Quy tắc ứng xử là gì? 6 Vai trò quan trọng trong doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp sẽ có một bản sắc văn hóa riêng dựa trên các giá trị và chuẩn mực của đơn vị mình. Do đó quy tắc về hành vi ứng xử được xây dựng để quy định những chuẩn mực dựa trên nền tảng của văn hóa doanh nghiệp. Vậy quy tắc ứng xử là gì và có vai trò quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp? Trong bài viết dưới đây CoDX sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn nhé!

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức chuyển đổi số của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

1. Quy tắc ứng xử là gì?

Quy tắc ứng xử là những nguyên tắc, tiêu chuẩn hành vi được doanh nghiệp thống nhất ban hành sử dụng nhằm đảm bảo thực hiện giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Mỗi quy tắc ứng xử có tác dụng phòng tránh các sai phạm đạo đức nghề nghiệp và đạo đức kinh doanh. Bên cạnh đó, chúng còn góp phần thúc đẩy tinh thần kinh doanh công bằng có trách nhiệm của tổ chức. 

Quy tắc ứng xử là gì
Quy tắc ứng xử luôn tồn tại trong mỗi doanh nghiệp

2. Quy tắc ứng xử có vai trò gì trong doanh nghiệp?

Tuân thủ các nguyên tắc ứng xử trong doanh nghiệp là một trong những yếu tố góp phần xây dựng hình ảnh văn hóa doanh nghiệp với bản sắc riêng. Sau đây là 6 vai trò quan trọng của quy tắc ứng xử trong mỗi doanh nghiệp. 

  • Định hướng văn hóa doanh nghiệp
  • Đảm bảo tính kỷ luật
  • Định vị thương hiệu
  • Quy tắc ứng xử giúp gắn kết nhân viên
  • Giữ chân khách hàng
  • Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật

2.1 Định hướng văn hóa doanh nghiệp

Quy tắc ứng xử được xây dựng là nền tảng để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Là công cụ để doanh nghiệp quản lý hành vi, định hướng lối sống và phong cách hành xử có văn hóa. Quy tắc giúp nâng cao nhận thức của các thành viên trong đơn vị về các chuẩn mực văn hóa phù hợp với các giá trị chung của doanh nghiệp

Ngoài ra, quy tắc ứng xử là tuyên ngôn để doanh nghiệp thể hiện hoạt động theo giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đã công bố nhằm tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, đúng đắn và phát triển.

2.2 Đảm bảo tính kỷ luật

Mỗi một quy tắc yêu cầu các nhân viên cũng như cả lãnh đạo doanh nghiệp phải chấp hành đúng. Cách cư xử đúng mực là một tiêu chuẩn để đánh giá và kiểm soát các hành vi của nhân viên trong doanh nghiệp. Chúng đảm bảo tính kỷ luật bằng cách xác định các quyền, nghĩa vụ của nhân viên cũng như các biện pháp xử lý khi vi phạm. 

vai trò của quy tắc ứng xử
Quy tắc được đặt ra yêu cầu tất cả nhân viên và cả lãnh đạo đều phải tuân thủ

Bên cạnh đó, quy tắc về hành vi ứng xử được xây dựng để phòng tránh các sai phạm đạo đức trong kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật và nghề nghiệp.

2.3 Định vị thương hiệu

Những quy tắc ứng xử là một phương tiện để nâng cao hình ảnh cùng với danh tiếng của doanh nghiệp trên thị trường. Chúng giúp doanh nghiệp định vị thương hiệu bằng cách nâng cao uy tín và chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Bên cạnh đó, thúc đẩy tinh thần kinh doanh công bằng có trách nhiệm tạo ra sự khác biệt mang tính cạnh tranh cao so với các đối thủ .

2.4 Quy tắc ứng xử giúp gắn kết nhân viên

Các nguyên tắc ứng xử được thiết kế nhằm tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong một đơn vị. Từ đó xây dựng một môi trường làm việc tích cực, năng động và sáng tạo cho nhân viên. 

Quy tắc ứng xử giúp gắn kết nhân viên
Các nguyên tắc ứng giúp nhân viên gắn kết với nhau

Quy tắc ứng xử giúp gắn kết nhân viên bằng cách tạo ra sự thống nhất, đồng thời tương tác giữa các cá nhân và nhóm nhằm thúc đẩy sự gắn bó của họ với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khích lệ sự học hỏi phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

2.5 Giữ chân khách hàng

Mỗi doanh nghiệp sẽ có những nguyên tắc ứng xử giúp nhân viên hành xử văn minh, phù hợp với chuẩn mực. Khi khách hàng cảm nhận được nhân viên của công ty tuân thủ các tiêu chuẩn ứng xử đúng đắn, có trách nhiệm họ sẽ cảm thấy được tôn trọng cũng như thấy được sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Khách hàng từ đó sẽ tin tưởng, tiếp tục ủng hộ cũng như duy trì mối quan hệ lâu dài và bền vững với doanh nghiệp.

2.6 Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật

Trong bối cảnh chính phủ cũng như toàn xã hội đang thúc đẩy một môi trường kinh doanh minh bạch chống tham nhũng và hối lộ thì quy tắc ứng xử là một công cụ quan trọng để doanh nghiệp thực hiện kinh doanh liêm chính, tuân thủ đạo đức và pháp luật. 

quy định ứng xử trong doanh nghiệp
Quy tắc ứng xử giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tài chính liên quan đến luật pháp

Khi các tổ chức có quy tắc rõ ràng và được thực thi nghiêm túc, các nhân viên sẽ có ý thức hơn về hành vi của mình, từ đó tránh vi phạm pháp luật. Điều này giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro tài chính hoặc các hình thức trừng phạt tài chính khác của chính phủ do hành vi sai trái.

Qua bài viết trên CoDX đã giúp bạn hiểu rõ quy tắc ứng xử là gì cũng như vai trò quan trọng của nó trong doanh nghiệp. Để doanh nghiệp phát triển bền vững, mỗi doanh nghiệp cần phải xây dựng được những nguyên tắc ứng xử trong nội bộ phù hợp với văn hoá của từng doanh nghiệp. Theo dõi ngay trang web của CoDX để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích và mới nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: