[DOWNLOAD] Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Lao Động MỚI NHẤT 2023

Hiện nay, phụ lục hợp đồng lao động được sử dụng khi doanh nghiệp cần bổ sung, sửa đổi một số điều khoản trong nội dung của bản Hợp đồng lao động đã được ký kết trước đó, sau khi người sử dụng lao động và người lao động có những thống nhất và thỏa thuận riêng trong việc sửa đổi các điều khoản lao động. Trong bài viết này, CoDX sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2023.

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức Quản trị doanh nghiệp của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

1. Mẫu phụ lục hợp đồng lao động bản mới cập nhật 2023

1.1. Nội dung phụ lục hợp đồng lao động

Dưới đây là mẫu phụ lục hợp đồng lao động mà doanh nghiệp có thể tham khảo để thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều khoản cho người lao động như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: …/PLHĐLĐ)

– Căn cứ theo Hợp đồng lao động số … ký giữa Công ty …và ông/bà…;

– Căn cứ theo nhu cầu thỏa thuận và khả năng của hai bên;

Hôm nay, tại …

Chúng tôi gồm có:

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………. Fax: ……………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi Ông (bà): …………………………………………………….. Chức vụ: …………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………………………………………

Cấp ngày: …………………………………………………. Nơi cấp: …………………………………………………………………

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông (bà): ………………………………………………….. Quốc tịch: ……………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………… Giới tính: ……………………………………………………………….

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………………………………………

Cấp ngày: ………………………………………………….. Nơi cấp: ………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số sổ lao động (nếu có): ……………………………………………………… Tại: …………………………………………..

Căn cứ Hợp đồng lao động số … ngày … tháng … năm … và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thời gian thực hiện:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số … ngày … tháng … năm …, được làm thành ….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Đại diện Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.2. Tải mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2023

Tải về ngay mẫu phụ lục hợp đồng mới cập nhật 2023: TẢI TẠI ĐÂY

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động dành cho doanh nghiệp
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2023

2. Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Căn cứ vào Khoản 1, 2 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2019, quy định về mẫu phụ lục hợp đồng lao động như sau:

Khoản 1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có giá trị pháp lý như hợp đồng lao động.

Khoản 2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng này.

Đối với trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định cụ thể một số điều khoản của hợp đồng lao động mà dẫn tới cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trong trường hợp phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Phụ lục hợp đồng lao động là gì
Thế nào là phụ lục hợp đồng?

3. Trường hợp được lập phụ lục hợp đồng lao động

Dựa theo Điều 33 Bộ luật Lao động 2019, quy định về trường hợp được phép lập phụ lục hợp đồng lao động như sau:

– Trường hợp 1: Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong bản hợp đồng thì cần báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi và bổ sung.

– Trường hợp 2: Các bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng được tiến hành thông qua hình thức ký kết mẫu phụ lục hợp đồng lao động hay giao kết hợp đồng lao động mới.

– Trường hợp 3: Các bên không thống nhất được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Do đó, hợp đồng này không bắt buộc phải có phụ lục mà chỉ có 02 trường hợp hợp đồng cần có phụ lục:

– Trường hợp 1: Quy định cụ thể một số điều khoản của hợp đồng, nội dung trong phụ lục không được trái với nội dung trong bản hợp đồng lao động.

– Trường hợp 2: Sửa đổi và bổ sung một vài điều khoản của hợp đồng, loại phụ lục này thường được lập sau khi hợp đồng được xác lập để thay đổi, sửa đổi những nội dung ban đầu của hợp đồng lao động.

4. Số lần tối đa được ký phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu phụ lục hợp đồng lao đồng hiện nay đã bị giới hạn bởi số lần lập căn cứ vào Nghị định số 05/2015/NĐ-CP tại Điều 25, quy định về việc sửa đổi thời hạn của hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng như sau:

“Thời hạn của hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi duy nhất một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, ngoại trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách, được quy định ở Khoản 6 Điều 192 Bộ luật Lao động.”

Căn cứ vào quy định trên, thời hạn hợp đồng lao động chỉ được phép sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết. Trường hợp doanh nghiệp dùng phụ lục hợp đồng để sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động quá một lần thì họ đang làm sai quy định của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP và Bộ luật Lao động 2019.

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động được phép sửa đổi một lần
Phụ lục hợp đồng lao động chỉ được phép sửa đổi một lần

Trên đây là mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2023, cùng một số lưu ý về trường hợp được lập hợp đồng, số lần tối đa được ký phụ lục hợp đồng,… Doanh nghiệp có thể tham khảo khi tiến hành ký kết phụ lục này. Hãy theo dõi website của Công Ty Hợp Tác Chuyển Đổi Số CoDX để cập nhật thêm nhiều mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn pháp lý nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

  • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
  • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
  • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
  • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh