂY

Mẫu hợp đồng đặt cọc file word mới nhất
Mẫu Hợp đồng đặt cọc file word

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên khi ký kết hợp đồng đặt cọc thuê nhà

Đối với trường hợp đã thỏa thuận đặt cọc, hai bên trong hợp đồng đặt cọc thuê nhà thực hiện quyền và nghĩa vụ đề đặt cọc theo quy định tại Điều 38 Nghị định 21/2021 NĐ-CP như sau:

Bên A (Bên đặt cọc) thực hiện quyền và nghĩa vụ:

– Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;

– Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 01 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;

– Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp hai Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

– Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

– Các thỏa thuận khác (nếu có)  ……………..

Quyền và nghĩa vụ  khi ký hợp đồng đặt cọc thuê nhà
Các bên thực hiện quyền, nghĩa vụ khi ký kết hợp đồng

Bên B (Bên nhận đặt cọc) thực hiện quyền và nghĩa vụ:

– Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp hai Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

– Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

– Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

– Các thỏa thuận khác (nếu có)  ……………..

Bài viết trên đây là tất cả hướng dẫn về mẫu Hợp đồng đặt cọc thuê nhà mới nhất 2023 theo quy định Pháp luật hiện hành. Các lưu ý khi thuê nhà đang thế chấp hay tranh chấp, điều khoản liên quan đến số tiền đặt cọc và các văn bản liên quan đến hợp đồng để tránh dẫn đến tranh chấp không mong muốn. Theo dõi website của Công Ty Hợp Tác Chuyển Đổi Số CoDX để cập nhật thêm nhiều mẫu Hợp đồng chuẩn quy định nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

  • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
  • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
  • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
  • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh