Chính Sách Chuyển Đổi Số Trong Cải Cách Hành Chính Mới 2024

Hiện nay, chuyển đổi số trong cải cách hành chính có nhiệm vụ rất quan trọng và mang đến nhiều lợi ích cho các cá nhân và tổ chức. Bằng việc chuyển đổi số, những thủ tục hành chính mang tính chính xác hơn bởi thông tin được lưu trữ trong hệ thống điện tử. Đồng thời, chuyển đổi số gia tăng tốc độ xử lý dữ liệu và tránh lãng phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Hãy cùng CoDX tìm hiểu các chính sách cải cách hành chính và chuyển đổi số trong bài viết dưới đây.

Bạn đang đọc bài viết trên trang Tin chuyển đổi số của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

1. Chuyển đổi số trong cải cách hành chính là gì?

Chuyển đổi số trong cải cách hành chính (trong tiếng Anh: Digital transformation in administrative reform) là một hành trình cải tiến có kế hoạch rõ ràng nhằm đạt được mục tiêu hoàn thiện một vài nội dung trong nền hành chính Nhà nước (cơ cấu tổ chức, thể chế, công chức,…) nhằm thiết lập nền hành chính công đáp ứng nhu cầu của một nền hành chính hiệu quả, hiệu lực và hiện đại.

Chuyển đổi số trong cải cách hành chính
Cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Việt Nam

2. Chính sách và quy định chuyển đổi số trong cải cách hành chính mới 2023

Để phục vụ công dân và công ty tốt hơn. Sở Thông tin và Truyền thông đã đề xuất thực hiện triển khai 6 nhóm giải pháp chuyển đổi số trọng tâm để thúc đẩy cải cách hành chính ở các cơ quan Nhà nước tại Việt Nam:

2.1. Thứ nhất là nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số

Yếu tố đầu tiên quyết định đến sự thành công của chuyển đổi số trong cải cách hành chính đó là nâng cao nhận thức và năng lực. Cần có tư duy đổi mới và thống nhất nhận thức ở mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Quá trình này chỉ có được qua việc tự học và đào tạo. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đã liên tục tổ chức các hội thảo, hội nghị, các khoá học đào tạo, toạ đàm, tập huấn giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số cho ban lãnh đạo, công chức, cán bộ; trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của người quản lý khi chuyển đổi số. Có thể bắt đầu từ việc khai thác thông tin, điều chỉnh mô hình hoạt động, bảo đảm tính đồng bộ, liên kết giữa những cơ quan Nhà nước nhằm cung cấp các dịch vụ công online, tiện ích tốt hơn cho công dân và công ty.

quy định chuyển đổi số trong cải cách hành chính
Cải cách hành chính và chuyển đổi số phải nâng cao nhận thức

2.2. Thứ hai là phát triển Kho dữ liệu dùng chung khi chuyển đổi số trong cải cách hành chính

Giải pháp thứ hai khi chuyển đổi số trong cải cách hành chính là phát triển Kho dữ liệu dùng chung. Bằng việc triển khai liên tục cơ sở thông tin liên quan tới công dân, chú trọng vào cơ sở dữ liệu y tế, hộ tịch, giáo dục, công ty, cá nhân nộp thuế và cơ sở dữ liệu quản trị đất đai.

Phát triển open data (dữ liệu mở) để công dân, công ty và chính quyền có thể thúc đẩy hợp tác với xây dựng các hệ sinh thái dịch vụ tiện ích mang giá trị lớn, kiến tạo không gian khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp trên cơ sở công nghệ theo định hướng mở, chú trọng vào những nhóm thông tin mở về: giáo dục, y tế, xây dựng, giao thông, quy hoạch.

2.3. Thứ ba là triển khai nền tảng số, hạ tầng số khi chuyển đổi số trong cải cách hành chính

Giải pháp thứ ba khi cải cách hành chính và chuyển đổi số là triển khai nền tảng số, hạ tầng số. Thông qua việc liên tục hoàn thiện, mở rộng nền tảng tích hợp, chia sẻ thông tin của thành phố (LGSP) nhằm chia sẻ thông tin giữa những phần mềm thông tin ở các cơ quan tại địa bàn, kết nối liên thông hiệu quả với chia sẻ thông tin quốc gia và nền tảng tích hợp.

nền tảng số trong chuyển đổi số trong cải cách hành chính
Triển khai hạ tầng số, nền tảng số

2.4. Thứ tư là phát triển các ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ cơ quan nhà nước

Phát triển những ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin khi chuyển đổi số trong cải cách hành chính nhằm phục vụ quá trình điều hành, chỉ đạo ở các cơ quan Nhà nước. Chẳng hạn là việc chú trọng thực hiện những ứng dụng phục vụ công tác đổi mới căn cước công dân gắn chíp, giúp dữ liệu cá nhân của công dân được bảo mật cao và tránh bị giả mạo giấy tờ.

Hoàn thành, kết nối liên thông những hệ thống quản trị văn bản và điều hành nội bộ nhằm đảm bảo xuyên suốt trong quá trình gửi, nhận thông tin điện tử, thúc đẩy ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và những nội dung khác theo quy định; thực hiện phần mềm thông tin báo cáo của địa phương; thực hiện hệ thống dữ liệu trên nền tảng tích hợp thông tin kinh tế – xã hội về Trung tâm điều hành của địa phương.

