Năm 2022 Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Có Thay Đổi Không?

Giảm trừ gia cảnh không chỉ giúp người nộp thuế biết được mình được giảm trừ bao nhiêu. Mà còn giúp người nộp thuế biết mình có phải nộp thêm thuế cho các khoản thu nhập từ tiền lương trong năm 2021 hay không. Vậy năm 2022 mức giảm trừ gia cảnh có thay đổi hay không?

1. Các khoản giảm trừ gia cảnh

Đây là khoản tiền được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN trước khi tính thuế từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế.

Các khoản giảm từ sẽ bao gồm:

– Giảm trừ cho bản thân: là khoản giảm trừ mà người nộp thuế là cá nhân cư trú đương nhiên được giảm trừ

– Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: chỉ được tính giảm trừ cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Trường hợp có người phụ thuộc nhưng không đăng ký thì không được giảm trừ.

2. Mức giảm trừ gia cảnh năm 2022

Theo điều 1 nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN như sau:

STT Đối tượng được giảm trừ Mức giảm trừ gia cảnh
1 Bản thân người nộp thuế 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm)
2 Người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng

Vậy có nghĩa là mức giảm trừ gia cảnh năm 2022 vẫn không thay đổi so với năm 2020.

3. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

a. Người phụ thuộc gồm những ai?

Xem thêm: [Tổng Hợp] Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp ảnh hưởng Covid-19

Người phụ thuộc theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC sẽ gồm:

(1) Con: Con đẻ, con ngoài giá thú, con nuôi hợp pháp, con riêng của chồng, con riêng của vợ, cụ thể gồm:

– Con dưới 18 tuổi (trường hợp này tính đủ theo tháng).

– Con từ 18 tuổi trở lên mà bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

– Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập đó không vượt quá 01 triệu đồng.

(2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện (theo quy định tại mục 3.2).

(3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha chồng, mẹ chồng (hoặc cha vợ, mẹ vợ); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện (theo quy định tại mục 3.2).

(4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện (theo quy định tại mục 3.2), bao gồm:

– Chị ruột, anh ruột, em ruột của người nộp thuế.

– Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, cậu ruột, dì ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

– Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: Con của chị ruột, anh ruột, em ruột.

– Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

b. Điều kiện để trở thành người phụ thuộc

Xem thêm: Các Bước Xây Dựng Quy Chế Trả Lương Trong Doanh Nghiệp

Các cá nhân được tính là người phụ thuộc khi đáp ứng các điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, như sau:

Trường hợp 1: Người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.(Người khuyết tật, không có khả năng lao là người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động như bệnh AIDS, suy thận mãn, ung thư,…).

Điều kiện 2: Không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng.

Trường hợp 2: Người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng.

c. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Khi các cá nhân đáp ứng đủ điều kiện để trở thành người phụ thuộc. Người nộp thuế cần chuẩn bị hồ sơ chứng minh và đăng ký thông tin với cơ quan thuế.

Thủ tục đăng ký sẽ được thực hiện thông qua các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (nếu có ủy quyền). Hoặc người nộp thuế đăng ký thông tin trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc đăng ký online.

Tổng kết

Theo các thông tin chia sẻ trên thì mức giảm trừ gia cảnh năm 2022 đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2021 vẫn không thay đổi so với kỳ tính thuế năm trước.