9 Trụ cột chuyển đổi số Quốc gia và Doanh nghiệp cần xây dựng

Thực hiện theo các chính sách, chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ đưa ra các mục tiêu gắn liền với các trụ cột chính. Trong đó trụ cột chuyển đối số Quốc gia và doanh nghiệp là xương sống cho quá trình tiếp cận và thực hiện chuyển đổi số thành công. 

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức Kiến thức chuyển đổi số của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

1. 3 Trụ cột chuyển đổi số Quốc gia

Tại “Diễn đàn trực tuyến Tài chính số 2021” TS. Nguyễn Việt Hùng, Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, chuyển đối số có 3 trụ cột gồm: Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.

Trụ cột chuyển đổi số
3 Trụ cột chuyển đổi số Quốc gia

1.1 Chính phủ số

Chính phủ số là toàn bộ các hoạt động an toàn trên môi trường số với mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Mục đích thực hiện chính phủ số nhằm cung cấp chất lượng dịch vụ công, hỗ trợ đưa ra các quyết định kịp thời, ban hành chính sách tốt hơn. Bên cạnh đó, Chính phủ số giúp tối ưu nguồn lực, kiến tạo phát triển và có nhiệm vụ dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Giúp giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong quá trình phát triển, quản lý kinh tế – xã hội.

Chính phủ số còn được hiểu là Chính phủ điện tử, là một cấu thành quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Yếu tố này là một trụ cột quan trọng có sứ mệnh dẫn dắt các hoạt động chuyển đổi sổ, do vậy cần phải đi trước, đón đầu, tạo không gian cho kinh tế số và xã hội số.

1.2 Kinh tế số

Trụ cột chuyển đổi số kinh tế số bao gồm 3 thành phần sau:

 • Kinh tế số thuần ICT là lĩnh vực công nghiệp, công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông.
 • Kinh tế số internet bao gồm các hoạt động kinh tế dựa vào mạng internet như dịch vụ số, kinh tế dữ liệu, kinh tế thuật toán, kinh tế chia sẻ, kinh tế việc làm tự do và các hình thức kinh doanh trên internet khác.
 • Kinh tế số ngành là các hoạt động kinh tế trong các ngành, lĩnh vực, áp dụng nền tảng số vào các ngành, lĩnh vực truyền thống giúp gia tăng hiệu suất, tối ưu hóa vận hành. Bên cạnh đó kinh tế số mở ra các mô hình kinh doanh mới, như quản trị điện tử, thương mại điện tử, tài chính – ngân hàng số, sản xuất thông minh, du lịch thông minh,…

Các thành phần thuộc trụ cốt chuyển đổi số kinh tế số thuộc trách nhiệm của các bộ quản lý chuyên ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò hỗ trợ, thúc đẩy và tạo dựng hạ tầng, nền tảng.

1.3 Xã hội số

Xã hội số triển khai các ứng dụng số, công nghệ số vào mọi mặt của đời sống, làm thay đổi các thói quen, làm việc, giao tiếp, mua sắm,… tư dó hình thành một cộng đồng công dân số và văn hóa số.

Các tiêu chí để đánh giá mức độ phát triển của xã hội số gồm:

 • Danh tính số và hệ thống định danh, các thực điện tử
 • Kết nối mạng
 • Phương tiện số của người dân
 • Mức độ sử dụng dịch vụ trên internet của người dung
 • Mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến
 • Kỹ năng số, năng lực số và giáo dục điện tử
 • Mức độ phổ cập trên các khía cạnh y tế điện tử, dịch vụ tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh từ xa.

Xã hội số có mối quan hệ mật thiết với kinh tế số, hỗ trợ lẫn nhau, là 2 mặt không tách rời của quá trình phát triển, quá trình chuyển đổi số quốc gia.

2.6 Trụ cột chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Trụ cột chuyển đổi số
6 Trụ cột chuyển đổi số cho doanh nghiệp

2.1 Lãnh đạo và quản trị thay đổi

Trụ cột đầu tiên của chuyển đổi số doanh nghiệp chính là sự thay đổi trong doanh nghiệp. Nghĩa là, khi một doanh nghiệp trải qua quá trình chuyển đổi số, sẽ có sự thay đổi trong quản trị nhân sự. Mà cá nhân thích ứng, thay đổi đầu tiên là cấp lãnh đạo, từ đó giúp nhân viên chấp nhận và dần thích ứng với cách thức vận hành mới. Mục tiêu của trụ cột lãnh đạo và quản trị sự thay đổi là tạo sự đồng nhất trong nội bộ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Quản trị thay đổi trong doanh nghiệp bao gồm các hạng mục như: 

 • Nhân sự làm quen với sự thay đổi
 • Lãnh đạo đưa ra các chiến lược cho quá trình chuyển đổi số suôn sẻ, đạt kết quả nhanh chóng.
 • Thu hút sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình chuyển đổi số

Có thể nói, lãnh đạo và quản trị sự thay đổi là quá trình giúp mọi nhân viên trong tổ chức cùng hướng đến mục tiêu chung. Sử dụng chung một nền tảng quản trị mà doanh nghiệp cung cấp, đồng nhất trong quy trình vận hành. Nếu doanh nghiệp không biết cách quản trị sự thay đổi hợp lý, sẽ rất khó mang lại kết quả trong hành trình chuyển đổi số.

2.2 Hệ thống hạ tầng thông tin

Hạ tầng công nghệ thông tin được cho là nền tảng cho quá trình chuyển đối số được diễn ra. Trụ cột hạ tầng công nghệ thông tin giúp quá trình phát triển các hệ thống quy trình vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện trơn tru, hiệu quả hơn.

Các yếu tố cấu thành hệ thống hạ tầng thông tin bao gồm:

 • Trang thiết bị điện tử, hệ thống mạng kết nối
 • Cơ sở dữ liệu, quản trị dữ liệu, công nghệ
 • Công cụ khai thác tài nguyên số, các công cụ bảo mật, kết nối.
 • Cơ sở hạ tầng công nghệ.

2.3 Hoạt động vận hành

Hoạt động vận hành là trụ cột chuyển đổi số cốt lõi trong doanh nghiệp. Vận hành hiệu quả chính là đề ra các chiến lược cho sự thay đổi, đảm bảo chuyển đổi số trong doanh nghiệp được nội bộ thích nghi nhanh chóng. Các hoạt động vận hành cũng cần nắm bắt các xu hướng thị trường. Bên cạnh đó, không chỉ đưa ra cách quản trị phù hợp mà còn có có những chính sách đón đầu xu thế, tiên phong trong lĩnh vực.

Doanh nghiệp nắm rõ tình trạng kinh doanh của tổ chức, từ các công cụ chuyển đổi số mà đưa ra các kết quả phân tích, báo cáo realtime. Cũng từ các kết quả này, doanh nghiệp phát huy các điểm mạnh, điều chỉnh hạn chế và tiếp tục các hoạt động vận hành hiệu quả.

2.4 Gia tăng trải nghiệm khách hàng

Gia tăng trải nghiệm khách hàng là trụ cột chuyển đổi số quan trọng, góp phần làm thay đổi tích cực đến các hoạt động quản lý, chăm sóc khách hàng. Trước sự biến động và cạnh tranh khốc liệt của thị trường thì việc gia tăng các trải nghiệm hài lòng cho khách hàng là chiến lược quan trọng của doanh nghiệp. 

Các hoạt động chuyển đổi số đã tạo nền tảng trải nghiệm đột phá cho khách hàng. Người tiêu dùng cũng đòi hỏi cao hơn về các trải nghiệm khi mua sắm, từ mua sắm trực tiếp đến tương tác số tại cửa hàng

Trụ cột chuyển đổi số
Gia tăng trải nghiệm khách hàng là trụ cột chuyển đổi số quan trọng

.

Nhờ vào các công cụ, phần mềm quản lý khách hàng, doanh nghiệp thu thập các dữ liệu cần thiết, từ đó có những phân tích hành vi, báo cáo xu hướng. Nhờ các hoạt động chuyển đổi số sâu rộng, doanh nghiệp đã cải thiện hoạt động quản lý, chăm sóc khách hàng giúp gia tăng doanh số. 

2.5 Gia tăng trải nghiệm nhân viên

Nhân viên trong doanh nghiệp là những người trực tiếp tham gia và quá trình chuyển đổi số của tổ chức. Đây cũng là yếu tố quyết định đến sự thành bại của công cuộc chuyển đổi số doanh nghiệp. Nhân sự ổn định, gắn kết sẽ giúp các bước quản trị sự thay đổi hiệu quả hơn. 

Để đội ngũ nhân sự nhanh chóng thích nghi với các thay đổi số, doanh nghiệp cần có các chương trình đào tạo phù hợp, đào tạo nhân sự cùng hướng đến mục tiêu chung của tổ chức. 

Trụ cột chuyển đổi số

Sử dụng công nghệ vào các quy trình làm việc, số hóa thông tin, giảm thiểu thao tác thủ công tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ chỉ là bước đầu của quá trình chuyển đổi số. Cần có nhận thức đúng về tư duy chuyển đổi số trong mỗi nhân viên, bộ phận trong doanh nghiệp.

2.6 Văn hóa doanh nghiệp số

Trụ cột văn hóa doanh nghiệp số chính là sự kết hợp 5 trụ cột còn lại. Chính nhờ những hoạt động số của doanh nghiệp tạo dựng nên môi trường số, văn hóa số trong tổ chức. Bằng cách tạo ra những không gian cộng tác số, quản lý công việc, quy trình vận hành số hóa,…  đã tạo ra một nền văn hóa doanh nghiệp linh hoạt, sáng tạo, năng suất. 

3. Lạc Việt hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các trụ cột để chuyển đổi số thành công

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, với hơn 30 năm vận hành và phát triển, Lạc Việt cung cấp các các nền tảng giúp doanh nghiệp xây dựng các trụ cột chuyển đổi số. Với các dịch vụ từ quản trị hạ tầng nền tảng, dịch vụ công nghệ, phần mềm quản trị cho đến cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số.

Trụ cột chuyển đổi số chính là “xương sống” cho quá trình chuyển đổi số diễn ra đúng hướng, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp có thể chia nhỏ các hoạt động chuyển đổi số lần lượt theo mức độ ưu tiên tùy theo nguồn lực thực tế. Từ đó, dễ dàng kiểm soát, đánh giá, điều chỉnh và tối ưu thời gian triển khai.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

 • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
 • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh