3 Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự nội bộ mới nhất [Tải miễn phí]

Trong quy trình quản lý nhân sự, hoạt động điều chuyển công tác đối với nhân viên diễn ra khá phổ biến. Bộ phận HR là nơi trực tiếp thực hiện các thủ tục điều chuyển nhân sự, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Chính vì vậy, mẫu quyết định điều chuyển nhân sự cần đảm bảo đúng quy chuẩn bao gồm về hình thức và tính pháp lý. 

Trong bài viết này, CoDX cung cấp 3 mẫu quyết định luân chuyển nhân sự nội bộ mới nhất.

Bạn đang đọc bài viết trên trang tin quản trị doanh nghiệp của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh

1. Tìm hiểu về quyết định điều chuyển nhân sự 

1.1 Quyết định điều chuyển nhân sự là gì?

Quyết định điều chuyển nhân sự là quyết định của doanh nghiệp để thực hiện điều động, thuyên chuyển công tác nhân sự thay đổi vị trí công việc theo chiều ngang. Nhân sự được điều chuyển sang bộ phận khác hoặc đến chi nhánh, địa chỉ khác của doanh nghiệp. Quyết định cần được thể hiện dưới hình thức văn bản hành chính – nhân sự để đảm bảo quy định của doanh nghiệp cũng như tính pháp lý.

Điều chuyển nhân sự được cân nhắc dựa vào nhiều yếu tố như chiến lược nhân sự của doanh nghiệp, nhu cầu phát triển của nhân viên. Vì vậy hoạt động này cần đạt được sự đồng thuận từ nhân viên và công ty.

quyết định điều chuyển nhân sự
Sự quyết định của doanh nghiệp để thực hiện điều chyển nhân sự

1.2 Quy định về điều chuyển nhân sự

Doanh nghiệp thực hiện quyết định điều chuyển nhân sự khi có những thay đổi trong chiến lược phát triển, cơ cấu bộ máy nội bộ. Tuy nhiên, dù với bất kỳ lý do gì quá trình điều chuyển công tác của nhân viên cũng cần thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, doanh nghiệp được quyền điều chuyển nhân sự làm một công việc khác với hợp đồng lao động khi doanh nghiệp trong các trường hợp: Thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh; Khắc phục, ngăn ngừa thiên tai, phòng tránh tai nạn lao động; Bệnh nghề nghiệp; Sự cố về điện nước; Nhu cầu sản xuất, kinh doanh được quy định trong nội quy của doanh nghiệp.

Tổng thời gian thuyên chuyển công tác không được quá 60 ngày/ năm. Nếu vượt qua thời gian này, doanh nghiệp cần thỏa thuận với người lao động thông qua văn bản, hợp đồng. Trong trường hợp, quyết định thuyên chuyển nhân sự tạm thời, tổ chức cần thông báo cho nhân viên trước 3 ngày làm việc. Công việc mới cần được bố trí dựa vào tính tình trạng sức khỏe, giới tính của nhân viên.

1.3 Khi nào được điều chuyển nhân sự

Ngoài những trường hợp doanh nghiệp được quyền điều chuyển nhân sự theo các quy định kể trên, còn có một số trường hợp điều chuyển nhân sự khi có sự đồng thuận từ nhân viên sau:

 • Năng lực chuyên môn của nhân viên phù hợp vị trí khác trong doanh nghiệp
 • Điều chuyển do các bộ phận trong công ty thừa thiếu nhân sự
 • Khi nhân viên có sự xung đột trong một bộ phận, phòng ban của công ty
 • Chiến lược phát triển nhân sự của doanh nghiệp, tạo sự mới mẻ trong công việc cho nhân viên
 • Người lao động chủ động đề xuất thuyên chuyển công tác

2. 3 Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự nội bộ

Không có một mẫu quyết định điều chuyển nhân sự chung nhất cho tất cả doanh nghiệp, tùy theo hình thức điều chuyển, đặc điểm công việc công việc cũng như quy định của tổ chức mà có mẫu văn bản khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản các mẫu quyết định luân chuyển nhân sự cần đảm bảo đầy đủ các thông tin pháp lý, cụ thể trong các mẫu sau.

 • Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự 1
mẫu quyết định điều chuyển nhân sự
Mẫu quyết định điều chuyển nhân viên chuyên nghiệp
 • Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự 2
mẫu thông báo quyết định điều chuyển nhân sự nội bộ
Mẫu quyết định điều chuyển nhân viên cơ bản nhất
 • Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự 3
 
quyết định điều chuyển nhân sự nội bộ
Mẫu quyết định điều chuyển nhân viên chuẩn nhất
ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN NHÂN SỰ

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN NHÂN SỰ

Anh/Chị có muốn nhận tư vấn giải pháp QUẢN LÝ NHÂN SỰ cho tổ chức của mình không?

3. Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự cần có những thông tin gì?

Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự cần đầy đủ các thông tin quan trọng để đảm bảo quá trình điều chuyển được thực hiện minh bạch

3.1 Thông tin nhân viên

Thông tin nhân viên trong mẫu điều chuyển nhân sự giúp xác định đúng danh tính nhân viên, vị trí, phòng ban hiện tại, đảm bảo tính chính xác, tạo cơ sở cho quy trình điều chuyển.

 • Họ và tên: Tên đầy đủ của nhân viên được điều chuyển.
 • Mã nhân viên: Mã số hoặc ID nhân viên trong hệ thống quản lý nhân sự của tổ chức.
 • Chức danh hiện tại: Vị trí công việc hiện tại.
 • Phòng ban hiện tại: Phòng ban hoặc bộ phận đang làm việc.

Thông tin liên hệ: Bao gồm số điện thoại, địa chỉ, email liên hệ của nhân viên.

3.2 Thông tin điều chuyển

Thông tin quyết định điều chuyển nhân sự  cung cấp cho nhân viên cái nhìn rõ ràng về những thay đổi cụ thể ở vị trí mới, bao gồm nhiệm vụ, trách nhiệm, lý do cụ thể cho quyết định điều chuyển.

 • Vị trí mới: Vị trí công việc mà nhân viên sẽ được chuyển đến.
 • Phòng ban mới: Phòng ban hoặc bộ phận mà nhân viên sẽ thuộc về sau khi được điều chuyển.
 • Ngày hiệu lực: Ngày mà quyết định điều chuyển bắt đầu có hiệu lực.
 • Lý do điều chuyển: Mô tả ngắn gọn về lý do tại sao nhân viên được điều chuyển.

3.3 Thông tin các bên liên quan

Cung cấp thông tin về các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến quyết định điều chuyển, bao gồm các bên duyệt quyết định, phòng ban hoặc đơn vị có liên quan đến quá trình điều chuyển

 • Người duyệt: Tên và chức danh của người có thẩm quyền duyệt quyết định điều chuyển.
 • Phòng ban liên quan: Danh sách các phòng ban hoặc bộ phận khác có liên quan hoặc ảnh hưởng bởi quyết định điều chuyển.

3.4 Chi tiết về quyết định điều chuyển

Phần chi tiết quyết định điều chuyển trong mẫu quyết định điều chuyển nhân sự cung cấp các thông tin quan trọng về các điều khoản, điều kiện, cam kết, quyền và trách nhiệm của nhân viên ở vị trí mới.

 • Điều khoản và điều kiện: Xác định các yêu cầu về hiệu suất công việc, thời hạn, chế độ làm việc, lương, phúc lợi, các quy định khác liên quan đến công việc mới.
 • Cam kết và thỏa thuận: Bao gồm cam kết về đào tạo, hỗ trợ, môi trường làm việc tôn trọng, dựa trên tình huống cụ thể.
 • Quyền và trách nhiệm của nhân viên: Đề cập đến quyền lợi và nghĩa vụ mà nhân viên được hưởng, phải thực hiện ở vị trí mới, bao gồm cả việc tham gia các chính sách công ty, xây dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả.
file mẫu quyết định luân chuyển nhân sự
Các yếu tố quyết định sự quyết định điều chuyển nhân sự

4. Lưu ý khi ra quyết định điều chuyển nhân sự

Doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau khi ra quyết định điều chuyển nhân sự:

 • Tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ: Thực hiện quyết định di chuyển nhân sự cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, cũng như quy trình nội bộ của công ty. Việc xác định rõ các quy trình, thủ tục pháp nhằm hợp pháp hóa quy trình điều chuyển.
 • Bảo mật thông tin: Doanh nghiệp cần bảo mật các thông tin của nhân viên trong quyết định điều chuyển, giữ các thông tin cá nhân của nhân viên không bị lộ và sử dụng sai mục đích.
 • Duy trì tương tác trong quá trình điều chuyển nhân sự: Doanh nghiệp cập nhật kịp thời các thông tin, thông báo rõ ràng tiến trình cho các bên liên quan. 
 • Mẫu quyết định luân chuyển nhân sự chuẩn: Các văn bản quyết định cần đảm bảo tiêu chuẩn hành chính – nhân sự, tính pháp lý, chữ ký người phê duyệt,… 

Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện thuyên chuyển công tác nhân viên. Đây cũng là căn cứ pháp lý đi kèm hợp đồng lao động để thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan giữa doanh nghiệp và người lao động. Vì vậy, doanh nghiệp cần lựa chọn mẫu quyết định luân chuyển nhân sự chuẩn và phù hợp nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: