11 Đề án chuyển đổi số quốc gia (ĐỀ ÁN 06) giai đoạn 2022-2030

Đề án 06 chuyển đổi số là một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Chỉ thị này hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương trong việc chuyển đổi số quốc gia với tầm nhìn xa đến năm 2030. Điều này chắc chắn sẽ mang lại những cơ hội mới và đóng góp tích cực vào sự phát triển và hiện đại hóa của đất nước. Vậy, đề án chuyển đổi số quốc gia có những nội dung nào? Hãy cùng CoDX tìm hiểu về Đề án 06 của chính phủ về chuyển đổi số trong bài viết dưới đây.

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức Tin chuyển đổi số của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

1. Nội dung đề án chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2030

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg, ban hành vào ngày 23/02/2023, với mục tiêu đẩy mạnh việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về các vấn đề dân cư, định danh và xác thực điện tử, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn 2022 – 2030. Gồm các nội dung:

 • Đề án 06 chuyển đổi số về việc đồng bộ các giải pháp trọng tâm.
 • Đề án về tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến.
 • Khai báo trong tờ khai.
 • Đề án của chính phủ về yêu cầu xuất trình, nộp sổ hộ khẩu.
 • Đề án chuyển đổi số quốc gia về việc đẩy mạnh cấp mã định danh, thẻ CCCD gắn chip.
 • Cập nhật dữ liệu về y tế và bảo hiểm.
 • Cung cấp dịch vụ trực tuyến về lĩnh vực đất đai.
 • Hoàn thiện dữ liệu quốc gia.
 • Các ưu đãi về phí, lệ phí trong dịch vụ công trực tuyến.
 • Đề án 06 của chính phủ về chuyển đổi số không yêu cầu xác nhận chứng minh thư 9 số.
 • Ban hành các Quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính.

1.1. Đề án chuyển đổi số quốc gia về việc đồng bộ các giải pháp trọng tâm

Để thúc đẩy việc triển khai Đề án 06 của chính phủ về chuyển đổi số trong năm 2023 và giai đoạn tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ đạo các bộ, ngành, và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

1.2. Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến

Trong nội dung Đề án chuyển đổi số quốc gia tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chính trị, ngành và địa phương tối ưu hóa các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Nội dung đề án chuyển đổi số quốc gia
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đề án 06 của chính phủ về chuyển đổi số đã diễn ra thành công tốt đẹp

1.3. Cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trong tờ khai

Theo đề án 06 chuyển đổi số, tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến phải được thực hiện một cách nghiêm túc để tránh tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ. Các mẫu đơn tờ khai cần được rà soát, chuẩn hóa và điện tử hóa để tối ưu hóa việc khai báo thông tin.

1.4. Thủ tục hành chính không yêu cầu xuất trình, nộp sổ hộ khẩu

Đề án chuyển đổi số quốc gia cũng đề cập đến việc phải loại bỏ yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu của người dân, như đã quy định trong Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú trước đó.

1.5. Đề án chuyển đổi số quốc gia về việc đẩy mạnh cấp mã định danh, thẻ CCCD gắn chip

Tăng cường việc cấp mã định danh cá nhân và thẻ căn cước công dân tích hợp chip cho những người đủ điều kiện là nội dung tiếp theo trong đề án 06 của chính phủ về chuyển đổi số. Quá trình này sẽ được thực hiện đều đặn và thường xuyên. Ngoài ra, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ với các bộ, ngành, và địa phương.

1.6. Cập nhật dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế và bảo hiểm

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế tổ chức việc thống kê và cập nhật thông tin liên quan đến y sĩ, bác sĩ, các cơ sở y tế, trạm y tế, nhà thuốc, giường bệnh, trang thiết bị y tế, và nhiều khía cạnh khác. Mục tiêu của nội dung công việc trong đề án chuyển đổi số quốc gia này là phục vụ quản lý nhà nước một cách hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của luật pháp.

Cập nhật dữ liệu nhóm thông tin về đề án chuyển đổi số
Đề án về việc đẩy mạnh cấp mã định danh, thẻ CCCD gắn chip

1.7. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai là đề án chuyển đối số quốc gia

Trong mục tiêu đề án 06 chuyển đổi số, Thủ tướng đã ra chỉ đạo cấp bách cho Bộ Xây dựng để nhanh chóng hoàn thiện Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Điều này bao gồm việc kết nối và chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu quả và giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

1.8. Đề án chuyển đổi số quốc gia về việc hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia

Đề án 06 của chính phủ về chuyển đổi số cũng đề cập đến việc Bộ Thông tin và Truyền thông đang xem xét và bổ sung vào Dự thảo “Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050,” đặc biệt là những phần liên quan đến xây dựng và phát triển các trung tâm dữ liệu quốc gia:

+ Bộ Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Bộ Công an để nghiên cứu và ban hành hướng dẫn kỹ thuật về cách hiển thị thông tin trong thẻ căn cước công dân gắn chip.

+ Bộ Tư pháp: Thực hiện việc cấp Giấy khai sinh điện tử và trích lục khai tử điện tử trên Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tập trung vào việc kết nối và chia sẻ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp với Bộ Công an để thực hiện việc cấp định danh điện tử cho doanh nghiệp.

1.9. Ưu đãi về phí, lệ phí trong dịch vụ công trực tuyến là đề án chuyển đổi số quốc gia

Ưu đãi về phí và lệ phí trong dịch vụ công trực tuyến là một phần quan trọng của đề án 06 chuyển đổi số. Điều này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của hệ thống công nghệ số và tiến bộ trong quá trình chuyển đổi số.

1.10. Không yêu cầu xác nhận chứng minh thư 9 số

Ủy ban nhân dân của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đang chỉ đạo các cơ quan và tổ chức không yêu cầu xác nhận bằng chứng minh thư nhân dân 9 số trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân và tổ chức.

1.11. Ban hành Quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính

Các hướng dẫn cụ thể đang được ban hành, bao gồm Quy trình liên thông điện tử cho 02 nhóm thủ tục hành chính, “Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và trợ cấp mai táng phí.” 

đề án 06 của chính phủ về chuyển đổi số
Đề án chuyển đổi số quốc gia đã ban hành Quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính

2. Đề án 06 của chính phủ về chuyển đổi số mang lại lợi ích gì cho quốc gia?

Sự hưởng ứng tích cực của người dân đối với đề án chuyển đổi số quốc gia đã mang lại một lợi ích to lớn cho ngân sách Nhà nước, với ước tính tiết kiệm lên đến gần 2.505 tỷ đồng hàng năm. 

Cụ thể, một số ví dụ như thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thông qua thiết bị ghi hình đã tiết kiệm cho ngân sách 479,09 tỷ đồng, trong khi việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia qua mô hình trực tuyến đã giúp tiết kiệm 280,9 tỷ đồng và còn nhiều lợi ích khác nữa.

Đề án 06 chuyển đổi số đã đạt những kết quả ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2023, với sự đổi mới và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, tiết kiệm nguồn lực Nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. 

3 mục tiêu của đề án chuyển đổi số quốc gia
3 mục tiêu cơ bản của đề án về chuyển đối số quốc gia

Đề án chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2030 đánh dấu một sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc hiện đại hóa và phát triển bền vững. Những nỗ lực này hứa hẹn mang lại cơ hội mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời đóng góp tích cực vào việc hiện đại hóa đất nước, tạo nên một Việt Nam phồn thịnh và hiện đại trong thời kỳ toàn diện hóa và quốc gia hoá. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

 • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
 • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh