5 Nguồn lực của doanh nghiệp – Đâu là nguồn lực quan trọng nhất?

Nguồn lực là vấn đề cốt lõi mà doanh nghiệp nào cũng hướng tới quản trị và phát triển. Vậy thực sự nguồn lực của doanh nghiệp là gì? Nguồn lực nào quan trọng nhất? Trả lời những câu hỏi ấy với những nội dung dưới đây của CoDX. 

Bạn đang đọc bài viết trên trang Kiến thức quản trị của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

Cùng chủ đề:

1. Nguồn lực của doanh nghiệp là gì?

Nguồn lực doanh nghiệp là tất cả các yếu tố mà doanh nghiệp có thể sử dụng để thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra. Nguồn lực này bao gồm tài chính, con người, vật chất, thông tin, và các yếu tố vô hình khác. 

Tầm quan trọng của việc quản lý nguồn lực hiệu quả:

 • Tăng cường hiệu quả trong hoạt động vận hành, kinh doanh: Giúp tối ưu hóa các quy trình kinh doanh, giảm thiểu lãng phí, tăng cường năng suất; giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh: Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người, thông tin, thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo sẽ giúp doanh nghiệp phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới, cải tiến quy trình để duy trì lợi thế cạnh tranh.
 • Phát triển bền vững trong dài hạn: Quản lý hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phép doanh nghiệp đầu tư vào các dự án chiến lược, nghiên cứu phát triển, mở rộng thị trường đảm bảo doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn phát triển vững mạnh trong tương lai.
nguồn lực của doanh nghiệp
Mỗi doanh nghiệp đều có sở hữu nhiều nguồn lực khác nhau

2. Nguồn lực của tổ chức bao gồm những gì?

5 Nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp:

 1. Nguồn lực về vốn – Tài chính
 2. Nguồn nhân lực – con người
 3. Nguồn lực về máy móc – trang thiết bị
 4. Nguồn lực công nghệ thông tin
 5. Nguồn lực tài sản vô hình

2.1 Nguồn lực về vốn – Tài chính

 • Vốn đầu tư: Số tiền sử dụng để đầu tư vào các dự án, mua sắm tài sản cố định, mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc phát triển các sản phẩm mới. Các loại vốn đầu tư bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn cổ phần,các nguồn tài trợ khác.
 • Lợi nhuận và quản lý tài chính: Lợi nhuận là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Quản lý tài chính là việc lập ngân sách, kiểm soát chi phí, quản lý dòng tiền, báo cáo tài chính. Quản lý tài chính hiệu quả giúp duy trì hoạt động liên tục, tăng trưởng bền vững, đối phó tốt với các rủi ro tài chính.

Chiến lược tài chính dài hạn/ngắn hạn: Tập trung vào việc định hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, bao gồm quản lý dòng tiền hiệu quả, kế hoạch đầu tư lớn, mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

nguồn lực của doanh nghiệp
Nguồn lực về tài chính đóng vai trò quyết định cho các kế hoạch của doanh nghiệp

2.2 Nguồn nhân lực – con người

Nhân sự bao gồm các quản lý, chuyên viên, nhân viên là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nguồn nhân sự đảm bảo việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, và đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. 

Để khai thác hiệu quả nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần đảm bảo nhân sự là những người có trình độ chuyên môn. Đồng thời, cần có chính sách định hướng, đào tạo để thúc đẩy năng lực của nhân sự trong tương lai. Một số đặc điểm quan trọng của nguồn nhân lực doanh nghiệp cần nắm vững để quản lý và nâng cao: 

 • Trình độ chuyên môn 
 • Kinh nghiệm
 • Kỹ năng 
 • Thời gian sẵn có 

2.3 Nguồn lực về máy móc – trang thiết bị

 • Tài sản cố định: Bao gồm nhà xưởng, máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng. Đây là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất vận hành của doanh nghiệp.
 • Nguyên vật liệu: Là các loại vật tư, nhiên liệu cần thiết cho quá trình sản xuất. Quản lý tốt nguồn nguyên vật liệu giúp tối ưu hóa chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Hàng tồn kho: Bao gồm nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm. Quản lý hàng tồn kho hiệu quả giúp duy trì cân đối cung cầu, tránh lãng phí và giảm thiểu rủi ro tồn đọng hàng hóa.

2.4 Nguồn lực thông tin

 • Dữ liệu hệ thống thông tin quản lý: Bao gồm thông tin về khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các hệ thống phần mềm giúp thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu để quản lý và ra quyết định.
 • Công nghệ thông tin: gồm các phần mềm, phần cứng và mạng lưới công nghệ giúp quản lý thông tin, vận hành hiệu quả.
 • Kênh truyền thông: Bao gồm các kênh truyền thông như email, intranet, mạng xã hội, các phương tiện truyền thông khác giúp kết nối giao tiếp hiệu quả.
 • Hệ thống quản lý bảo mật dữ liệu: Bao gồm các quy trình, công cụ để thu thập, lưu trữ, xử lý bảo mật dữ liệu hiệu quả theo các quy định pháp lý.

2.5 Nguồn lực tài sản vô hình

 • Thương hiệu uy tín doanh nghiệp: hình ảnh, giá trị mà doanh nghiệp xây dựng trong tâm trí khách hàng. Uy tín được xây dựng từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các cam kết với khách hàng
 • Mối quan hệ mạng lưới kinh doanh: các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác; các mối quan hệ đối tác chiến lược giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, chia sẻ tài nguyên  thông tin
 • Tri thức sáng tạo: Bao gồm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của nhân viên. Khả năng tạo ra những ý tưởng mới, giải pháp độc đáo để cải tiến quy trình giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức.

3. Đâu là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp?

Với các loại nguồn lực của doanh nghiệp cần thiết kế trên, đâu mới thực sự là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp? Câu trả lời chính là nguồn nhân lực. 

Nguồn nhân lực chính là những người kiến tạo, phát triển và duy trì các hoạt động của doanh nghiệp. Nhân sự đem lại giá trị quan trọng, đó là tài sản hữu hình, tài sản vô hình, để doanh nghiệp có thể đầu tư các trang thiết bị, điều kiện vật chất và tinh thần. 

nguồn lực của doanh nghiệp
Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp

Nhân sự là yếu tố giúp sở hữu và phát triển tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp, bao gồm cả nguồn lực tài chính. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp nên ưu tiên đầu tư duy trì nguồn nhân lực hiệu quả. 

Ngoài quy trình đào tạo và thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực của nhân viên, các cấp quản lý cũng cần tiến hành xây dựng văn hóa nội bộ cùng các điều kiện thuận lợi cho đời sống nhân viên như đóng bảo hiểm sức khỏe, tổ chức du lịch thường niên,… 

4. Quản lý và tối ưu nguồn lực doanh nghiệp hiệu quả

4 Nội dung chiến lược giúp quản lý và tối ưu nguồn lực doanh nghiệp hiệu quả:

4.1 Xây dựng chiến lược quản lý nguồn lực

 • Doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu về các loại nguồn lực (tài chính, con người, vật chất, thông tin, vô hình) dựa trên mục tiêu chiến lược kinh doanh để đảm bảo mọi hoạt động đều có đủ nguồn lực cần thiết để triển khai.
 • Sau khi xác định nhu cầu, cần lập kế hoạch phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Kế hoạch này phải bao gồm việc ưu tiên các dự án, xác định thời gian và cách thức cung cấp nguồn lực, cũng như dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.
 • Kế hoạch phân bổ nguồn lực cần có tính linh hoạt để điều chỉnh kịp thời trước những thay đổi của thị trường, nhu cầu khách hàng hoặc các biến động nội bộ giúp duy trì hoạt động ổn định, tránh lãng phí nguồn lực.

4.2 Sử dụng công cụ, phương pháp quản lý nguồn lực

 • Áp dụng hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) để tích hợp các quy trình vận hành của doanh nghiệp, bao gồm tài chính, nhân sự, sản xuất, chuỗi cung ứng. Với ERP, doanh nghiệp có thể theo dõi, kiểm soát nguồn lực, tối ưu hóa quy trình hoạt động, cải thiện khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế, và tăng cường tính minh bạch trong quản lý.
 • Các phần mềm quản lý nhân sự, tài chính: Các phần mềm như SAP SuccessFactors, SureHCS giúp quản lý các quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất và phát triển nhân viên một cách hiệu quả.
 • Quản lý dự án: Sử dụng các công cụ quản lý dự án như Microsoft Project, Trello, CoDX Task, Asana để theo dõi tiến độ, phân bổ nguồn lực, đảm bảo hoàn thành dự án đúng hạn trong phạm vi ngân sách.
 • Phương pháp quản lý nguồn lực như Lean, Six Sigma giúp tập trung vào việc loại bỏ lãng phí, cải thiện liên tục. Tối ưu quy trình, giảm thiểu các chi phí không cần thiết từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

4.3 Phát triển đổi mới nguồn lực

 • Đào tạo phát triển nhân lực: Đầu tư chương trình đào tạo liên tục để nâng cao kỹ năng, kiến thức cho nhân viên, đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường và công nghệ. Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, doanh nghiệp cũng cần phát triển kỹ năng mềm như lãnh đạo, giao tiếp, làm việc nhóm để nhân viên có thể đóng góp hiệu quả hơn vào tổ chức.
 • Đầu tư vào công nghệ và R&D: Luôn cập nhật áp dụng công nghệ mới để cải thiện hiệu suất. Công nghệ tiên tiến như AI, IoT, blockchain có thể mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể. Đầu tư vào R&D để tạo ra các sản phẩm/dịch vụ mới, cải tiến quy trình để giữ vững vị thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Xây dựng văn hóa sáng tạo: Tạo môi trường làm việc thúc đẩy sáng tạo đổi mới. Cần có các chính sách khuyến khích nhân viên đề xuất ý tưởng mới, giải pháp sáng tạo. Bên cạnh đó là xây dựng văn hóa học hỏi, chia sẻ kiến thức để giúp nhân viên không ngừng cải thiện kỹ năng.

4.4 Đánh giá, đo lường hiệu quả sử dụng nguồn lực

 • Thiết lập tiêu chí đánh giá rõ ràng: Các tiêu chí này có thể bao gồm năng suất lao động, tỷ suất lợi nhuận, hiệu suất sử dụng thiết bị, mức độ hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
 • Sử dụng công cụ phân tích: Các công cụ phân tích dữ liệu báo cáo như KPI (Key Performance Indicators); BSC (Balanced Scorecard) có thể giúp doanh nghiệp đo lường, theo dõi hiệu quả sử dụng nguồn lực theo thời gian.
 • Đánh giá định kỳ để xác định các điểm mạnh, yếu trong việc sử dụng nguồn lực, từ đó có những điều chỉnh kịp thời. Đánh giá này cũng cần phản ánh được sự thay đổi về nhu cầu và ưu tiên của doanh nghiệp.

>>> Xem chi tiết về quản lý theo mục tiêu MBO

Cách phân bổ và tối ưu nguồn lực của doanh nghiệp
Phân bổ nguồn lực nên gắn với mục tiêu, tình hình hiện có của doanh nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

 • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
 • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

Bài viết trên là những nội dung về nguồn lực của doanh nghiệp. Hy vọng qua bài viết này của CoDX, doanh nghiệp có thể xác định rõ ràng các nguồn lực, để thực hiện phân bổ một cách tối ưu và hiệu quả nhất.