Nguồn lực của doanh nghiệp là gì? Đâu là nguồn lực quan trọng nhất?

Nguồn lực là vấn đề cốt lõi mà doanh nghiệp nào cũng hướng tới quản trị và phát triển. Vậy thực sự nguồn lực của doanh nghiệp là gì? Nguồn lực nào quan trọng nhất? Trả lời những câu hỏi ấy với những nội dung dưới đây của CoDX. 

Bạn đang đọc bài viết trên trang Kiến thức quản trị của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

Cùng chủ đề:

1. Nguồn lực là gì?

Nguồn lực của doanh nghiệp là những yếu tố, tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Đó có thể là những nguồn lực bên trong, bên ngoài, hữu hình hay vô hình, tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, môi trường và định hướng của doanh nghiệp. 

Xây dựng nguồn lực mạnh mẽ đóng vai trò lớn trong sự phát triển nhanh chóng và bền vững của doanh nghiệp. Do đó, công tác phát triển và phân bổ nguồn lực luôn được ưu tiên xây dựng với những kế hoạch chi tiết nhất. 

nguồn lực của doanh nghiệp
Mỗi doanh nghiệp đều có sở hữu nhiều nguồn lực khác nhau

Mỗi doanh nghiệp đều sở hữu nhiều loại nguồn lực khác nhau. Dưới đây là một số nguồn lực căn bản: 

 • Nguồn nhân lực: Nhân viên, quản lý hoặc nhân sự nói chung đang làm việc cho doanh nghiệp
 • Nguồn lực cá nhân: Nguồn lực mỗi cá nhân sở hữu có thể cống hiến cho doanh nghiệp như năng lực, chuyên môn, thời gian cống hiến,… 
 • Nguồn lực xã hội: Các nguồn lực xuất phát từ bên ngoài, có yếu tố chi phối đến doanh nghiệp như tình hình phát triển kinh tế của khu vực, vốn đầu tư,… 

2. 4 Nguồn lực của doanh nghiệp cần nắm vững

Ứng với đặc điểm của từng lĩnh vực và thị trường cụ thể, mỗi doanh nghiệp lại cần tập trung phát triển các nguồn lực khác nhau. Tuy nhiên, 4 nguồn lực dưới đây là những nguồn lực cơ bản nhất mà doanh nghiệp không thể bỏ qua:

 • Nguồn nhân lực 
 • Nguồn lực tài chính
 • Nguồn lực về trang bị 
 • Nguồn lực vô hình 

2.1 Nguồn nhân lực – con người

Nguồn lực về con người hay là nguồn nhân lực luôn đóng vai trò quan trọng trong các nguồn lực của doanh nghiệp. Họ chính là những người thực hiện, tác động đến các hoạt động trong tổ chức. 

Đồng thời, việc đạt được mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn cũng phụ thuộc lớn đến nhân lực. Đặc biệt hơn, khi đặt trong văn hóa nội bộ, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến định hướng và sự phát triển của công ty.  

Để khai thác hiệu quả nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần đảm bảo nhân sự là những người có trình độ và chuyên môn. Đồng thời, cần có chính sách định hướng, đào tạo để thúc đẩy năng lực của nhân sự trong tương lai. 

Một số đặc điểm quan trọng của nguồn nhân lực doanh nghiệp cần nắm vững để quản lý và nâng cao: 

 • Trình độ chuyên môn 
 • Kinh nghiệm
 • Kỹ năng 
 • Thời gian sẵn có 

2.2 Nguồn lực về tài chính

Một trong 4 nguồn lực của doanh nghiệp là nguồn lực về tài chính là những tài sản lưu động mà doanh nghiệp sở hữu. Những tài sản ấy bao gồm:

 • Tiền mặt 
 • Tiền gửi ngân hàng 
 • Trái phiếu, cổ phiếu hay các khoản đầu tư tài chính thanh khoản 
 • Ngân phiếu, séc,…

Nguồn lực này vô cùng cần thiết, quyết định việc lên kế hoạch và triển khai các hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tính toán tỉ mỉ chi phí dự kiến cho các dự án, tránh gặp tình trạng thiếu vốn hoặc cạn kiệt tài chính, ảnh hưởng đến sự vận hành của toàn doanh nghiệp. 

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể xem xét mở rộng các nguồn tài chính với các cách:

 • Góp vốn
 • Cho vay
 • Đầu tư 
nguồn lực của doanh nghiệp
Nguồn lực về tài chính đóng vai trò quyết định cho các kế hoạch của doanh nghiệp

2.3 Nguồn lực về trang bị

Trong 4 nguồn lực của doanh nghiệp, nguồn lực về trang bị là nguồn lực vật chất, gồm những hàng hóa hữu hình giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu và hiện thực hóa các kế hoạch. Các nguồn lực về trang bị của doanh nghiệp có thể là:

 • Máy tính, các thiết bị văn phòng 
 • Vật tư, công cụ 
 • Sản phẩm trung gian 
 • Máy móc

Một số nguồn lực của doanh nghiệp về trang bị cần thay đổi theo thời gian như máy tính, máy móc, do sự tiến bộ và phát triển của công nghệ. Doanh nghiệp cần theo dõi tình trạng trang thiết bị cũng như cân đối tài chính để có thể triển khai thay thế các máy móc lỗi thời, cũ hỏng, tránh sử dụng quá lâu dài khiến sản phẩm và hiệu suất giảm sút. 

2.4 Nguồn lực tài sản vô hình

Các tài sản vô hình bao gồm các hạng mục công ty đang sở hữu, khác với các tài sản hữu hình ở trên, như: 

 • Bản quyền sở hữu trí tuệ 
 • Logo thương hiệu 
 • Bằng sáng chế 
 • Chứng thực, giấy phép,… 

Đồng thời, dữ liệu nội bộ, dữ liệu khách hàng hay các phần mềm quản trị cũng có thể được coi là nguồn lực vô hình của doanh nghiệp. Nguồn lực vô hình không thể được đo lường cụ thể như tài sản hữu hình, không thể nhìn thấy hay chạm vào và thường thay đổi khi được sử dụng. 

Đối với các tài nguyên này, doanh nghiệp phải có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, dù một số tài sản vô hình không thể chuyển giao và chỉ có tác dụng với nội bộ đã phát triển ra chúng. 

Trên đây là tổng hợp 4 nguồn lực của doanh nghiệp mà các doanh nghiệp hiện nay không nên bỏ qua. 

3. Đâu là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp?

Với các loại nguồn lực của doanh nghiệp cần thiết kế trên, đâu mới thực sự là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp? Câu trả lời chính là nguồn nhân lực. 

Nguồn nhân lực chính là những người kiến tạo, phát triển và duy trì các hoạt động của doanh nghiệp. Nhân sự đem lại giá trị quan trọng, đó là tài sản hữu hình, tài sản vô hình, để doanh nghiệp có thể đầu tư các trang thiết bị, điều kiện vật chất và tinh thần. 

nguồn lực của doanh nghiệp
Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp

Nhân sự là yếu tố giúp sở hữu và phát triển tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp, bao gồm cả nguồn lực tài chính. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp nên ưu tiên đầu tư và duy trì nguồn nhân lực hiệu quả. 

Ngoài quy trình đào tạo và thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực của nhân viên, các cấp quản lý cũng cần tiến hành xây dựng văn hóa nội bộ cùng các điều kiện thuận lợi cho đời sống nhân viên như đóng bảo hiểm sức khỏe, tổ chức du lịch thường niên,… 

4. Cách phân bổ và tối ưu nguồn lực của doanh nghiệp

Căn cứ vào mục tiêu và nhu cầu thực tế, doanh nghiệp có thể đề ra khung tiêu chuẩn để phân bổ nguồn lực. Các cách giúp quy trình phân bổ và tối ưu nguồn lực của doanh nghiệp dễ dàng, đơn giản như:

 • Gắn mục tiêu vào việc phân bổ nguồn lực: Đa số các doanh nghiệp đều có chiến lược kinh doanh riêng phù hợp với đặc thù thị trường của mình. Mỗi mục tiêu chiến lược lại cần có nguồn lực đáp ứng. Do đó, việc phân bổ nguồn lực của doanh nghiệp nên gắn với các mục tiêu đã đề ra. Doanh nghiệp có thể thực hiện đánh giá song song mục tiêu và nguồn lực trước khi quyết định phân bổ.  
 • Đánh giá các nguồn lực: Các cấp quản lý cần xác định các nguồn lực mình đang có và trả lời các câu hỏi như: Những nguồn lực hiện tại đã đủ chưa?, Chất lượng của mỗi nguồn lực đang như thế nào?, Cần bổ sung thêm nguồn lực mới gì?,… Sau khi đánh giá nguồn lực dựa trên các câu hỏi ấy, doanh nghiệp sẽ có cái nhìn cụ thể trước khi chính thức phân bổ nguồn lực. 
 • Đảm bảo nguồn lực được phân bổ ở tất cả các hạng mục: Dù là hạng mục nhỏ, doanh nghiệp cũng cần đảm bảo có các nguồn lực để thực hiện, tránh dồn nguồn lực thực hiện hạng mục lớn, dẫn đến tình trạng không thể tiếp tục hoàn thành các công việc nhỏ hơn. 
 • Theo dõi, điều chỉnh nguồn lực: Doanh nghiệp nên theo dõi hoạt động của từng nguồn lực và thực hiện điều chỉnh hay bổ sung nếu cần thiết. Nếu không kịp thời thay đổi, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp, gây lãng phí cho các nguồn lực khác. 
Cách phân bổ và tối ưu nguồn lực của doanh nghiệp
Phân bổ nguồn lực nên gắn với mục tiêu, tình hình hiện có của doanh nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

 • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
 • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

Bài viết trên là những nội dung về nguồn lực của doanh nghiệp. Hy vọng qua bài viết này của CoDX, doanh nghiệp có thể xác định rõ ràng các nguồn lực, để thực hiện phân bổ một cách tối ưu và hiệu quả nhất.