2.5. Thứ năm là tập trung chuyển đổi số trong cải cách hành chính một số ngành, lĩnh vực

Tập trung chuyển đổi số trong cải cách hành chính ở một số lĩnh vực, ngành nghề. Theo đó, đối với lĩnh vực Y tế sẽ hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử của từng công dân; thực hiện Kho dữ liệu ngành Y tế – giai đoạn 1, chú trọng vào những nền tảng liên thông thông tin lĩnh vực Y tế; phát triển kho thông tin lĩnh vực Y tế; hướng dẫn mục tiêu mỗi công dân khi đi khám chữa bệnh chỉ cần có một mã QR chứa đầy đủ dữ liệu về lịch sử sức khoẻ, bệnh án điện tử của bản thân khi đã khám chữa bệnh ở các cơ sở Y tế, bao gồm công lập và dân lập.

Ở ngành Giáo dục đào tạo, thực hiện Kho dữ liệu ngành giáo dục đào tạo, cơ sở liên thông thông tin ngành giáo dục đào tạo; thiết lập cơ sở dữ liệu về giáo dục, đào tạo chú trọng vào cơ sở dữ liệu của học sinh, giáo viên; cơ sở dữ liệu về những cơ sở đào tạo, chứng chỉ, văn bằng.

Đối với lĩnh vực đất đai, chia sẻ thông tin và liên thông xử lý hồ sơ nhà đất tại địa phương, thực hiện những giao dịch bảo đảm; chia sẻ thông tin đất đai phục vụ cho quá trình công chứng.

2.6. Thứ sáu là phát triển ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

Việc phát triển ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công dân và công ty khi chuyển đổi số trong cải cách hành chính là giải pháp cuối cùng. Việc phát triển một phần mềm di động thống nhất nhằm nâng cao sự tương tác giữa công dân và chính quyền và ngược lại, thiết lập, triển khai, thực thi Hệ thống Cổng Dịch vụ công và Hệ thống dữ liệu một cửa điện tử gắn với phản hồi hài lòng xử lý thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước; kết nối với Cổng dịch vụ công đất nước; nâng cao chất lượng vận hành hệ thống 1022; triển khai áp dụng rộng rãi chi trả điện thử khi giải quyết thủ tục hành chính.

cải cách hành chính và chuyển đổi số
Phát triển phần mềm, ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

3. Lợi ích và thách thức khi tham gia chuyển đổi số trong cải cách hành chính

– Lợi ích khi chuyển đổi số trong cải cách hành chính:

 • Những thủ tục hành chính được minh bạch hơn bởi thông tin được lưu trữ tại phần mềm điện tử, bảo đảm tính toàn vẹn và không thể bị điều chỉnh;
 • Thủ tục hành chính giúp làm sạch, làm giàu, làm sống dữ liệu của nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và tạo nên những Kho thông tin lớn phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;
 • Dịch vụ công giúp điều hành, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến căn bản trong quá trình kiểm soát thực hiện, giúp tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật, trách nhiệm giải trình,…
 • Có 100% đơn vị, cơ quan các cấp thực hiện ứng dụng chữ ký số và hệ thống quản trị văn bản và điều hành, đặc biệt tỷ lệ văn bản điện tử có ký số đạt tới 99%.

– Thách thức khi chuyển đổi số trong cải cách hành chính:

 • Bảo đảm an toàn, an ninh và trật tự xã hội: Những vấn đề về tư tưởng an ninh, chủ quyền đất nước, an ninh chính trị như “môi trường mạng”, “an ninh mạng”, “chiến tranh mạng”,… cho tới trật tự, an ninh xã hội được nêu ra một cách cấp thiết;
 • Chuyển đổi số trong cải cách hành chính đòi hỏi một việc làm tổng thể và chỉ thực hiện hiệu quả với một tác động toàn diện của tất cả yếu tố chuyển đổi phối hợp. Nhà nước hiện nay vẫn đang chú trọng quá nhiều vào quy trình số hoá vận hành và thiết lập một giải pháp cụ thể;
 • Quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng gặp nhiều thách thức trong hành lang pháp lý về quy định, quy trình, cơ chế về việc đổi mới và ứng dụng các mô hình nghiệp vụ, tổ chức, mô hình thông tin,…
cải cách hành chính và chuyển đổi số
Lợi ích, thách thức khi cải cách hành chính và chuyển đổi số

4. Ví dụ tiêu biểu về chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính ngày nay

Cho đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 25.9% kết quả xử lý thủ tục hành chính được cấp bản điện tử mang giá trị pháp lý nhằm tái sử dụng, tăng 5 lần so với 9/2022; khoảng 62.7% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, cụ thể có 25% được số hoá hoàn toàn từ bước tiếp nhận đến trả kết quả theo quy định, tăng 4 lần so với 9/2022. Bằng việc số hoá khi tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính đã làm sạch, làm giàu, làm sống thông tin từ các cơ sở dữ liệu đất nước, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và tạo nên những Kho dữ liệu lớn giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp tiện ích công.

Việc đẩy mạnh tái cấu trúc chu trình, xử lý thủ tục hành chính trong không gian điện tử, cung cấp tiện ích công online và xử lý thủ tục hành chính không dựa vào địa giới hành chính trên nền tảng khai thác, tái sử dụng để giảm bớt, đơn giản hoá thủ tục hành chính, giúp quá trình thực hiện thủ tục hành chính của công dân, công ty được thuận tiện, dễ dàng, đồng bộ.

5. CoDX e-Office: Giải pháp chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính

Block "codx-team" not found

Bài viết trên đây là toàn bộ thông tin về chính sách chuyển đổi số trong cải cách hành chính mới nhất 2023 mà CoDX tổng hợp được. Hy vọng với nguồn thông tin này sẽ là kiến thức hữu ích giúp bạn đọc nắm rõ hơn về chủ đề này. Theo dõi website của chúng tôi để nhận được các bài viết hay về ngành nghề khác nữa nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

 • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
 • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh