17 mục tiêu phát triển bền vững SDGS – Phân tích nội dung chi tiết

Để đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm với cộng và xã hội, doanh nghiệp cần nắm được các chương trình, chiến lược trọng tâm nhà nước đang thực hiện. Một trong số ấy là 17 mục tiêu phát triển bền vững đã được Liên Hợp Quốc thông qua. Đây được coi là mục tiêu toàn cầu nhằm chấm dứt tình trạng đói nghèo, bảo vệ trái đất, cho con người hưởng thái bình và thịnh vượng. Cùng CoDX tìm hiểu chi tiết 17 mục tiêu ấy qua bài viết dưới đây. 

Bạn đang đọc bài viết trên trang tin quản trị của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

Dịch vụ chuyển đổi số

1. Nội dung tổng quan của 17 mục tiêu phát triển bền vững

Trước đấy, vào tháng 9 năm 2000, Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố Thiên niên kỷ với nội dung gồm có 8 mục tiêu, gọi là mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Cho đến năm 2015, 17 mục tiêu phát triển bền vững hay có tên tiếng Anh là Sustainable Development Goals – SDG được Liên Hợp Quốc thông qua. 

Tất cả 17 mục tiêu này đều nhằm hướng đến xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ hành tinh của chúng ta và đảm bảo tất cả người dân đều được hưởng hòa bình, thịnh vượng vào năm 2030. Sơ lược các mục tiêu là: 

1

No poverty

Xóa nghèo

2

Zero hunger

Xóa đói

3

Good health and well-being

Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh 

4

Quality education

Đảm bảo nền giáo dục chất lượng 

5

Gender equality

Bình đẳng giới 

6

Clean water and sanitation

Nguồn nước sạch, vệ sinh 

7

Affordable and clean energy

Năng lượng sạch và bền vững 

8

Decent work and economic growth

Tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện 

9

Industry, innovation and infrastructure

Phát triển hạ tầng 

10

Reduced inequalities

Giảm bất bình đẳng trong xã hội

11

Sustainable cities and communities

Phát triển đô thị, nông thôn bền vững 

12

Responsible consumption and production

Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững

13

Climate action

Ứng phó kịp thời với khí hậu 

14

Life below water

Bảo tồn tài nguyên và môi trường biển

15

Life on land

Bảo tồn tài nguyên và môi trường đất

16

Peace, justice and strong institutions

Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng

17

Partnerships for the goals

Quan hệ đối tác vì mục tiêu 

2. Nội dung chi tiết 17 mục tiêu phát triển bền vững 

Nội dung chi tiết 17 mục tiêu phát triển bền vững sẽ được CoDX trình bày trong các mục dưới đây. 

17 mục tiêu phát triển bền vững
17 mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc thông qua

2.1 Mục tiêu 1 – Xóa nghèo

Mục tiêu đầu tiên là xóa nghèo. Mục tiêu này cần được thực hiện ở tất cả mọi quốc gia với nhiều hình thức khác nhau. Đến năm 2030, phải đạt được: 

 • Xóa bỏ toàn bộ nghèo đói, đặc biệt với những người có mức sống dưới 1,25 đô/ngày
 • Thực hiện các biện pháp bảo trợ xã hội để bảo vệ người dân, nhất là những người nghèo, nhóm người dễ bị tổn thương
 • Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người nghèo, người dễ bị tổn thương 
 • Huy động các nguồn lực để hợp tác cùng thực hiện các giải pháp trong chương trình xóa nghèo 

2.2 Mục tiêu 2 – Xóa đói

Xóa đói chính là việc đảm bảo lương thực cho tất cả người dân, cho họ được tiếp cận đến các nguồn thức ăn và dinh dưỡng đầy đủ. Đồng thời, không chỉ xóa đói, mục tiêu này còn quan tâm đến nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú, người lớn tuổi. Mục tiêu vào năm 2030 đạt được: 

 • Đảm bảo mọi người, đặc biệt người nghèo tiếp cận được nguồn thức ăn an toàn, dinh dưỡng 
 • Quan tâm đến việc còi xương, suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ và nhu cầu dinh dưỡng của những người trong nhóm đặc biệt. 
 • Tăng năng suất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực 
 • Hợp tác quốc tế, đầu tư, phát triển về công nghệ cho ra các cây trồng, vật nuôi tăng hiệu quả lao động.
17 mục tiêu phát triển bền vững
Tất cả người dân đều cần được tiếp cận nguồn lương thực đầy đủ

2.3 Mục tiêu 3 – Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh

Mục tiêu thứ 3 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững là đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh. Mục tiêu Liên Hợp Quốc thông qua là đến 2030, thế giới sẽ: 

 • Giảm được tỷ lệ tử vong của các mẹ trên mỗi ca sinh, chấm dứt tình trạng tử vọng có thể phòng ngừa ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi.
 • Tăng cường sức khỏe tinh thần với các phúc lợi.
 • Tránh điều trị lạm dụng thuốc, gồm thuốc gây nghiện, đồ có cồn.
 • Phát triển hạ tầng giao thông để giảm số lượng tai nạn giao thông.

2.4 Mục tiêu 4 – Đảm bảo nền giáo dục chất lượng

Thứ tư là mục tiêu về đảm bảo nền giáo dục chất lượng. Mục tiêu cho đến 2030, toàn cầu sẽ có: 

 • Sự bình đẳng trong giáo dục kỹ thuật, tiếp cận kiến thức.
 • Tất cả thanh thiếu niên và một số lượng lớn người trưởng thành biết chữ. 
 • Cơ sở vật chất ở trường học chất lượng và các quỹ học bổng toàn cầu.
 • Đội ngũ giáo viên chất lượng, được đào tạo qua hợp tác quốc tế.

2.5 Mục tiêu 5 – Bình đẳng giới

Bình đẳng giới luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội – đây cũng là mục tiêu thứ 5 để phát triển bền vững. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030 là: 

 • Xóa sự phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em trên toàn cầu, kể cả hình thức bạo lực, lạm dụng tình dục, mua bán, bóc lột.
 • Tôn trọng phụ nữ, đảm bảo họ được tham gia đầy đủ về cơ hội lãnh đạo, được quyết định trong đời sống chính trị, kinh tế.
 • Xây dựng và tăng cường chính sách, pháp luật bảo vệ phụ nữ, bình đẳng giới, thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ.

2.6 Mục tiêu 6 – Nguồn nước sạch, vệ sinh

Mục tiêu thứ 6 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững là có nguồn nước sạch và vệ sinh. Cải thiện chất lượng nước, giảm độc hại là một trong những nội dung chính của mục tiêu này. Còn lại, cụ thể như sau: 

 • Đảm bảo tất cả người dân đều tiếp cận được nguồn nước sạch, vệ sinh, đặc biệt là nhóm người dễ bị tổn thương. 
 • Kết hợp bảo vệ và khôi phục các hệ sinh thái nước nhằm đảm bảo nguồn dự trữ.
 • Thực hiện hợp tác quốc tế để phát triển công nghệ, khôi phục nước bị ô nhiễm.
17 mục tiêu phát triển bền vững
Nguồn nước sạch luôn là mục tiêu lớn trong phát triển bền vững

2.7 Mục tiêu 7 – Năng lượng sạch và bền vững

Thứ 7 là mục tiêu về năng lượng sạch và bền vững. Cụ thể, Liên Hợp Quốc đề ra các nội dung trong mục tiêu này là: 

 • Cho mọi người tiếp cận đến nguồn năng lượng hiện đại, giá cả phù hợp
 • Hợp tác quốc tế để tiếp cận công nghệ phát triển năng lượng sạch hơn 
 • Tăng tỷ lệ cải thiện hiệu quả năng lượng trên thế giới

2.8 Mục tiêu 8 – Tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện

Mục tiêu cho đến 2030 của mục tiêu thứ 8 – tăng trưởng kinh tế, bền vững là: 

 • Nâng cao chính sách định hướng về hoạt động sản xuất, tạo việc làm, kinh doanh đổi mới,…
 • Đảm bảo việc làm đầy đủ cho tất cả mọi người trong xã hội 
 • Xây dựng, ban hành luật nhằm xóa bỏ tình trạng tiêu cực khi sử dụng lao động

2.9 Mục tiêu 9 – Phát triển hạ tầng

Mục tiêu 9 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững là phát triển hạ tầng, cụ thể: 

 • Phát triển hạ tầng chất lượng, bền vững, gồm hạ tầng khu vực, xuyên biên giới,…
 • Thúc đẩy cơ sở hạ tầng cho các ngành công nghiệp 
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học, nâng cao công nghệ của các quốc gia. 

2.10 Mục tiêu 10 – Giảm bất bình đẳng trong xã hội

Về mục tiêu giảm bất bình đẳng trong xã hội, Liên Hợp Quốc thống nhất các nội dung: 

 • Thực hiện bình đẳng, hòa nhập xã hội về kinh tế, chính trị đến tất cả mọi người.
 • Đảm bảo bình đẳng trong những cơ hội và kết quả của xử lý luật pháp, chính sách.
 • Xây dựng chính sách di cư an toàn để đảm bảo thuận lợi cho người di cư.

2.11 Mục tiêu 11 – Phát triển đô thị, nông thôn bền vững

Phát triển đô thị, nông thôn bền vững là mục tiêu thứ 11. Cụ thể: 

 • Cho người dân được ở trong các ngôi nhà an toàn, đầy đủ.
 • Xây dựng đô thị, khu dân cư an toàn, dễ tiếp cận, đặc biệt đáp ứng nhu cầu của nhóm người dễ bị tổn thương. 
 • Đảm bảo các điều kiện nơi ở với quy hoạch dân cư hợp lý song song với các chính sách về môi trường. 
mục tiêu phát triển bền vững
Cần bảo vệ hệ sinh thái trên cạn, chống sa mạc hóa toàn cầu

Phát triển đô thị, nông thôn cũng là mục tiêu trong 17 mục tiêu phát triển bền vững

2.12 Mục tiêu 12 – Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững

Cho đến năm 2030, mục tiêu đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững trong 17 mục tiêu phát triển bền vững cần đạt được: 

 • Quản lý sản xuất và tiêu thụ để sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm rác thải,…
 • giảm hao hụt thực phẩm trong chuỗi sản xuất. 
 • Đảm bảo người dân được giáo dục, biết thông tin về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
 • Thực hiện chính sách để xây dựng mô hình tiêu dùng, sản xuất phù hợp với từng quốc gia.

2.13 Mục tiêu 13 – Ứng phó kịp thời với khí hậu

Mục tiêu ứng phó kịp thời với khí hậu có những nội dung sau: 

 • Tăng cường khả năng thích ứng, phục hồi liên quan đến biến đổi khí hậu ở mỗi quốc gia.
 • Thực hiện giáo dục về biến đổi khí hậu, các cách giảm thiểu và phòng tránh nguy cơ. 
 • Tiến hành thực hiện cam kết trong công ước Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. 

2.14 Mục tiêu 14 – Bảo tồn tài nguyên và môi trường biển

Mục tiêu về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển cụ thể như sau: 

 • Giảm và ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển dưới mọi hình thức. 
 • Ban hành chính sách, pháp luật để chấm các hành vi săn, bắt động vật, tài nguyên biển quá mức. 
 • Hợp tác quốc tế để phối hợp bảo vệ môi trường biển. 

2.15 Mục tiêu 15 – Bảo tồn tài nguyên và môi trường đất

Mục tiêu 15 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững là bảo tồn tài nguyên và môi trường đất. Cụ thể: 

 • Đảm bảo sự phục hồi của vùng tài nguyên nước ngọt, quản lý rừng để chặn nạn phá rừng và phủ xanh đồi trọc. 
 • Bảo vệ, tái tạo hệ sinh thái trên cạn, chống sa mạc hóa, xói mòn và mất đa dạng sinh học. 
 • Hợp tác toàn cầu chống nạn săn bắn động vật trái phép, bảo vệ hệ sinh thái. 
mục tiêu phát triển bền vững
Cần bảo vệ hệ sinh thái trên cạn, chống sa mạc hóa toàn cầu

2.16 Mục tiêu 16 – Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng

Mục tiêu thứ 16 có nội dung về xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng như sau: 

 • Thực hiện giải pháp chấm dứt bạo lực, tỷ lệ tử vong. 
 • Ban hành pháp luật, chính sách để đảm bảo công bằng cho người dân. 
 • Giảm các nguồn tài chính, vũ khí bất hợp pháp và tham nhũng, hối lộ. 
 • Tăng cường xã hội hòa bình, rộng mở, bền vững cho mọi người.

2.17 Mục tiêu 17 – Quan hệ đối tác vì các mục tiêu

Cuối cùng, mục tiêu 17 là quan hệ đối tác vì các mục tiêu với các nội dung như sau: 

 • Thúc đẩy các hoạt động huy động nguồn lực trong nước, hỗ trợ quốc tế,…
 • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ
 • Chia sẻ kiến thức về các điều khoản quốc tế đã thông qua,…

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về 17 mục tiêu phát triển bền vững. CoDX hy vọng doanh nghiệp đã nắm được các mục tiêu này để có cái nhìn rõ hơn về mục tiêu, bối cảnh thế giới trong tương lai. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: