Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Kinh Tế [CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2023]

Hiện nay, việc ký kết hợp đồng kinh tế không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp. Hợp đồng này đảm bảo quyền lợi của hai bên khi tham gia hoạt động mua bán, kinh doanh. Khi tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế, phần phụ lục đi kèm là rất quan trọng. Vậy mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế 2023 được Pháp luật quy định cụ thể như thế nào? Cần lưu ý những nội dung nào? Tất cả sẽ được CoDX giải đáp trong bài viết sau đây.

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức Kiến thức quản trị của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

1. Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế mới nhất 2023

1.1. Nội dung phụ lục hợp đồng kinh tế

Dưới đây là mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế mới nhất 2023, đầy đủ nhất mà doanh nghiệp có thể tham khảo sử dụng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(Số: …/ PLHĐKT)

– Căn cứ theo HĐKT số: … đã ký ngày … tháng … năm …

– Căn cứ nhu cầu thực tế của hai bên

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A):

Công ty: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………      

Điện thoại: …………………………………………………………. Fax:………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B):

Công ty: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………………………………………. Fax:………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng dịch vụ số … về … đối với hợp đồng đã ký số … , ngày …, tháng … năm … cụ thể như sau:

1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Điều khoản chung:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số: …

4.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

4.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số … và có giá trị kể từ ngày ký …

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.2. Tải mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

Doanh nghiệp tải xuống văn bản mẫu phụ lục hợp đồng: TẠI ĐÂY

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế mới nhất 2023
Tải mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

2. Phụ lục hợp đồng là gì?

Căn cứ tại Điều 403 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

– Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo nhằm quy định chi tiết một số điều khoản trong hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

– Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có giá trị pháp lý, ngoại trừ trường hợp có thống nhất khác. Trường hợp hai bên không chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì xem như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

*Lưu ý: Phụ lục hợp đồng không phải là hợp đồng phụ – hợp đồng riêng biệt tách rời khỏi hợp đồng chính và có giá trị pháp lý phụ thuộc vào hợp đồng chính. Còn phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng, giá trị pháp lý của nó như giá trị pháp lý của hợp đồng mà nó kèm theo.

Phụ lục hợp đồng là gì?
Phụ lục hợp đồng kinh tế

3. Lưu ý khi soạn thảo mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

Khi lập mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế, doanh nghiệp cần chú ý 4 yếu tố sau:

– Về hình thức: Phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý và nội dung của nó phụ thuộc hoàn toàn vào bản hợp đồng gốc. Vì vậy, khi xác lập phụ lục hợp đồng phải căn cứ vào nội dung của hợp đồng ban đầu. Tuy nhiên, việc xác định nội dung cho phụ lục hợp đồng không đơn thuần là sao chép lại nội dung trong hợp đồng gốc, mà còn bao gồm những điều khoản bổ sung, mở rộng hay rõ ràng hơn cho hợp đồng. Quá trình bổ sung những điều khoản này sẽ giúp cho phụ lục hợp đồng trở nên rõ ràng hơn và tránh được các tranh chấp xảy ra không đáng có.

– Về mặt nội dung:

  • Hai bên tự thống nhất, thỏa thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, bình đẳng và thiện chí với nhau.
  • Không được trái với đạo đức xã hội, không vi phạm điều cấm của Pháp luật – các quy định của Pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

– Về đối tượng tham gia ký kết mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế:

  • Bảo đảm đối tượng tham gia ký kết phụ lục hợp đồng kinh tế là các hàng hóa không nằm trong điều cấm của Pháp luật, không trái với đạo đức xã hội.
  • Bảo đảm đối tượng tham gia ký kết phụ lục hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc, không lừa dối và ký kết đúng thẩm quyền, phạm vi.
  • Bảo đảm đối tượng tham gia ký kết phụ lục có năng lực hành vi dân sự.

Việc xác định rõ ràng người tham gia ký kết phụ lục sẽ giúp phụ lục hợp đồng trở nên chính xác, tránh xảy ra những tranh chấp phát sinh không mong muốn.

– Về phạm vi ủy quyền: Hai bên của phụ lục hợp đồng kinh tế cần hết sức chú ý đến địa vị pháp lý của đối tượng được đại diện ủy quyền, phạm vi được ủy quyền để tránh trường hợp có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền, vượt quá phạm vi đại diện ủy quyền.

Lưu ý khi soạn thảo mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế
Những lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng kinh tế

Bài viết trên đây là những thông tin quan trọng mà doanh nghiệp cần nắm về mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế, cùng những lưu ý khi soạn thảo bản phụ lục hợp đồng này. Từ đó doanh nghiệp có thể tham khảo khi tiến hành ký kết. Hãy theo dõi website của Công Ty Hợp Tác Chuyển Đổi Số CoDX để cập nhật thêm nhiều mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất, phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhé!