35 Nền tảng chuyển đổi số Quốc gia được Bộ TT&TT công bố

Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho Quốc gia, hướng đến cải thiện hạ tầng số, gia tăng giá trị kinh tế số, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia và dịch vụ công. Trong tiến trình chuyển đổi số, có nhiều chủ trương chính sách được xây dựng, trong đó xây dựng nền tảng chuyển đổi số là giải pháp đã và đang mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bạn đang đọc bài viết trên trang tin chuyển đổi số của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

Dịch vụ chuyển đổi số

1. Nền tảng chuyển đổi số là gì?

Nền tảng chuyển đổi số được hiểu là hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các giao dịch điện tử. Các nền tảng này cho phép nhiều đơn vị tham gia để cùng thực hiện giao dịch, cung cấp các dịch vụ cho tổ chức, cá nhân. Đặc điểm của nền tảng số là có thể sử dụng ngay, đơn giản, thuận tiện, linh hoạt có thể áp dụng trên diện rộng.

Nền tảng chuyển đổi số

Nền tảng chuyển đổi số còn được đánh giá là giải pháp đột phá để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây cũng là yếu tố chủ chốt đảm bảo các tiêu chí an toàn thông tin mạng và sự phát triển thịnh vượng của tổ chức trên không gian mạng.

2. 6 Nhóm nền tảng chuyển đổi số quan trọng

2.1 Nền tảng hạ tầng số

Trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thủ tướng chính phủ đã phê duyệt có xác định rõ, phát triển nền tảng hạ tầng số là việc làm cấp bách để đáp ứng về nhu cầu bùng bổ về kết nối và xử lý dữ liệu. 

Nền tảng hạ tầng số bao gồm, nền tảng điện toán đám mây Chính phủ; Nền tảng điện toán đám mây doanh nghiệp; Nền tảng bản đồ số; Nền tảng địa chỉ số.

2.2 Nền tảng công nghệ số cốt lõi

Về nền tảng công nghệ cốt lõi có 5 nền tảng chính phục vụ cho quá trình chuyển đổi số. Bao gồm: nền tảng trí tuệ nhân tạo AI; Nền tảng giám sát, điều hành an toàn,an ninh mạng, Nền tảng thiết bị IoT; Nền tảng trung tâm giám sát, điều hành thông minh và Nền tảng trợ lý ảo.

2.3 Nền tảng chính phủ số

Nền tảng chính phủ số được xây dựng để cải thiện chất lượng dịch vụ công, giúp chính phủ đưa ra các quyết định nhanh chóng, kịp thời. Ban hành các quy định, chính sách hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực sử dụng.

Với nhóm nền tảng số có các nền tảng: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Nền tảng định danh người dân; Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu; Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân.

2.4 Nền tảng chuyển đổi số cho lĩnh vực y tế – giáo dục – văn hóa – xã hội

Nền tảng chuyển đổi số lĩnh vực y tế – giáo dục – văn hóa – xã hội là nền tảng được đặc biệt chú trọng. Đây là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội, vì vậy nền tảng chuyển đổi số được triển khai sâu rộng. 

Với nhóm lĩnh vực này, nền tảng chuyển đổi số bao gồm:

 • Y tế: Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa; Nền tảng quản lý tiêm chủng; Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử; Nền tảng quản lý trạm y tế;
 • Xã hội: Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới phục vụ Chính phủ; Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới phục vụ cộng đồng; 
 • Giáo dục:  Nền tảng dạy học trực tuyến; Nền tảng học trực tuyến mở; Nền tảng Đại học số;
 • Văn hóa: Nền tảng phát thanh số (trực tuyến); Nền tảng truyền hình số; Nền tảng bảo tàng số; Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch; Nền tảng mạng xã hội thế hệ mới.

2.5 Nền tảng liên quan đến tài chính – ngân hàng – kinh doanh

Nền tảng chuyển đổi số liên quan đến tài chính – ngân hàng – kinh doanh thuộc nhóm thứ năm bao gồm các nền tảng: Nền tảng hóa đơn điện tử, nền tảng kế toán dịch vụ, Nền tảng quản trị tổng thể.

2.6 Nền tảng nông nghiệp – giao thông – kho vận – công thương

Với nhóm thứ 6 là các nền tảng nông nghiệp – giao thông – kho vận – công thương. 

Nhóm này gồm các nền tảng: Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp; Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản; Nền tảng tảng thương mại điện tử; Nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải; Nền tảng tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

3. 35 Nền tảng chuyển đổi số dùng chung được Bộ TT&TT công bố

Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 35 nền tảng chuyển đổi số quốc gia, trong đó có giao cho các doanh nghiệp công nghệ chủ trì, nghiên cứu và triển khai.

3.1 Nền tảng số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ quản

Nền tảng số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ quản có 20 nền tảng được giao cho các cơ quan Bộ chủ quản.

Các nền tảng điện toán đám mây chính phủ; Nền tảng địa chỉ số; Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu; Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu; Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước; Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở (MOOCS); Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân. Những nền tảng này đều thuộc cơ quan chủ quản Bộ thông tin và truyền thông.

Bộ Y tế chủ quản các nền tảng: Nền tảng quản lý tiêm chủng; Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa; Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử; Nền tảng trạm y tế xã

Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân công quản lý nền tảng bản đồ số. Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nền tảng dạy học trực tuyến. Với các nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản của nền tảng hóa đơn điện tử, Bộ Công an quản lý nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ quản nền tảng bảo tàng số.

Ngoài ra, Đài tiếng nói Việt Nam VOV chịu trách nhiệm quản lý nền tảng phát thanh số và Đài truyền hình Việt Nam trực tiếp quản lý nền tảng truyền hình số.

3.2 Nền tảng số quốc gia do doanh nghiệp làm chủ quản

Các nền tảng được giao cho doanh nghiệp làm chủ quản, làm chủ các công nghệ lõi và cung cấp dịch vụ để phục vụ cơ quan, doanh nghiệp và xã hội, bao gồm:

 • Nền tảng điện toán đám mây doanh nghiệp
 • Nền tảng thiết bị IoT
 • Nền tảng trợ lý ảo
 • Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới
 • Nền tảng trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC)
 • Nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải
 • Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch
 • Nền tảng kế toán dịch vụ
 • Nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC)
 • Nền tảng tối ưu hóa chuỗi cung ứng
 • Nền tảng quản trị tổng thể
 • Nền tảng đại học số
 • Nền tảng sàn thương mại điện tử
 • Nền tảng mạng xã hội thế hệ mới
 • Nền tảng quản trị tổng thể

Với 15 nền tảng quốc gia số kể trên các doanh nghiệp công nghệ tiên phong được giao nhiệm vụ trực tiếp xây dựng, phát triển và điều hành. Bên cạnh đó, Bộ thông tin và Truyền thông là cơ quan hỗ trợ phát triển.

>>> Xem chi tiết 35 nền tảng chuyển đổi số tại đây

Nền tảng chuyển đổi số là một giải pháp không tách rời trong hành trình chuyển đổi số của mỗi quốc gia bao gồm tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, xã hội… đặc biệt là chuyển đổi số doanh nghiệp. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: